Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ ETF - co to jest ?

ETF – co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy ETF zyskał zwolenników na całym świecie, gdyż okazuje się jednym z najłatwiejszych i jednocześnie obarczonych najmniejszym ryzykiem oraz niezwykle skutecznym sposobem gromadzenia zysków z inwestycji.

Samo funkcjonowanie ETF jest bardzo zbliżone do działania klasycznych, aktywnie zarządzanych funduszy. Po wpłacie środków na rachunek funduszu uzyskuje się jednostki uczestnictwa o wartości uzależnionej od ceny rynkowej aktywów, które stanowią portfel funduszu. Różnice między funduszami ETF a tymi klasycznymi wyrażone są natomiast na poziomie sposobu budowania ich portfela.

W przypadku funduszy zarządzanych aktywnie niezbędne jest śledzenie aktualnych informacji oraz prowadzenie analiz rynkowych w celu doboru spółek najlepiej rokujących. Natomiast jeśli chodzi o zarządzany pasywnie fundusz ETF, wystarczy nabyć do portfela akcje, które wchodzą w skład danego indeksu dbając przede wszystkim o to, aby ich liczba była równa wagom w indeksie. Zatem spółka, która może trafić do portfela, musi wchodzić w skład indeksu. Taki sposób zarządzania funduszem generuje niższe koszty obsługi, więc niższe są również pobierane opłaty.

Warto również pamiętać, że celem funduszu indeksowego nie jest pobicie indeksu, lecz jak najwierniejsze jego odwzorowanie, co w praktyce oznacza, że nabywając dany kawałek indeksu właściciel może oczekiwać wyników zbliżonych do tych osiąganych przez dany indeks.

ETF co to jest

ETF w Polsce

Jeśli chodzi o fundusze ETF Polska na chwilę obecną ma do zaoferowania ciekawe opcje, które wśród inwestorów cieszą się coraz większą popularnością.
Fundusz indeksowy ETF pojawił się w Polsce na GPW w roku 2010. Pierwszym w Polsce funduszem ETF stał się należący do grupy kapitałowej Société Générale Lyxor ETF WIG20, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie w formie papierów wartościowych. Natomiast od 2019 roku dostępne są również polskie fundusze ETF, które zostały utworzone przy współpracy dwóch podmiotów: Beta Securities i AgioFunds.

Gdzie kupić ETF?

Fundusze ETF na GPW można nabyć za pośrednictwem polskich domów maklerskich. Te oferują również ETF-y zagraniczne (europejskie). Czołowe domy maklerskie mają w swojej ofercie zwykle około 200 indeksów. Zarówno europejskie, jak i amerykańskie fundusze ETF znajdują się także w ofercie zagranicznych brokerów takich jak Exante, Degiro, Interactive Brokers, Lynx czy DIF.

ETF nieruchomości a equity crowdfunding nieruchomości

Inwestycje w nieruchomości komercyjne stanowią ważny obszar inwestycji gdyż pozwalają na regularny zysk z najmu. Cieszący się rosnącą popularnością equity crowdfunding nieruchomości umożliwia grupowe inwestowanie poprzez zakup udziałów w spółkach które posiadają nieruchomość komercyjną, która znajdują się poza zasięgiem prywatnych inwestorów z racji wysokiego progu wejścia. Poprzez fundusze ETF można również inwestować w nieruchomości komercycjne nabywając pośrednio akcje spółek powiązanych z rynkiem nieruchomości przy niskim wkładzie własnym.

ETF REIT, czyli jak inwestować w wiele REIT-ów

Za pomocą ETF-ów możesz możesz inwestować w REIT-y. Kupujesz ETF, który jest odbiciem wybranego REIT-a i tym samy stajesz się posiadaczem kilkuset spółek, które posiadają dochodowe nieruchomości na całym świecie.

Koszty zakupu ETF-ów

Najczęściej wybierana forma inwestowania w ETF-y to rachunek maklerski w Biurze Maklerskim, gdzie ponosimy koszty transakcji prowizji giełdowych czyli koszty zakupu i sprzedaży ETF-u i spread.

Zakup ETF-ów przez rachunek maklerski jest jak na razie najbardziej rozpowszechnioną formą inwestycji wśród detalicznych inwestorów.  W tym przypadku inwestor zmuszony jest ponieść koszty transakcji giełdowych, czyli koszt zakupu i sprzedaży instrumentu finansowego oraz spread. Minimalna wartość zakupu jednej jednostki ETF to zazwyczaj kilkadziesiąt do kilkuset złotych. Prowizja biura maklerskiego wynosi średnio 0.3% (min. 18 PLN).

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820