Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Jak zacząć inwestować pieniądze mądrze?

Jak zacząć inwestować pieniądze mądrze?

7 września 2020 5 minut czytania

Każdy, kto posiada oszczędności, zastanawia się, w jaki sposób może je bezpiecznie pomnożyć. Możliwości mamy wiele – inwestowanie w mieszkania na wynajem, flipy mieszkań, obligacje skarbowe, inwestycje giełdowe, lokata kapitału w złocie, inwestowanie społecznościowe w nieruchomości komercyjne. Którą z opcji wybrać? Tak naprawdę nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od przyjętej strategii inwestycyjnej oraz celu, który chcemy osiągnąć. Jak zatem zacząć inwestować mądrze, aby skutecznie pomnożyć posiadane środki?

W co inwestować, gdy topnieje wartość oszczędności?

 

Strategia inwestycyjna – co musisz o niej wiedzieć?

1.     Cel inwestycji

Każdy początkujący inwestor jest narażony na ryzyko całkowitej lub częściowej utraty posiadanego majątku. Zanim więc przystąpimy do tworzenia własnego portfela inwestycyjnego, musimy jasno określić cel prowadzonych działań. Należy przy tym pamiętać, że inwestowanie nie może opierać się na spekulacjach. Jest to proces, który wymaga czasu i świadomego podejmowania przemyślanych decyzji. Jeśli dana inwestycja budzi wątpliwości lub obawy, lepiej odpuścić. Z reguły niepodjęcie decyzji o wyborze inwestycji, która w praktyce mogłaby okazać się ryzykownym posunięciem, to także inwestycja. W ten sposób chronimy posiadane środki finansowe i zapewniamy opłacalność całego przedsięwzięcia.

Ustalając cel inwestycji, należy także pamiętać o dywersyfikowaniu portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w akcje, crowdfunding nieruchomości, forex, mieszkania pod wynajem krótkoterminowy i długoterminowy, flipy, złoto, obligacje – możliwości mamy naprawdę wiele. Ostateczny wybór instrumentów finansowych powinien jednak zawsze być dostosowany do naszych możliwości finansowych. Jeśli dysponujemy niewielką kwotą na inwestycje, warto wybierać opcje bezpieczne, które nie są obarczone bardzo dużym ryzykiem. Z kolei w sytuacji, gdy możemy cieszyć się stabilną sytuacją finansową, to przeznaczone na inwestycje środki mogą zostać ulokowane zgodnie z bardziej agresywną strategią inwestowania, która z reguły zakłada większe stopy zwrotu, przy proporcjonalnie większym ryzyku utraty środków.

 

2.     Zasady mądrego inwestowania oszczędności

Każdy, kto chce mądrze zainwestować kapitał, powinien pamiętać, że pieniądz sam w sobie nie jest celem, a jedynie środkiem wymiany. Zanim w ogóle zaczniemy myśleć o inwestowaniu, musimy najpierw spłacić wszelkie zadłużenie zaciągnięte na zakup dóbr konsumpcyjnych. Następnie powinniśmy przystąpić do budowania „poduszki finansowej”, czyli zabezpieczenia naszego bytu na wypadek niepowodzenia inwestycji. Jaki bufor bezpieczeństwa powinniśmy założyć? Przy minimalnym założeniu – trzykrotność miesięcznych kosztów, jakie ponosimy na życie. Przykładowo, jeśli każdego miesiąca średnio wydajemy 9000 PLN, poduszka finansowa powinna wynosić 27 000 PLN. Po uzbieraniu takiej sumy dopiero możemy myśleć o przeznaczaniu nadwyżek finansowych na różnego typu inwestycje.

Czy to już wszystkie zasady dotyczące mądrego inwestowania? Zdecydowanie nie! Każdy inwestor powinien wyrobić w sobie nawyk kontrolowania wydatków oraz pozyskać umiejętność sprawnego zarządzania swoimi finansami. Należy dokładnie analizować przychody oraz koszty i starać się, by regularnie odkładać przynajmniej 10 proc. tego, co zarabiamy. Budżet w ryzach pomoże nam utrzymać także nieposiadanie kard debetowych i kredytowych. Nie bójmy się także prosić o pomoc bardziej doświadczonych rynkowych graczy i dokładnie analizujmy planowane przedsięwzięcia. Sukcesem w inwestowaniu jest rozumienie danego środka finansowego i wybór tych, które zakładają realną stopę zwrotu. Na rynku istnieje wiele „okazji”, które kuszą inwestorów ponadprzeciętnym zyskiem. W praktyce jednak często okazuje się, że za słownymi obietnicami nie stoi nic więcej. Zanim więc zdecydujesz się na poszerzenie swojego portfela inwestycyjnego o kolejne aktywa, dokładnie je zweryfikuj.

 

3. Sposoby na mądre inwestowanie pieniędzy

Częstym błędem, szczególnie wśród niedoświadczonych inwestorów, jest skłonność do ulegania emocjom – chciwości i strachowi. W efekcie, aby zarobić jak najwięcej i jak najmniej stracić, niewłaściwie rozkładają oszczędności. Wobec powyższego należy zawsze pamiętać, żeby poświęcić na analizę danej inwestycji tyle czasu, ile zajęło nam zarobienie środków na jej sfinansowanie. Podejmuj mądre i świadome decyzje, a nie szybkie. Kwestia ta ma szczególnie ważne znaczenie, gdy decydujemy się na inwestowanie na ryzykownym rynku, np. na giełdzie, gdzie duzi gracze zawsze będą mieć nad nami przewagę.

W odniesieniu do ryzyka, z którym nierozerwalnie połączone jest inwestowanie, warto bazować na strategiach inwestycyjnych opracowanych przez specjalistów oraz ich wiedzy. Jednym z nich jest Nassim Taleb, amerykański ekonomista i filozof, który spopularyzował koncepcję czarnego łabędzia. Opisuje ona przypadkowość oraz niepewność jako dominujące siły we współczesnym świecie. Czarny łabędź to wydarzenie rzadkie, o znaczącym zasięgu i skutkach łatwych do przewidzenia, które jest okazją dla inwestorów do pomnożenia kapitału. Jak sam Taleb tłumaczy: „staram się zyskiwać na rzadkich zdarzeniach, które przynoszą duże zyski. Chcę zarabiać nieczęsto, jak najrzadziej, po prostu dlatego, że wierzę, iż rzadkie zdarzenia są niedoceniane i im rzadsze zdarzenie, tym bardziej zaniża się jego wartość”. Słowa te można także odnieść do tzw. strategii sztangi, według której Taleb rekomenduje, aby przede wszystkim wybierać bezpieczne inwestycje, ale cały czas także pamiętać o równoważeniu ich przez podejmowanie ryzyka, które może przynieść duże zyski, przy potencjalnie niskich szkodach.

Jak podejmować dobre decyzje finansowe?

Jeśli chcesz mądrze inwestować posiadane środki, to pamiętaj o dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Podział posiadanego kapitału i ulokowanie go w kilku inwestycjach jest gwarancją bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy z racji zawirowań rynkowych jedno z przedsięwzięć okaże się nierentowne, pozostałe aktywa portfela inwestycyjnego zrównoważą poniesioną stratę.

Podejmując decyzje inwestycyjne, powinniśmy zawsze kierować się danymi, rzetelnymi kalkulacjami, a nie emocjami. Konieczna przy tym jest wiedza z zakresu ekonomii, gospodarki rynkowej czy zorientowanie w cyklach gospodarczych. Inwestując na rynkach kapitałowych, wcześniej czy później odczujemy, że podlegają one różnym wahaniom – okresy wzrostów przeplatać się będą z okresami spadków. Strategia inwestycyjna oparta o cykl koniunkturalny zawiera podpowiedzi dla inwestorów indywidualnych, które aktywa w danym okresie należy uznać za atrakcyjne w kontekście szansy na wypracowanie zysku na zadowalającym poziomie. Dziś, w obliczu gwałtownie postępujących przemian technologicznych i społecznych, kwestie te mają szczególne znaczenie. Nikogo już zatem nie dziwi fakt, że coraz częściej w tematach dotyczących zarządzania i prowadzenia biznesu używa się pojęcia „czasy VUCA”.  Doskonale obrazuje ono dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową, przez co nikt nie może być pewny przyszłości. Aby zabezpieczyć swoje finanse, trzeba więc dążyć do niezależności finansowej i stałego podnoszenie finansowego IQ.

Czy obniżenie stóp procentowych wpływa na rentowność inwestowania w nieruchomości?

Dlaczego warto mądrze oszczędzać?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się trywialna. W praktyce jednak okazuje się, że dla wielu osób racjonalne gospodarowanie wolnymi środkami finansowymi jest skomplikowane. Możemy bowiem odkładać pieniądze do przysłowiowej skarpety, trzymać je na oferowanych przez bank lokatach lub też podjąć wyzwanie i lokować je w lepiej oprocentowane aktywa. O sukcesie długoterminowego oszczędzania przesądza najczęściej systematyczność oraz zasada działania procentu składanego. Trzeba bowiem mieć świadomość, że możemy inwestować, nie posiadając nawet wielu pieniędzy. Przykładowo wybierając model inwestowania społecznościowego w nieruchomości bariera wejścia wynosi około 3000 PLN. W perspektywie 5-10 lat możemy spodziewać się stopy zwrotu nawet na poziomie 7%.

Efekt procentu składanego

Ważne przy tym jest, aby dokładnie wiedzieć skąd pochodzi zysk i pamiętać, że kropla drąży skałę, a połączenie kropel daje impet. Prawidłowość ta ma zastosowanie również w inwestowaniu. Wypracowany zysk możemy przeznaczać na kolejne inwestycje i tym samym zarabiać jeszcze więcej. Efekt procentu składanego, podobny do efektu kuli śnieżnej, to jeden z sekretów finansów osobistych, któremu warto się dokładnie przyjrzeć w kontekście długofalowych inwestycji. Przy wyborze aktywów finansowych należy więc zwrócić szczególną uwagę na czas zdeponowania pieniędzy, jak i na szacowaną stopę zwrotu. Kluczem do sukcesu jest pozwolić pieniądzom spokojnie pracować na nasze zyski.

Możliwości inwestycyjne w 2021 roku – co wybrać?

Nowy rok to zwykle okazja na pojawienie się nowych szans inwestycyjnych. Rok 2020 przyniósł jednak pewne zaskoczenie w związku z ogłoszoną pandemią. Rynki światowe uległy znacznemu wyhamowaniu, a nieprzewidywalność instytucji finansowych, obniżenie oprocentowania lokat bankowych oraz wysoka inflacja sprawiły, że inwestorzy, chcąc chronić swój majątek, zaczęli lepiej przyglądać się nowym formom lokowania kapitału.

Wśród popularnych form mądrego inwestowania znajduje się obecnie crowdfunding nieruchomości. W ramach społecznościowego inwestowania w nieruchomości komercyjne inwestorzy, którzy posiadają nawet niewielkie środki, mogą przystąpić do wspólnego finansowania zakupu nieruchomości komercyjnej. Jest ona  następnie jest wynajmowana sieciom handlowym o ugruntowanej pozycji, takiej jak Biedronka, Hebe czy Rossmann. W ten sposób możemy zarobić nawet do trzech razy więcej niż na lokacie bankowej i obligacjach skarbowych. Gwarancją stopy zwrotu na poziomie do 7% rocznie stają się długoterminowe umowy najmu lub sprzedaży nieruchomości zawierane z sieciami handlowymi. Co ważne, dzięki aplikacji Social.Estate, cały proces inwestowania społecznościowego w nieruchomości jest bezpieczny i realizowany praktycznie w większości drogą internetową.

 Czytaj także:

  1. Flipping mieszkań – jak na tym zarobić?
  2. Nieruchomość pod inwestycję – jak dobrze wybrać?
  3. W jakie nieruchomości warto inwestować?
  4. Czy warto inwestować w nieruchomości? Jak można na tym zarobić?
  5. W co inwestować na emeryturę ?
Autor: Małgorzata Dadok-Grabska

Małgorzata Dadok-Grabska

Od blisko 15 lat zajmuje się kreacją wartościowych treści, ze szczególnym zamiłowaniem do tematów związanych z finansami osobistymi, inwestycjami czy rynkiem nieruchomości. Wierzy, że odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem pozwala na budowanie majątku zabezpieczającego przyszłość. Nigdy nie traci umiejętności elastycznego podejścia oraz chęci do poszukiwania nowych rozwiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży mobile marketingu oraz nowych technologii. Od ponad 4 lat prowadzi własną działalność. Prywatnie miłośniczka dekoracji wnętrz i home stagingu.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt