Blog \ Finanse Osobiste \ Jak pomnażać pieniądze bez nadmiernego ryzyka?

Jak pomnażać pieniądze bez nadmiernego ryzyka?

26 września 2019 6 minut czytania

W Internecie często pojawia się pytanie dotyczące tego, jak pomnożyć pieniądze. Odpowiedzi bywają bardzo różne. Część z nich zmierza w kierunku różnych rozwiązań, które okazują się bardzo ryzykowne (np. rynek walutowy forex), wymagają dużego nakładu czasu (np. odsprzedaż mieszkań w ramach flipów) albo są tylko elementem chwilowej mody. Właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować wskazówki dla wszystkich osób, które zastanawiają się nad tym, jak pomnożyć pieniądze. Nie podajemy jednak jednej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Mamy jednak nadzieję, że dzięki temu artykułowi łatwiej będzie podjąć świadomą decyzję dotyczącą pomnażania środków (np. z myślą inwestowaniu na emeryturę lub oszczędzaniu na przyszłość dzieci).

Jak Polacy pomnażają swoje pieniądze

Jak Polacy pomnażają swoje pieniądze?

W ostatnim czasie Polacy próbują pomnażać pieniądze głównie poprzez zakup nieruchomości (np. mieszkania pod wynajem). Wynika to z faktu, że mieszkania, lokale użytkowe oraz grunty łączą ze sobą bezpieczeństwo i stopę zysku większą niż na lokatach. Szacunkowe dane wskazują, że to właśnie mieszkania oraz inne nieruchomości są najbardziej popularną formą inwestycji wybieraną przez Polaków. Nieco mniejszą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne. Rzadziej wybieranymi sposobami inwestowania są obligacje skarbowe i obligacje korporacyjne .

Warto zwrócić uwagę, że pomimo medialnej popularności złota, nie cieszy się ono bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. Inwestycje w zakup złota czy metale ziem rzadkich to stosunkowo niewielka wartość zainwestowanych przez Polaków pieniędzy względem nieruchomości. Zapewne wynika to z dwóch kwestii. Pierwszą są kłopoty dotyczące fizycznego zabezpieczenia zakupionych sztabek oraz monet kruszcowych (bulionowych). Wynajem skrytki bankowej jest stosunkowo drogi, a instalacja sejfu w domu to rozwiązanie, które nie odpowiada każdej osobie. Fundusze inwestujące w złoto nie budzą natomiast zaufania po pamiętnej aferze Amber Gold.

Warto podkreślić, że zaprezentowane powyżej informacje nie uwzględniają odpowiedzi na pytanie, jak pomnażać pieniądze. W kontekście odpowiedzi na nie należałoby odnieść się do tematu różnego rodzaju depozytów bankowych (kont i lokat). Lokaty bankowe często nie są traktowane jako forma inwestowania pieniędzy. Można się oczywiście spierać, czy takie stanowisko jest słuszne. Wątpliwości nie wzbudza natomiast fakt, że popularność lokat i kont oszczędnościowych jest efektem niechęci naszych rodaków do ryzyka. Ta sama skłonność Polaków do wybierania bezpiecznych rozwiązań wpływa również na popularność nieruchomości jako sposobu inwestowania kapitału.

Dlaczego bezpieczeństwo nie idzie w parze z zyskiem?

Każda osoba szukająca odpowiedzi na pytanie, jak pomnażać pieniądze wcześniej czy później pozna jedną z najważniejszych zasad inwestowania. Mówi ona o tym, że stopa zysku jest zawsze proporcjonalna do ryzyka. Innymi słowy: bardziej zyskowne inwestycje generują również większe ryzyko. Wynika to z faktu, że stopa zysku większa od rentowności bezpiecznych obligacji skarbowych powinna stanowić nagrodę za podjęcie ryzyka. Właśnie w ten sposób działają rynki finansowe. Od powyższej reguły nie ma wyjątków. Dlatego każda propozycja szybkich zysków (np. osiąganych poprzez inwestowanie na rynku kryptowalut lub walut), zawsze będzie obciążona wysokim prawdopodobieństwem utraty pieniędzy. W przypadku inwestycji na rynku walutowym FOREX takie ryzyko straty przeciętnie wynosi około 80%. Może ono być znacznie większe dla początkujących inwestorów.

>>> Przeczytaj o roli przypadku w inwestycjach kapitałowych z książki “Zwiedzeni przez przypadek” Nassima Taleba

Zainteresowanie ryzykownymi inwestycjami nie jest złe pod warunkiem, że inwestor bierze pod uwagę wysokie ryzyko straty (często wynoszące ponad 50%) i nie zamierza przeznaczać dużej części portfela inwestycyjnego na zakup ryzykownych aktywów. Osoby inwestujące pieniądze na prywatną emeryturę lub przyszłość dziecka („na start”), muszą zadać sobie pytanie, czy te najbardziej ryzykowne inwestycje powinny mieć jakikolwiek udział w ich portfelu inwestycyjnym. Rozdzielenie kapitału pomiędzy różne formy pomnażania pieniędzy (tzw. dywersyfikacja ryzyka) zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Nie oznacza ono jednak, że oprócz bardziej bezpiecznych wariantów koniecznie trzeba wybierać również te ryzykowne.

Jak pomnażać pieniądze - najmniej i najbardziej bezpieczne warianty inwestycji 

Jak pomnażać pieniądze – najmniej i najbardziej bezpieczne warianty inwestycji 

Wyliczenie wszystkich dostępnych opcji pomnażania pieniędzy jest bardzo trudne. Tym niemniej, dość łatwo można wskazać najbardziej popularne rozwiązania. Prezentują się one następująco w kolejności od najmniej do najbardziej ryzykownych:

Jako uzupełnienie warto podać ciekawe dane, które wskazują, że w latach 2010 – 2018 przeciętna zmienność cen poszczególnych aktywów wyniosła:

  • akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie (indeks WIG) – 20,5%,
  • złoto w relacji do polskiej waluty – 20,0%,
  • przykładowa nieruchomość (mieszkanie na wynajem) – 3,2%.

Zmienność cen to wskaźnik bardzo często stosowany podczas porównywania ryzyka różnych inwestycji.

Przybliżona zyskowność poszczególnych sposobów pomnażania pieniędzy

Zgodnie z opisaną wcześniej przez nas zasadą, powyższa lista odzwierciedla też przybliżoną zyskowność poszczególnych sposobów pomnażania pieniędzy. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę, że w każdej z powyższych kategorii są mniej lub bardziej ryzykowne warianty. Czasem dotyczy to nawet lokat. Właśnie dlatego warto sprawdzać kondycję finansową banku lub SKOKu, który proponuje oprocentowanie lokat znacznie wyższe od rynkowej średniej. O tej zasadzie niestety nie pamiętali klienci dwóch upadłych instytucji (SK Banku oraz SKOKu Wołomin).

Kolejna ważna uwaga z naszej strony dotyczy systemu gwarantowania depozytów. Warto pamiętać, że zapewnia on łatwy zwrot środków wynoszących maksymalnie 100 000 euro (w odniesieniu do jednego banku lub SKOK u). Co więcej, fundusze aktualnie zgromadzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowią około 2% – 3% sumy wszystkich chronionych lokat. W razie upadłości dużego banku wspomniana instytucja potrzebowałaby wsparcia z budżetu państwa oraz NBP.

Wysoka pozycja nieruchomości w rankingu bezpieczeństwa wynika z faktu, że są one odporne na zawirowania związane z rynkiem finansowym. Nawet w czasach poważnego kryzysu gospodarczego, nieruchomość nie traci swojego użytkowego charakteru i nadal może stanowić źródło zysku.

 

jak pomnożyć pieniądze?

 

Dlaczego płynność inwestycji jest także ważna?

Zyskowność i ryzyko to nie jedyne kwestie, które są ważne w kontekście odpowiedzi na pytanie, jak pomnażać pieniądze. Istotna wydaje się również płynność inwestycji, czyli zdolność inwestora do szybkiego „wyjścia z niej”. Możliwość szybkiego wyjścia z inwestycji jest kluczowa, jeśli chcemy wydać zaoszczędzone pieniądze lub wybrać bardziej zyskowny wariant ulokowania środków. Poniższa tabela przedstawia porównanie różnych sposobów pomnażania pieniędzy pod względem zyskowności, ryzyka oraz płynności. Zestawienie uwzględnia podział inwestycji w nieruchomości na inwestycje tradycyjne (tzn. zakup całego mieszkania, lokalu lub gruntu przez jedną osobę) oraz nowoczesne inwestycje crowdfundingowe.

Crowdfunding/crowdinvesting dotyczący nieruchomości polega na wspólnym zakupie jakiejś nieruchomości przez grupę inwestorów. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie wszystkich zalet inwestycji w nieruchomość (np. zysku wyższego niż na lokacie i bezpieczeństwa) przy równoczesnym obniżeniu kwoty, którą trzeba wydać. Inwestor wybierający crowdfunding może łatwo sprzedać udziały w spółce posiadającej wynajmowaną nieruchomość lub poczekać na ich umorzenie. Obydwa te rozwiązania prawdopodobnie będą szybsze niż sprzedaż nieruchomości „na własną rękę”. Właśnie dlatego w poniższej tabeli oceniliśmy poziom płynności crowdfundingu jako średni/wysoki. Ostateczna ocena zależy od tego, jaki wariant wyjścia z inwestycji wybierze inwestor (umorzenie udziałów lub ich sprzedaż).

Dowiedz się więcej o tym, jakie są zasady crowdfundingu nieruchomości >

Warto zwrócić uwagę, że mniejszym poziomem płynności niż crowdfunding cechują się inne rodzaje bezpiecznych inwestycji. Posiadacz lokaty może ją łatwo zlikwidować przed terminem, ale w takiej sytuacji będzie najprawdopodobniej musiał się pogodzić z utratą wszystkich wcześniej wypracowanych odsetek. Na palcach jednej ręki można policzyć lokaty, które zapewniają wysokie oraz stałe oprocentowanie i gwarancję zachowania zysku po ich przedwczesnym zakończeniu. Jeżeli natomiast chodzi o obligacje skarbowe, to ich posiadacz będzie musiał zapłacić za wcześniejszy odkup papierów wartościowych przez państwo. Taka swoista kara za wcześniejsze zakończenie oszczędzania wynosi np. 2% wartości nominalnej obligacji.

 

sposoby pomnażania oszczędności

 

Jakie opcje pomnażania pieniędzy są warte uwagi? 

Powyższa tabela dobrze odpowiada na tytułowe pytanie dotyczące tego, jak pomnażać pieniądze. Z punktu widzenia osób unikających dużego ryzyka, trzy pierwsze rozwiązania (kryptowaluty, waluty i akcje) wydają się nieakceptowalne. Z drugiej strony, obligacje skarbowe i lokaty nie zapewnią stopy zysku (przed opodatkowaniem) na poziomie przekraczającym 3,0% rocznie. W tym kontekście warto pamiętać, że krajowe banki mają raczej słabą ofertę lokat o wartości większej niż 20 000 zł. Posiadacze takich depozytów terminowych zwykle nie mogą liczyć na więcej niż oprocentowanie wynoszące 2,5%. Od stawki oprocentowania trzeba jeszcze odjąć podatek Belki (19%).

Na znacznie większą stopę zysku wynoszącą nawet 7% – 8% rocznie przed opodatkowaniem, mogą liczyć osoby wybierające crowdfunding/crowdinvesting nieruchomości. Tak wysoki wynik jest możliwy do osiągnięcia, ponieważ inwestorzy w ramach wspólnego zakupu zwykle wybierają nieruchomości komercyjne (najczęściej lokale użytkowe). Użytkowe lokale są alternatywą dla inwestycji w mieszkania i mniej problematyczne pod względem prawnym. Wynika to z faktu, że obowiązujące przepisy zbyt mocno chronią interesy najemcy mieszkania. W przypadku wynajmu lokali użytkowego np dla Żabki, nie ma tych problemów prawnych jak w przypadku wynajmu mieszkania. Co więcej, inwestorzy na platformie crowdfundingu nieruchomości Social Estate inwestują w nieruchomości wynajęte przez  duże sieci handlowe (Biedronka, Żabka, Rossmann). Tacy najemcy zapewniają długookresowy najem i regularny zysk.

Akcje czy Nieruchomości – zobacz do jakich wniosków doszli naukowcy

akcje czy nieruchomosci

Czytaj także :

  1. Inwestycja w mieszkanie – kiedy się zwróci?
  2. Fundusz inwestycyjny to nie jest bezpieczna lokata bankowa.
  3. Plusy i minusy inwestowania w nieruchomości.
  4. W co zainwestować 10 tysięcy złotych?
  5. Dobre inwestycje – poznaj 11 cech dobrej inwestycji
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt