Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to są obligacje skarbowe?

Co to są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe – definicja, bezpieczeństwo inwestycji, gdzie i jak kupić

Obligacje Skarbowe - co to jest

Źródło:ww.obligacjeskarbowe.pl

Obligacje skarbowe Skarbu Państwa to papiery wartościowe, które emituje rząd, a konkretnie Minister Finansów reprezentujący Skarb Państwa.  Uznaje się, że Minister Finansów de facto pożycza pieniądze na konkretną sumę od nabywcy obligacji. Jednak ma zobowiązanie wykupienia obligacji w określonym czasie, i to z należnymi odsetkami. Gwarantem tego jest Skarb Państwa, który swoim majątkiem odpowiada za owe zobowiązania. Właśnie dlatego obligacje skarbowe są uważane za bezpieczną formę oszczędzania.  Ryzyko jest minimalne, ponieważ przepadek pieniędzy następuje wyłącznie w wyniku upadku państwa. Wydaje się to niemożliwe, aczkolwiek nawet w Polsce miało miejsce ogłoszenie niewypłacalności wobec długów zaciągniętych wcześniej – zdarzyło się tak w 1981 r.
Niektórzy zastanawiają się też, jak wygląda zależność – bony skarbowe a obligacje. Podobieństwa rzeczywiście są, ponieważ w obu przypadkach emitentem jest Skarb Państwa, ale na te pierwsze mogą sobie pozwolić wyłącznie osoby bardziej majętne i z dość dużą znajomością sfery finansowej.
W związku z tym, że lokaty bankowe w zasadzie nie pozwalają zarobić, to inwestorzy szukają sensowniejszych alternatyw. Jedną z nich są obligacje skarbowe, które często dają większe zyski. Czym są, jak kupić i gdzie kupić obligacje skarbowe, ile można zarobić na nich i czy warto?
Istnieją różne metody zakupu obligacji skarbowych, aby każdy mógł wybrać optymalny dla siebie. Można to zrobić w oddziale PKO Banku Polskiego, w Punkcie Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP albo przez konto Inteligo.  Dostępna jest również opcja zakupu telefonicznego. Jednak najbardziej komfortowym sposób to transakcja przez internet.  W tym celu wystarczy wejść na stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl.
Bezpieczeństwo obligacji skarbowych a zyski

Bezpieczeństwo obligacji skarbowych a zyski

Znacznie większym ryzykiem są obarczone obligacje korporacyjne, ponieważ upadek firmy oznacza przepadek zainwestowanego kapitału niemal w 100%. Tak może się stać w przypadku mocnego spowolnienia lub krachu gospodarczego. Jednak i zyski przy dobrej koniunkturze okazują się wyższe.
Natomiast w kwestii zysków obligacji skarbowych należy uwzględnić czynniki zewnętrzne jak inflacja – tak się dzieje w przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Obejmuje to 4-letnie COI, rodzinne 6-letnie ROS, 10-letnie EDO oraz 12-letnie ROD.  Jednak dopiero od drugiego roku odsetki zostają powiększone o inflację. Jeżeli oprocentowanie obligacji jest stałe lub mamy do czynienia z obligacjami zerokuponowymi, to ten element ryzyka nie występuje. Znaczenie mają również zmiany stóp procentowych w przypadku sprzedaży obligacji przed terminem wykupu albo reinwestowania odsetek przy wyliczaniu dochodów z obligacji.
Rzeczywista stopa zwrotu zależy od dwóch kluczowych czynników. Pierwszym z nich jest podatek Belki od wypracowanych zysków, a drugim oprocentowanie obligacji w pierwszym roku, które nie zostaje indeksowane inflacją.
Należy zaznaczyć, że istnieje opcja przedterminowego wykupu obligacji. W takiej sytuacji konieczne jest uiszczenie stosownej opłaty. Nie jest ona ustalona procentowo, a kwotowo. Obecnie 2 zł od obligacji. Co ważne, zysk – mniejszy lub większy – zawsze występuje. W przypadku lokaty bankowej wcześniejsze zerwanie umowy to odsetki w 100% stracone. Natomiast na pytanie, ile można zarobić trudno jednoznacznie odpowiedzieć w przypadku obligacji skarbowych zależnych od stopnia inflacji.
Rodzaje obligacji ze względu na okres emisji

Rodzaje obligacji ze względu na okres emisji

Obligacje skarbowe w Polsce były i są emitowane na różne okresy. Aktualne oferty obligacji skarbowych są dostępne na stronie https://www.obligacjeskarbowe.pl/.
3-miesięczne obligacje OTS mają stałe oprocentowanie na poziomie 0,50 % w skali roku;
• Premiowe obligacje 10-miesięczne pojawiają się cyklicznie, ich oprocentowanie jest niezmienne i dają możliwość wygrania nagrody;
• 2-letnie obligacje DOS są o stałym oprocentowaniu przy tradycyjnej wartości nominalnej 100 zł i z corocznym płaceniem odsetek;
• 4-letnie obligacje COI charakteryzują się oprocentowaniem zmiennym i zależnym od poziomu inflacji w konkretnym roku, a także marży odsetkowej. Jednak zawsze jest pewność wyższego zwrotu z inwestycji względem inflacji. Każdorazowo po pełnym roku wypłacane są odsetki;
• Rodzinne obligacje 6-letnie ROS mogą nabyć osoby pobierające 500+ na dzieci, a ich marża w pierwszym roku jest niższa w porównaniu do obligacji 10-letnich, ale wyższa w kolejnych latach. Do tego należy doliczyć inflację;
• Obligacje 10-letnie EDO charakteryzują się zmiennym oprocentowaniem z roczną kapitalizacją odsetek;
Rodzinne obligacje 12-letnie ROD są indeksowane inflacją, ale oferują najbardziej atrakcyjne oprocentowanie i chronią przed wyższą inflacją.
Należy zarazem podkreślić, że istnieje możliwość zakupu nie tylko obligacji krajowych. W zależności od kursu dolara warto rozważyć zakup obligacji USA. Prosty kalkulator pozwala natomiast ocenić skalę ryzyka w kontekście ochrony przed inflacją. Warto zatem na bieżąco przeglądać wykresy i notowania, aby mieć świadomość, co się dzieje w danym okresie na rynku obligacji. Odsetki wypłaca się po upływie danego okresu odsetkowego, ponadto są kapitalizowane.
Zalety i wady obligacji skarbowych

Zalety i wady obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe mają tak naprawę więcej zalet niż wad. Przede wszystkim inwestor może wybrać typ obligacji idealnie dopasowany do potrzeb. Ryzyko jest w zasadzie minimalne, więc opinie na temat inwestowania w obligację przez prywatnych inwestorów są raczej pozytywne. Zawsze istnieje też opcja wycofania się z inwestycji bez straty kapitału, jednak najbardziej opłaca się trzymać je do terminu wykupu. Warto podkreślić, że koszty wykupu obligacji są stałe. To z pewnością bardzo interesująca opcja dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, o ile dokona się zakupu obligacji różnych typów i od różnych emitentów.
Trzeba jednak pamiętać, że dziedziczenie obligacji wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadku i darowizn. Należy też uważać na kuszące nieraz propozycje obligacji korporacyjnych o możliwych wyższych zyskach, ale też większym ryzyku. Przed taką inwestycją należy sprawdzić daną firmę. Natomiast sytuacja obligacji skarbowych niewątpliwie jest bardziej stabilna – dobrze natomiast trzymać rękę na pulsie i kontrolować ewentualne ryzyko i zwrot.
Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820