Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Fundusz nieruchomości - co to jest?

Fundusz nieruchomości – co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą szansę na wzrost wartości zainwestowanych pieniędzy mają inwestorzy kupujący nieruchomości! Kiedyś zysk z tego sposobu inwestowania zarezerwowany był dla osób majętnych, ale współcześnie fundusz nieruchomości komercyjnych pozwala na to również osobom o mniejszych zasobach finansowych.

Co to jest fundusz nieruchomości?

Fundusz nieruchomości to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który działa w formie pośrednika zajmującego się lokowaniem aktywów inwestorów na rynku nieruchomości. Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez niezależnie działające od niego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Innymi słowy, jest to instytucja wspólnego inwestowania, która łącząc środki finansowe niewielkich inwestorów, pozwala im na lokowanie ich niedużego kapitału w sektorze nieruchomości. Wiąże się to z dwoma korzyściami. Właściciele zainwestowanego kapitału zyskują dochód z inwestycji, która byłaby niemożliwa do przeprowadzenia, gdyby działali indywidualnie. Ponadto, ze względu skalę działania obniża się koszt związany z zawieraną transakcją.

W zależności od strategii działania fundusz nieruchomości komercyjnych może lokować kapitał w sposób bezpośredni lub pośredni. W pierwszym przypadku fundusz nabywa własność lub współwłasność takich nieruchomości jak m.in. centra handlowe, budynki mieszkalne, biurowce. Z kolei inwestycja pośrednia polega na nabywaniu akcji firm działających w sektorze nieruchomości. Mogą to być m.in. firmy deweloperskie, czy też budowlane. Inwestor może rozpocząć współpracę z funduszem nabywając wyemitowany przez niego certyfikat inwestycyjny. Po zebraniu środków fundusz rozpoczyna lokowanie aktywów zgodnie ze wcześniej przyjętym planem.

Rodzaje funduszy nieruchomości w Polsce

Zgodnie z polskim prawodawstwem fundusz inwestycyjny może funkcjonować jako:

1. Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty(SFIO),
3. Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).

Równocześnie fundusze nieruchomości w Polsce mogą występować jedynie w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Najczęściej jako FIZAN). Wynika to z obowiązujących przepisów, które pozwalają jedynie funduszom typu FIZ na bezpośrednie inwestowanie w prawa majątkowe. Dzięki dywersyfikacji portfela przez fundusz (nabycie różnych rodzajów nieruchomości) oraz z powodu zarządzania nim przez TFI, inwestor zyskuje bezpieczeństwo i zwiększoną szanse na zysk. Warto zwrócić uwagę, że wyemitowane certyfikaty inwestycyjne to także papier wartościowy, dzięki czemu jego wartość na rynku wtórnym może być określana poprzez notowania giełdowe. Alternatywnym sposobem na inwestowanie w nieruchomości w Polsce jest spółka FINN, która działa podobnie jak popularny w USA i Europie Zachodniej fundusz REIT oraz tzw. crowdfunding nieruchomości czy ETF.

Fundusz inwestycyjny to nie jest lokata bankowa

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820