Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Obligacje korporacyjne - co to jest?

Obligacje korporacyjne – co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej obligacje komercyjne, to papiery wartościowe wydawane przez spółki akcyjne, spółki z o.o. lub spółki komandytowo-akcyjne, poświadczające fakt zadłużenia się firmy u nabywców tych obligacji. Spółka sprzedająca obligacje zyskuje kapitał na realizowanie swoich celów, a obligatariusze mogą liczyć na wcześniej ustalony regularny zwrot z inwestycji w formie odsetek.

Gdzie można kupić obligacje korporacyjne ?

Obligacje przedsiębiorstw prywatnych można kupić na cztery sposoby:

1. na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta,
2. na rynku wtórnym – obligacje Catalyst,
3. przez fundusze inwestycyjne,
3. za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy Catalyst.

Zakup bezpośrednio od emitenta i na rynku wtórnym, np. giełdzie Catalyst, wymaga posiadania konta maklerskiego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne przenosi cały proces inwestowania z inwestora na fundusz, który odpowiednio obraca powierzonymi mu środkami. Ostatnia metoda, a więc współpraca z Autoryzowanym Doradcą Catalyst, wymaga spełnienia warunków formalnych – doradcy kontaktują się najczęściej jedynie z wybranymi nabywcami.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Wypłacalność obligacji komercyjnych

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne jest znacznie większe niż to związane z kupowaniem obligacji skarbowych. Rentowność tej inwestycji wiąże się ściśle z wypłacalnością emitenta. Aby zmniejszyć ryzyko, inwestorzy korzystają z porad specjalistów oraz oceniają rentowność obligacji, wykorzystując własną wiedzę lub specjalistyczne narzędzia, np. skaner albo kalkulator rentowności obligacji, dostępne bezpośrednio na stronie giełdy Catalyst.

Wypłacalność obligacji przedsiębiorstw zwiększają też ich emitenci, oferując swoim nabywcom tzw. obligacje zabezpieczone. Wykup tych obligacji jest gwarantowany przez zabezpieczenie całkowite lub częściowe, znajdujące swoje źródło w aktywach firmy. Zabezpieczeniem obligacji może być hipoteka, poręczenie udzielone przez poręczyciela, np. bank, a także tzw. zastaw rejestrowy.

Mówiąc o wypłacalności, nie można zapomnieć o konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek Belki, który od wielu lat wynosi 19% wartości zysków z inwestycji, jest podatkiem obowiązkowym dla każdego inwestora. Można go jednak zoptymalizować wykorzystując np. IKE lub IKZE.

Jak wygląda emisja obligacji korporacyjnych ?

Każdy emitent może zdecydować w jaki sposób chce udostępnić obligatariuszom wyemitowane obligacje. Polskie prawo przewiduje trzy procedury emisji obligacji:

1. oferta publiczna, skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata – obligacje mogą zostać zakupione za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, a emitent jest zobowiązany do stworzenia prospektu emisyjnego, który powinien zostać zatwierdzony przez KNF.
2. oferta publiczna, skierowana do co najmniej 100 oznaczonych indywidualnie osób lub do nieoznaczonego kręgu adresatów. Ta procedura różni się od pierwszej tym, że obligacje nie są wprowadzane do publicznego obrotu, a emitent nie ma obowiązku wydawania memorandum informacyjnego.
3. oferta niepubliczna, skierowana do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych podmiotów. W tym wypadku emitent ma pełną swobodę – nie musi sporządzać prospektu emisyjnego, a proponowanie nabycia obligacji nie musi mieć nawet formy ofertowej.

Ile można zarobić na obligacjach przedsiębiorstw ?

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw może być bardzo opłacalne, pod warunkiem wyboru stabilnego i wypłacalnego emitenta. Jak wskazują ostatnie emisje, prognozowany zysk może wynosić nawet blisko 9%, przy zachowaniu stałych odsetek i ich kapitalizacji co trzy lub sześć miesięcy. Taką ofertę udostępniły ostatnio m.in. BVT S.A. (7,5%), SAF S.A. (7,5%) czy Vivid Games S.A. (8,5%). Wiele spółek uzależnia oprocentowanie obligacji od wartości WIBOR, głównie 3M lub 6M, powiększonej o stałą stawkę procentową. W ten sposób swoje obligacje oprocentowała ostatnio spółka Ghelamco Invest Sp z o.o. (WIBOR 6M + 4,3%).

Na obligacjach korpo można również stracić, jeśli spółka okaże się niewypłacalna. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba defaultów wśród małych emisji, czyli tych do 10 mln zł, wynosiła 18%. Wśród dużych emitentów ryzyko plajty jest lekko niższe, ale zwykle firmy te oferują również niższy zysk niż mniejsze spółki.

Czy opłaca się kupować obligacje skarbowe  ?

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820