Blog \ Finanse Osobiste \ Jak zarabiać na nieruchomościach - sposoby dla początkujących i zaawansowanych

Jak zarabiać na nieruchomościach – sposoby dla początkujących i zaawansowanych

7 września 2020 11 minut czytania

W czasach rekordowo niskich stóp procentowych, a tym samym spadku opłacalności lokowania nadwyżek finansowych na lokatach coraz większą popularnością cieszą się nieruchomości. Polacy chętnie wybierają inwestowanie w mieszkania na wynajemnieruchomości komercyjne. Jednocześnie rynek nieruchomości daje wiele różnych sposobów jak można zarabiać na nieruchomościach. Jeśli także szukasz sposobu zarabiania na nieruchomościach bez względu czy jesteś początkujący czy doświadczony – zapraszam do lektury.

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości i zarabiać na nieruchomościach

Dlaczego warto inwestować w nieruchomości i zarabiać na nieruchomościach ?

Patrząc na fakty -obecna wysokość stóp procentowych sprawia, że trzymanie pieniędzy w banku stało się zupełnie nieopłacalne. Każdy, kto chce pomnożyć posiadany kapitał, musi szukać więc alternatywnych form lokowania kapitału. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszy się rynek nieruchomości – mieszkania, lokale użytkowe, biura, magazyny, crowdfunding nieruchomości. Możliwości jest naprawdę wiele. Na rynek ciągle trafiają nowe oferty – ktoś chce zmienić adres, wyprowadza się do innego miasta, otrzymał nieruchomość w spadku, deweloper rozpoczął nową inwestycję. Trzeba jednak pamiętać, że ilość ofert jest limitowana przez wzgląd na preferowaną przez nas lokalizację czy ciągły wzrost populacji. Wszystko to sprawia, że w długiej perspektywie czasowej nieruchomości inwestycyjne będą towarem coraz bardziej deficytowym i odpowiednio wycenianym. Jeśli więc myślimy o ulokowaniu wolnych środków finansowych w nieruchomościach, warto śledzić rynkową sytuację. Inwestowanie w nieruchomości to znana od lat, przynosząca satysfakcjonujące dochody, odporna na inflację forma lokowania pieniędzy. 

Zalety inwestowania pieniędzy  w nieruchomości

Zalety inwestowania pieniędzy  w nieruchomości – 6 głównych :

 • cash flow – inwestując w nieruchomości, zyskujesz stały comiesięczny dopływ gotówki wynikający z dochodu operacyjnego nieruchomości.  Wybierając przykładowo opcję crowdinvestingu, czyli społecznościowego inwestowania w nieruchomości komercyjne, możesz zarobić do 3 razy więcej niż na lokacie bankowej i obligacjach skarbowych – nawet do 7% rocznie.
 • dywersyfikację portfela inwestycyjnego – im bardziej zróżnicowane będą Twoje inwestycje, tym lepiej zabezpieczysz swoje dochody, ryzyko straty kapitału będzie mniejsze, a zyski wyższe.
 • znajomość realnej wartości inwestycji  – Każdą nieruchomość można wycenić sporządzając operat szacunkowy nieruchomości  lub metodą dochodową w oparciu o określoną kapitalizację – wystarczy wyliczyć dochód operacyjny netto nieruchomości. Wahania cen nieruchomości w dobrych lokalizacjach są zazwyczaj niewielkie, a jeśli już nawet do nich dojdzie, to i tak w długofalowej perspektywie nieruchomości pokonują inflację. Możnazarabiać na przepływie kapitałowym wynikającym z najmu lokalu użytkowego czy mieszkania. A to przecież inwestycja na naprawdę długie lata.
 • możliwość przekazania nieruchomości przyszłym pokoleniom – jeśli posiadasz mieszkanie, które przez lata było przeznaczone na wynajem, w razie potrzeby możesz je przekazać dzieciom. Podobnie jest z udziałami w inwestycji ‒ jeśli zdecydujesz się na crowdinvesting nieruchomości. Dzięki temu Twoi bliscy będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie bądź też będą mogli kontynuować rozpoczętą przez Ciebie inwestycję i czerpać z tego zyski.
 • wiele możliwości finansowania – aby zacząć inwestować w nieruchomości, wcale nie musimy posiadać dużego kapitału. Przykładowo bariera wejścia na rynek społecznościowego inwestowania w nieruchomości komercyjne wynosi tylko 3 000 PLN. Możesz także skorzystać z leasingu zwrotnego nieruchomości czy lewarowania.
 • bezpieczeństwo inwestycji lokując pieniądze w nieruchomościach, możesz dokładnie zweryfikować ich status prawny. Sąd prowadzi dedykowany w tym celu rejestr, a znajdujące się w księgach wieczystych informacje pozwolą szybko sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest zadłużona, czy też nikt wobec niej nie zgłasza roszczeń.

Podejmując decyzję o zainwestowaniu posiadanych pieniędzy w nieruchomości, trzeba pamiętać, żeby nie robić tego pochopnie i nie kierować się emocjami a wyliczeniem opłacalności z inwestycji w nieruchomość. Warto poświęcić więc odpowiednio dużo czasu na weryfikację danej inwestycji, szacowanie jej rentowności czy zasięganie opinii specjalistów prawnych, finansowych, budowlanych, by ograniczyć mogące pojawić się ryzyka.

Cele inwestowania w nieruchomości

Cele inwestowania w nieruchomości

Każda inwestycja powinna mieć jasno określony cel. Wówczas jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo jej sukcesu oraz oszacować stopę zwrotu. Przedsiębiorcy, którzy lokują wolne środki w nieruchomościach, zwykle robią to w trzech celach:

 1. Chcą osiągnąć zysk z zainwestowanego kapitału, 
 2. dążą do zabezpieczenia środków finansowych przed utratą ich wartości – inflacja 
 3. chcą zabezpieczyć się przed utratą pieniędzy.

Aby jednak cele te móc zrealizować, trzeba odpowiednio przygotować się do całej inwestycji. W procesie inwestowania w nieruchomości nie ma miejsca na spekulacje. Trzeba bazować na twardych danych i analizach, a nie na intuicji i przeczuciach. Bardzo ważne jest również oszacowanie ryzyka i zastanowienie się, co będzie „gdy…”. Trzeba pamiętać, że zbyt późne wyjście ze stratnej pozycji często staje się przyczyną bankructwa, a niepodjęcie decyzji o zainwestowaniu w dany projekt, to także inwestycja. 

Budowa i ochrona posiadanego kapitału nie może opierać się także na powielaniu pomysłów innych i kopiowaniu ich strategii. Takie podejście niestety obarczone jest bardzo wysokim współczynnikiem ryzyka i niejednokrotnie negatywnie wpływa na cash flow. Równie ważne w temacie inwestowania pieniędzy jest uwzględnienie zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Wielu niedoświadczonych inwestorów podczas szacowania zwrotu z planowanej inwestycji zapomina o inflacji, wahaniach kursów walut czy zmiennych stopach procentowych. Wielu z nich także ulega pokusie szybkiego zarobku i lokuje cały posiadany kapitał w jednej inwestycji, źle oceniając przy tym ryzyko całego przedsięwzięcia. W sytuacji krachu nie trudno wówczas stracić wszystko. Lokując aktywa w różnych inwestycjach i dywersyfikując posiadany portfel inwestycyjny, ryzyko to możemy zdecydowanie zmniejszyć. 

Określając więc cel inwestycji, ważne jest także oszacowanie ryzyka, jakie jesteśmy w stanie ponieść. Wybierając strategię dochodową core, utrzymamy je na niskim poziomie. W strategii wartości dodanej, tzw. value add, ryzyko będzie plasować się na średnim poziomie. Natomiast w strategii bardziej agresywnej, oportunistycznej, musimy liczyć się z wysokim poziomem ryzyka. Czekając więc na czarnego łabędzia, musimy pamiętać o słowach słynnego ekonomisty i filozofa, Nassima Taleba, który w swoich publikacjach wyraźnie podkreślał, że w nasze życie zawsze powinniśmy wkalkulowywać trudne do przewidzenia scenariusze, które mogą z pozoru stabilną sytuację diametralnie odwrócić.

Jaką strategię zarabiania na nieruchomościach warto wybrać?

Inwestowanie to proces, do którego należy zawsze podchodzić z rozwagą oraz z jasno określoną strategią. Aby zapewnić sobie zwrot z inwestycji na satysfakcjonującym poziomie, musimy dokładnie wiedzieć, ile możemy zainwestować, w jakiej perspektywie czasowej oraz jakiej stopy zwrotu oczekujemy. 

Sposoby zarabiania na nieruchomościach – dla początkujących inwestorów:

Sposoby zarabiania na nieruchomościach - dla początkujących inwestorów

Dla początkujących inwestorów rynek nieruchomości ma wiele do zaoferowania. Wśród najlepszych strategii zarabiania na nieruchomościach wymienić należy:

1. Airbnb – sposób zarabiania na nieruchomościach

Portal Airbnb funkcjonuje na rynku od 2008 roku i od tej pory pomógł już wielu osobom w znalezieniu miejsca noclegowego. Serwis ten łączy bowiem wynajmujących, którzy chcą udostępnić własny pokój czy mieszkanie z osobami, które podczas podróży potrzebują zakwaterowania. Decydując się na wynajem mieszkania, sam podejmujesz decyzję o tym, kiedy i na jakich zasadach będzie ono dostępne dla podróżujących. Wystarczy założyć konto w portalu, stworzyć opis oferty, podać cenę i dane kontaktowe oraz określić dostępność noclegów, by już po chwili oferta ta stała się widoczna dla milionów odbiorców na całym świecie. 

Trzeba przy tym pamiętać, że na wysokość dochodu, jaki może przynieść wynajem mieszkania przez Airbnb, wpływa jego położenie, wielkość i atrakcyjność. Wynajmujący zwracają szczególną uwagę na wyposażenie, czystość, dostępność komunikacji miejskiej oraz bliskość zabytków i lokalnych atrakcji. Również sama miejscowość i otoczenie decydują o tym, ile osoba dopiero stawiająca pierwsze kroki na rynku wynajmu nieruchomości może zarobić. Zaletą Airbnb jest łatwość kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi najmem oraz fakt, że to właściciel ustala wszelkie reguły korzystania z wynajętej nieruchomości. 

2. Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to kolejna ze strategii zarabiania na nieruchomościach, która polecana jest osobom początkującym. Od 2013 roku na skutek wprowadzenia tzw. ustawy deregulacyjnej, zarządcą nieruchomości może zostać praktycznie każdy, gdyż zniosła ona wszelkie wymogi posiadania formalnych uprawnień do wykonywania tego zawodu. Jedynym wymogiem stawianym wobec obecnych zarządców jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Wszystkie inne kwestie reguluje natomiast umowa cywilno-prawna, która zawierana jest pomiędzy zarządcą a klientem. W praktyce często wymagana jest również licencja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości czy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. 

Do zadań zarządcy nieruchomości należy zarządzanie podległymi mu budynkami – podejmowanie decyzji co do wysokości stawek czynszu, dbanie o stan techniczny obiektów, nadzorowanie budżetu, reprezentowanie interesów właściciela czy wspólnoty, itp. Za wykonywane prace zarządca nieruchomości otrzymuje średnie wynagrodzenie na poziomie 5 360 PLN, pensja co drugiego zarządcy nieruchomości wynosi od 4 460 PLN do 7 400 PLN. 25% najgorzej wynagradzanych zarządców nieruchomości zarabia poniżej 4 460 PLN brutto – tak wynika z danych opublikowanych przez serwis wynagrodzenia.pl

3. Pośrednictwo w nieruchomościach – zarabianie na nieruchomościach bez ich kupowania

Od dłuższego czasu popyt na nieruchomości w Polsce nie spada nawet pomimo rosnących cen. Daje to oczywiście duże możliwości zarobkowe pośrednikom nieruchomości. Obecnie, dzięki wprowadzonej ustawie deregulacyjnej, osoby, które chcą zostać pośrednikiem, nie muszą posiadać kierunkowego wykształcenia. Ważna jest natomiast znajomość rynku nieruchomości, wiedza na temat kredytów hipotecznych, obsługi sprzedażowej czy umiejętności negocjacyjne. Z tego względu wybór zawodu w roli pośrednika nieruchomości to dobra strategia dla początkujących inwestorów, gdyż umożliwia start z niskim kapitałem własnym, gdyż głównie wymaga zdobycia stosownych kompetencji.

4. Finansowanie nieruchomości – pośrednictwo finansowe – sposób zarabiania na nieruchomościach

W strategie zarabiania na nieruchomościach wpisuje się idealnie także kolejny zawód – czyli pośrednik finansowy. W końcu każda transakcja zawierana na rynku związana jest z przepływem kapitału. Coraz więcej inwestorów korzysta z zewnętrznego finansowania w celu zakupu nieruchomości. W tym właśnie miejscu spotykają się drogi pośrednika finansowego, który pomaga w pozyskaniu kredytu oraz przyszłego właściciela nieruchomości.

5. Cesja umowy przedwstępnej 

Rozwój rynku nieruchomości oraz wzrostowy trend niezmiennie od kilku lat wykorzystują inwestorzy. Zarabiają oni nie tylko na wynajmie lokali, ale także na zbyciu prawa do budowanego mieszkania. Poszukujący okazji do zarobku inwestorzy zawierają umowy z deweloperami na zakup mieszkań, które cieszą się szczególną popularnością na rynku. Ograniczona ich podaż sprawia z kolei, że nie brakuje chętnych do ich odkupienia, nawet po wyższych stawkach. W ten sposób początkujący na rynku nieruchomości inwestorzy mogą dobrze zarobić. Trzeba przy tym jednak mieć świadomość, że największe marże generują inwestycje, które są kupowane na etapie przysłowiowej „dziury w ziemi”. Należy więc w tego typu inwestycjach zachować zdrowy rozsądek i zbadać wiarygodność dewelopera.

5. Flipping nieruchomości – sposób zarabiania na nieruchomościach

Równie kuszącą propozycją dla początkujących inwestorów jest flip mieszkania, czyli transakcja kupna oraz sprzedaży nieruchomości, której celem jest zarobek. Nieruchomość kupowana jest po okazyjnej cenie, a następnie jej wartość podwyższana jest poprzez remont czy podzielenie na mniejsze jednostki mieszkalne i odsprzedawana za wyższą cenę.

7. Podnajem nieruchomości – sposób zarabiania na nieruchomościach

Kolejną formą zarabiania na nieruchomościach, którą mogą zainteresować się nowicjusze w branży, jest podnajem. Polega on na wynajmowaniu od właściciela nieruchomości, której wartość jest następnie podnoszona poprzez remont czy wydzielenie dodatkowych jednostek mieszkalnych. Tak przygotowane lokum jest podnajmowane drożej zainteresowanym osobom. Różnica pomiędzy czynszami, czyli tym, który najemcy płacą inwestorowi, a tym, który inwestor musi zapłacić właścicielowi, trafia bezpośrednio na konto inwestora. 

 

Sposoby zarabiania na nieruchomościach dla doświadczonych inwestorów

 

Sposoby zarabiania na nieruchomościach dla doświadczonych inwestorów :

Wśród strategii zarabiania na nieruchomościach dedykowanych dla nieco bardziej doświadczonych graczy rynkowych należy natomiast wymienić:

 • Zakup nieruchomości od syndyka 

Zakup nieruchomości od syndyka to obok licytacji komorniczych jeden z najlepszych sposobów na znalezienie na rynku atrakcyjnego cenowo mieszkania. Wśród ofert sprzedaży oferowanych przez syndyka nieruchomości znaleźć można mieszkania o różnej wielkości, jak i w różnym stanie technicznym. Czasem pojawiają się także oferty nabycia danego lokum wraz z wyposażeniem czy też zakupu udziału w nieruchomościach. Inwestorów przyciągają nie tylko niskie ceny nieruchomości, ale przede wszystkim fakt, że nabywca, kupując nieruchomość od syndyka, staje się jej właścicielem bez jakichkolwiek ciążących na niej wcześniej obciążeń hipotecznych. Jest to więc idealna okazja do szybkiego pomnożenia kapitału.

 • Zakup mieszkania od komornika 

Zakup mieszkania na licytacji komorniczej w wielu przypadkach oznacza oszczędność, gdyż pozwala na zakup nieruchomości o 25-30% taniej, niż wynoszą ceny rynkowe. Do licytacji może przystąpić praktycznie każdy, z wyłączeniem dłużnika czy komornika i jego najbliższej rodziny. Jeśli więc decydujemy się na taką strategię zarabiania na nieruchomościach, to przede wszystkim musimy stale śledzić obwieszczenia komornicze publikowane przez Krajową Radę Komorniczą. Każda z oferowanych tam nieruchomości ma przygotowany komplet dokumentów, wraz z operatem szacunkowym, dzięki czemu inwestor może oszacować, czy przystąpienie do takiego przedsięwzięcia będzie dla niego dochodowe. Trzeba jednak wiedzieć, że od chwili licytacji do otrzymania kluczy do nieruchomości czy sprzedania jej z zyskiem może upłynąć wiele lat, na dodatek wypełnionych częstymi wizytami w sądach. Jeżeli jednak jesteśmy gotowi podjąć takie ryzyko, a mamy sporo wolnej gotówki, to z pewnością wyszukiwanie „perełek” inwestycyjnych na licytacjach komorniczych może okazać się dochodowym zajęciem.

 • Usługi facility management -jako sposób zarabiania na nieruchomościach

Bardziej doświadczeni inwestorzy powinni także przyjrzeć się bliżej usługom facility management, które coraz silniej wkraczają na grunt zarządzania nieruchomościami. Dotyczą one szeroko pojętego doradztwa i obsługi, które wspierają efektywne funkcjonowanie obiektów – zarówno komercyjnych, jak i prywatnych, począwszy od momentu planowania całej inwestycji, aż po jej realizację. W ramach usług facility management zapewnione jest zarządzanie techniczne, infrastrukturalne czy property management. Kompleksowość rozwiązań pozwala na racjonalizację kosztów oraz lepsze zarządzanie nieruchomościami. Z tego względu sektor tych usług, szczególnie na rynku nieruchomości premium, będzie się rozwijał. Warto więc już teraz bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

 • Kupno działki bez MPZP i sprzedaż po jego uchwaleniu 

Kolejna ze strategii inwestycji w nieruchomości dla nieco bardziej doświadczonych rynkowych graczy dotyczy zakupu działek, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i sprzedaż ich, gdy dany teren zostanie objęty regulacjami. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmienia przeznaczenie niektórych nieruchomości, co może wpłynąć na ich wartość rynkową. Przykładowo w przypadku sprzedaży działki przekształconej w planie z rolnej w budowlaną jej właściciel może potencjalnie osiągnąć wyższą cenę.

 • Kupno działki bez pozwolenia na budowę 

W przypadku wybrania strategii zarabiania na zakupie działek, warto także rozpatrzeć inną opcję. Dotyczy ona wyboru pod inwestycje działek bez wydanego pozwolenia na budowę i następnie wykonania analizy chłonności terenu, która pomaga oszacować jaką stopę zwrotu może przynieść zakup danej działki, a co za tym idzie, ile maksymalnie można będzie zarobić na danej inwestycji. W przypadku pozytywnej opinii inwestor ubiegać się może o pozwolenie na budowę i tak przygotowaną działkę odsprzedać następnie pod zabudowę mieszkaniową po korzystnej cenie oszacowanej pod kątem PUM (powierzchnia użytkowa mieszkania) lub GLA (ang. Gross Living Area).

 • Gotowce inwestycyjne 

Coraz powszechniejszą praktyką stosowaną wśród doświadczonych inwestorów są gotowce inwestycyjne, czyli nabywanie stosunkowo tanich mieszkań, o większym metrażu i podziale ich na mniejsze pokoje. Wyremontowane lokale są następnie przeznaczane pod wynajem bądź też wystawiane na sprzedaż. Ta forma inwestowania w nieruchomości sprawdza się przede wszystkim w dużych miastach oraz kurortach turystycznych i pozwala na szybki zwrot z inwestycji. 

Coraz większą popularnością cieszą się także strategie inwestycyjne dotyczące zakupu nieruchomości w popularnych rejonach Polski jak na przykład na Mazurach. Na znaczeniu zyskuje zwłaszcza ziemia rolna z możliwością jej przekształcenia, stanowiąca świetną alternatywą dla droższych działek budowlanych czy rekreacyjnych. Co nie bez znaczenia, cena działek na Mazurach jest znacznie niższa niż nad morzem czy w górach. W tak niedoszacowanym wciąż regionie nietrudno więc o okazje zakupowe, które po kilku latach mogą stać się bardzo dobrym pasywnym źródłem dochodu.

 • Zmiana przeznaczenia nieruchomości 

Wartą uwagi strategią zarabiania na nieruchomościach jest także zmiana przeznaczenia danego lokalu – przykładowo z usługowego, na mieszkalny. W świetle obowiązujących w Polsce przepisów taka procedura jest jak najbardziej możliwa do realizacji – wystarczy zgodność wnioskowanej zmiany z planem zagospodarowania, zgłoszenie i brak sprzeciwu organu decyzyjnego. W ten sposób inwestorzy mogą wykorzystać potencjał posiadanej nieruchomości i zmaksymalizować zysk z faktu jej posiadania.

 • Rekomercjalizacja nieruchomości 

Wraz z biegiem lat wiele nieruchomości traci na swojej pierwotnej świetności – zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym. Wówczas szansą dla inwestorów jest jej rekomercjalizacja, czyli zmiana charakteru użytkowego. Często kwestia ta dotyczy obiektów handlowych, które z racji powstawania nowych galerii handlowych zaczynają świecić pustkami. Zamiana ich na powierzchnie komercyjne wynajmowane przykładowo pod biura to często okazja do niezłego zarobku i zapewnienia stabilnego zysku przez wiele lat. 

 • Prywatne domy studenckie 

Na rynku nieruchomości możemy także zauważyć w ostatnich latach rozwój usług dedykowanych dla studentów. Mowa tu o prywatnych akademikach, które powstają w większych miastach. Inwestorzy dostrzegają dużą chłonność rynku, który obecnie zaspokaja jedynie niecałe 10 proc. zapotrzebowania na miejsca noclegowe dla studentów. W odniesieniu do stosunkowo niewielkich kosztów inwestycyjnych prywatne domy studenckie są bezpieczną alternatywą lokowania kapitału wobec sektora biurowego i handlowego – tym bardziej że zwroty z inwestycji w prywatne akademiki na rynkach zachodnich już od kilku lat utrzymują się na stabilnym poziomie 4,5–6 proc.

 

Co sprawdzić przed inwestycją w nieruchomość?

Na co należy uważać przed zakupem nieruchomości?

Niezależnie od tego, jaką strategię inwestowania w nieruchomości wybierzemy, jedno jest pewne – każda inwestycja musi być dokładnie zweryfikowana. W tym celu warto przeprowadzić audyt prawny nieruchomości oraz zweryfikować następujące kwestie:

 • Określić tytuł prawny nieruchomości,
 • Zweryfikować dostęp do drogi oraz mediów dla przedmiotowej nieruchomości,
 • Ustalić prawa osób trzecich do nieruchomości,
 • Sprawdzić, czy nie są toczone spory o daną nieruchomość,
 • Zweryfikować, czy dana nieruchomość ma obciążoną hipotekę,
 • Określić jej przeznaczenie,
 • Sprawdzić zgodność wykonanych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Upewnić się, że wybrana pod inwestycję nieruchomość nie leży na skażonych terenach, bądź też czy nie były w niej składowane szkodliwe substancje.

Sprawdzenie przed przystąpieniem do inwestycji podanych wyżej dokumentów i zagadnień pozwoli uniknąć wielu problemów oraz ryzyka niepowodzenia całego przedsięwzięcia. 

Czytaj także:

 1. Jak NIE inwestować pieniędzy?
 2. Jak zacząć inwestować mądrze?
 3. Czy można stracić inwestując w nieruchomości ?
 4. Zarabianie na wynajmie nieruchomości komercyjnych
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt