Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Obligacje korporacyjne - co to jest?

Obligacje korporacyjne – co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej obligacje komercyjne, to papiery wartościowe wydawane przez spółki akcyjne, spółki z o.o. lub spółki komandytowo-akcyjne, poświadczające fakt zadłużenia się firmy u nabywców tych obligacji. Spółka sprzedająca obligacje zyskuje kapitał na realizowanie swoich celów, a obligatariusze mogą liczyć na wcześniej ustalony regularny zwrot z inwestycji w formie odsetek.

Gdzie można kupić obligacje korporacyjne ?

Obligacje przedsiębiorstw prywatnych można kupić na cztery sposoby:

1. na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta,
2. na rynku wtórnym – obligacje Catalyst,
3. przez fundusze inwestycyjne,
3. za pośrednictwem Autoryzowanego Doradcy Catalyst.

Zakup bezpośrednio od emitenta i na rynku wtórnym, np. giełdzie Catalyst, wymaga posiadania konta maklerskiego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne przenosi cały proces inwestowania z inwestora na fundusz, który odpowiednio obraca powierzonymi mu środkami. Ostatnia metoda, a więc współpraca z Autoryzowanym Doradcą Catalyst, wymaga spełnienia warunków formalnych – doradcy kontaktują się najczęściej jedynie z wybranymi nabywcami.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Wypłacalność obligacji komercyjnych

Ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne jest znacznie większe niż to związane z kupowaniem obligacji skarbowych. Rentowność tej inwestycji wiąże się ściśle z wypłacalnością emitenta. Aby zmniejszyć ryzyko, inwestorzy korzystają z porad specjalistów oraz oceniają rentowność obligacji, wykorzystując własną wiedzę lub specjalistyczne narzędzia, np. skaner albo kalkulator rentowności obligacji, dostępne bezpośrednio na stronie giełdy Catalyst.

Wypłacalność obligacji przedsiębiorstw zwiększają też ich emitenci, oferując swoim nabywcom tzw. obligacje zabezpieczone. Wykup tych obligacji jest gwarantowany przez zabezpieczenie całkowite lub częściowe, znajdujące swoje źródło w aktywach firmy. Zabezpieczeniem obligacji może być hipoteka, poręczenie udzielone przez poręczyciela, np. bank, a także tzw. zastaw rejestrowy.

Mówiąc o wypłacalności, nie można zapomnieć o konieczności zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek Belki, który od wielu lat wynosi 19% wartości zysków z inwestycji, jest podatkiem obowiązkowym dla każdego inwestora. Można go jednak zoptymalizować wykorzystując np. IKE lub IKZE.

Jak wygląda emisja obligacji korporacyjnych ?

Każdy emitent może zdecydować w jaki sposób chce udostępnić obligatariuszom wyemitowane obligacje. Polskie prawo przewiduje trzy procedury emisji obligacji:

1. oferta publiczna, skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczonego adresata – obligacje mogą zostać zakupione za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, a emitent jest zobowiązany do stworzenia prospektu emisyjnego, który powinien zostać zatwierdzony przez KNF.
2. oferta publiczna, skierowana do co najmniej 100 oznaczonych indywidualnie osób lub do nieoznaczonego kręgu adresatów. Ta procedura różni się od pierwszej tym, że obligacje nie są wprowadzane do publicznego obrotu, a emitent nie ma obowiązku wydawania memorandum informacyjnego.
3. oferta niepubliczna, skierowana do maksymalnie 99 indywidualnie oznaczonych podmiotów. W tym wypadku emitent ma pełną swobodę – nie musi sporządzać prospektu emisyjnego, a proponowanie nabycia obligacji nie musi mieć nawet formy ofertowej.

Ile można zarobić na obligacjach przedsiębiorstw ?

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw może być bardzo opłacalne, pod warunkiem wyboru stabilnego i wypłacalnego emitenta. Jak wskazują ostatnie emisje, prognozowany zysk może wynosić nawet blisko 9%, przy zachowaniu stałych odsetek i ich kapitalizacji co trzy lub sześć miesięcy. Taką ofertę udostępniły ostatnio m.in. BVT S.A. (7,5%), SAF S.A. (7,5%) czy Vivid Games S.A. (8,5%). Wiele spółek uzależnia oprocentowanie obligacji od wartości WIBOR, głównie 3M lub 6M, powiększonej o stałą stawkę procentową. W ten sposób swoje obligacje oprocentowała ostatnio spółka Ghelamco Invest Sp z o.o. (WIBOR 6M + 4,3%).

Na obligacjach korpo można również stracić, jeśli spółka okaże się niewypłacalna. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba defaultów wśród małych emisji, czyli tych do 10 mln zł, wynosiła 18%. Wśród dużych emitentów ryzyko plajty jest lekko niższe, ale zwykle firmy te oferują również niższy zysk niż mniejsze spółki.

Czy opłaca się kupować obligacje skarbowe  ?

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820