Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ ETF - co to jest ?

ETF – co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy ETF zyskał zwolenników na całym świecie, gdyż okazuje się jednym z najłatwiejszych i jednocześnie obarczonych najmniejszym ryzykiem oraz niezwykle skutecznym sposobem gromadzenia zysków z inwestycji.

Samo funkcjonowanie ETF jest bardzo zbliżone do działania klasycznych, aktywnie zarządzanych funduszy. Po wpłacie środków na rachunek funduszu uzyskuje się jednostki uczestnictwa o wartości uzależnionej od ceny rynkowej aktywów, które stanowią portfel funduszu. Różnice między funduszami ETF a tymi klasycznymi wyrażone są natomiast na poziomie sposobu budowania ich portfela.

W przypadku funduszy zarządzanych aktywnie niezbędne jest śledzenie aktualnych informacji oraz prowadzenie analiz rynkowych w celu doboru spółek najlepiej rokujących. Natomiast jeśli chodzi o zarządzany pasywnie fundusz ETF, wystarczy nabyć do portfela akcje, które wchodzą w skład danego indeksu dbając przede wszystkim o to, aby ich liczba była równa wagom w indeksie. Zatem spółka, która może trafić do portfela, musi wchodzić w skład indeksu. Taki sposób zarządzania funduszem generuje niższe koszty obsługi, więc niższe są również pobierane opłaty.

Warto również pamiętać, że celem funduszu indeksowego nie jest pobicie indeksu, lecz jak najwierniejsze jego odwzorowanie, co w praktyce oznacza, że nabywając dany kawałek indeksu właściciel może oczekiwać wyników zbliżonych do tych osiąganych przez dany indeks.

ETF co to jest

ETF w Polsce

Jeśli chodzi o fundusze ETF Polska na chwilę obecną ma do zaoferowania ciekawe opcje, które wśród inwestorów cieszą się coraz większą popularnością.
Fundusz indeksowy ETF pojawił się w Polsce na GPW w roku 2010. Pierwszym w Polsce funduszem ETF stał się należący do grupy kapitałowej Société Générale Lyxor ETF WIG20, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie w formie papierów wartościowych. Natomiast od 2019 roku dostępne są również polskie fundusze ETF, które zostały utworzone przy współpracy dwóch podmiotów: Beta Securities i AgioFunds.

Gdzie kupić ETF?

Fundusze ETF na GPW można nabyć za pośrednictwem polskich domów maklerskich. Te oferują również ETF-y zagraniczne (europejskie). Czołowe domy maklerskie mają w swojej ofercie zwykle około 200 indeksów. Zarówno europejskie, jak i amerykańskie fundusze ETF znajdują się także w ofercie zagranicznych brokerów takich jak Exante, Degiro, Interactive Brokers, Lynx czy DIF.

ETF nieruchomości a equity crowdfunding nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości komercyjne stanowią ważny obszar inwestycji gdyż pozwalają na regularny zysk z najmu. Cieszący się rosnącą popularnością equity crowdfunding nieruchomości umożliwia grupowe inwestowanie poprzez zakup udziałów w spółkach które posiadają nieruchomość komercyjną, która znajdują się poza zasięgiem prywatnych inwestorów z racji wysokiego progu wejścia. Poprzez fundusze ETF można również inwestować w nieruchomości komercycjne nabywając pośrednio akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości przy niskim wkładzie własnym.

ETF REIT, czyli jak inwestować w wiele REIT-ów

Za pomocą ETF-ów możesz możesz inwestować w REIT-y. Kupujesz ETF, który jest odbiciem wybranego REIT-a i tym samy stajesz się posiadaczem kilkuset spółek, które posiadają dochodowe nieruchomości na całym świecie.

Koszty zakupu ETF-ów

Najczęściej wybierana forma inwestowania w ETF-y to rachunek maklerski w Biurze Maklerskim, gdzie ponosimy koszty transakcji prowizji giełdowych czyli koszty zakupu i sprzedaży ETF-u i spread.

Zakup ETF-ów przez rachunek maklerski jest jak na razie najbardziej rozpowszechnioną formą inwestycji wśród detalicznych inwestorów.  W tym przypadku inwestor zmuszony jest ponieść koszty transakcji giełdowych, czyli koszt zakupu i sprzedaży instrumentu finansowego oraz spread. Minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF to zazwyczaj kilkadziesiąt do kilkuset złotych. Prowizja biura maklerskiego wynosi średnio 0.3% (min. 18 PLN).

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820