Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Crowdfunding nieruchomości - co to jest ?

Crowdfunding nieruchomości – co to jest ?

Crowdfunding nieruchomości to forma inwestowania w nieruchomości  przez grupę indywidualnych inwestorów. Osoby, które chcą ulokować nawet niewielkie nadwyżki finansowe w dochodowych nieruchomościach, łączą się za pomocą internetowych platformy do inwestowania społecznościowego, takich jak Social.Estate i wspólnie przystępują do inwestowania w konkretną nieruchomość.
Crowdfunding nieruchomości jest więc idealnym rozwiązaniem dla tych inwestorów, którzy zastanawiają się, jak budować kapitał i w co warto inwestować, aby mieć zapewniony dostęp do pasywnego źródła dochodu, choć posiadane przez nich wolne środki finansowe nie byłyby wystarczające do samodzielnej inwestycji w zakup nieruchomości. Co ważne, choć cała procedura wyboru inwestycji oraz finansowania jej wykonywana jest drogą internetową, to finalny proces jest w pełni bezpieczny.
Przystępując do projektu poprzez crowdfunding nieruchomości, inwestorzy stają się bowiem wspólnikami w specjalnie utworzonych do wybranego projektu spółkach celowych. Każda z tych spółek jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego. Przystąpienie do niej wymaga również podpisania stosownych dokumentów u notariusza. Należy podkreślić, że wpłacane na wybrany przez inwestora projekt środki finansowe trafiają od razu na konto spółki dewelopera.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820