Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Dochód netto nieruchomości

Dochód netto nieruchomości

Co to jest dochód operacyjny netto z nieruchomości?     

Dochód operacyjny netto (DON) to jeden z poziomów dochodów stosowany w metodzie inwestycyjnej, w której to podstawą obliczenia dochodu z nieruchomości są wpływy czynszowe oraz pozaczynszowe. Pozostałe dwa poziomy to potencjalny dochód netto i efektywny dochód netto.

Dochód operacyjny netto oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy efektywnym dochodem brutto a wydatkami operacyjnymi związanymi z utrzymaniem danej nieruchomości, których to rodzaj i poziom wynikają z warunków rynkowych.

co to jest aparthotel

Wzór na wyliczenie dochodu operacyjnego netto:

DON = EDB – WO

gdzie:

EDB – efektywny dochód brutto,

WO – wydatki operacyjne.

Wydatkami operacyjnymi są roczne koszty utrzymania nieruchomości, ponoszone przez jej właściciela, które decydują o osiąganiu dochodów na założonym poziomie.

 

Wydatki operacyjne ponoszone przez właściciela to:

  • koszty zarządzania,
  • opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu,
  • koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości,
  • podatki od nieruchomości,
  • koszty mediów i konserwacji i napraw bieżących,
  • inne koszty okresowe.

 

 

 

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820