Blog \ Finanse Osobiste \ Jak NIE inwestować pieniędzy?

Jak NIE inwestować pieniędzy?

24 sierpnia 2020 5 minut czytania

Każdy początkujący inwestor narażony jest na częściową lub całkowitą stratę zainwestowanych środków. Związane jest to z reguły z brakiem wystarczającej wiedzy o inwestowaniu oraz niezaplanowaniem strategii inwestycyjnej i chęcią szybkiego wzbogacenia się. Potencjalna szansa pomnożenia posiadanych wolnych środków finansowych sprawia, że niejednokrotnie inwestorzy tracą umiejętność obiektywnej oceny sytuacji. Jak zminimalizować ryzyko przy inwestowaniu pieniędzy? Co zrobić, aby wybrane przez nas formy inwestowania kapitału okazały się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę? Poznaj cztery zasady dedykowane dla początkujących inwestorów, które pomogą Ci uniknąć kosztownych błędów!

Plusy i minusy inwestowania w nieruchomości

Jak mądrze inwestować?

Każdy z nas doskonale wie, że praktyka czyni mistrza. Kwestia ta dotyczy także inwestowania pieniędzy. Im więcej projektów zrealizujemy, tym skuteczniej zminimalizujemy ryzyko niepowodzenia i nauczymy się wybierać dopasowane do naszych możliwości formy lokowania kapitału. Nic także nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z analiz innych czy ich wiedzy oraz doświadczenia.

 

Czarne łabędzie biznesu – poznaj teorię Nassima Nicholasa Taleba

Jednym z autorytetów w tej dziedzinie jest Nassim Nicholas Taleb, amerykański ekonomista i filozof, autor kilku bestsellerów takich jak „Zwiedzeni przez losowość”, „Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń” czy „Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy”. Podejmuje on tematykę prawdopodobieństwa, przypadkowości oraz niepewności w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i budowania strategii przetrwania w dzisiejszym świecie. Taleb w swych rozważaniach przechodzi od matematycznej metody Monte Carlo (wykorzystywanej do modelowania matematycznie złożonych procesów, w których trudno za pomocą podejścia analitycznego przewidzieć wynik) do koncepcji rosyjskiej ruletki. Jedna z najważniejszych tez, którą dzięki niemu poznajemy, dotyczy podejmowania decyzji. Autor wyraźnie podkreśla, że w nasze życie zawsze powinniśmy wkalkulowywać trudne do przewidzenia scenariusze, które mogą z pozoru stabilną sytuację diametralnie odwrócić.

Teza ta ma także odniesienie do strategii inwestowania. Gdy sięgniemy pamięcią wstecz, do wydarzeń z lat 2008-2009, to widzimy, że wówczas mało kto zakładał wystąpienie aż tak dużego kryzysu finansowego. Czy można w jeden dzień stracić cały swój majątek i wszystkie oszczędności? Zdecydowanie tak! Wystarczy źle określić ryzyko danej inwestycji i niefortunnie ulokować posiadane środki finansowe. Z tego właśnie względu tak ważne jest, aby wiedzieć, jak nie inwestować pieniędzy.

 

4 zasady, które pozwolą początkującym inwestorom uniknąć kosztownych błędów

Inwestowanie to proces, do którego należy zawsze podchodzić z rozwagą oraz z jasno określoną strategią i celem. Aby zapewnić sobie zwrot z inwestycji na satysfakcjonującym poziomie, zwróć uwagę na następujące czynniki:

1.     Szybkość podejmowania decyzji o inwestycjach

Pośpiech nigdy nie był i nie będzie dobrym doradcą. Podejmowane na szybko decyzje w połączeniu z brakiem branżowej wiedzy niestety obarczone są bardzo dużym stopniem ryzyka. Wówczas nie jesteśmy w stanie dokładnie zweryfikować wybranej inwestycji, partnera biznesowego czy oszacować zakładany zwrot. Pamiętaj więc, aby poświęcić na analizę inwestycji tyle czasu, ile zajęło Ci zarobienie środków na jej sfinansowanie. Podejmuj mądre i rozważne decyzje, a nie szybkie. Kwestia ta ma szczególnie ważne znaczenie, gdy decydujemy się na inwestowanie na ryzykownym rynku, np. na giełdzie.

2.     Powielanie schematu inwestycyjnego innych

Czy znasz pojęcie „społecznego dowodu słuszności”? Zakłada ono, że ludzie biorą pod uwagę działania innych osób w celu określenia prawidłowego zachowania w danej sytuacji. Wówczas ich proces podejmowania decyzji opiera się na założeniu, że ​​otaczające ich społeczeństwo ma większą wiedzę na dany temat i wzorując się na większości, podejmą właściwą decyzję. Zdaniem Roberta Cialdiniego, który szczegółowo omówił tę zasadę w swojej książce zatytułowanej „Wywieranie wpływu na ludzi”, człowiek ma tendencję do postrzegania danej formy zachowania, jako akceptowalną, jeżeli widzi inne osoby, zachowujące się w określony sposób. Z tego względu bardzo często w sytuacjach, w których ktoś nie jest pewien, jak powinien postąpić, wzoruje się na innych ‒ na znajomych, doradcach inwestycyjnych czy innych autorytetach, którzy w jego opinii mają większą wiedzę na temat tego, co się dzieje i co należy zrobić.

Opisane zjawisko psychologiczne ma także odniesienie do inwestowania. To, że ktoś wybiera do swojego portfela inwestycyjnego dane produkty, nie oznacza, że wzorowanie się na nim zapewni Ci sukces. Aby inwestować pieniądze i generować z tego zyski, trzeba znać podstawy inwestowania i odpowiednio odnieść je do własnych potrzeb oraz możliwości.

Jak zarabiać na blogu ?

3.     Brak pewności w wyborze danej inwestycji

Gdy nie jesteś pewien swojego wyboru lub masz wątpliwości, lepiej odpuść. Pamiętaj, że czasem niepodjęcie decyzji o wyborze danej inwestycji, to też inwestycja. Każdej inwestycji musimy być pewni, zanim powiększymy o nią swój portfel inwestycyjny. Przykładowo, gdy chcesz zająć się inwestowaniem na giełdzie, brak pewności w wyborze danych akcji może kosztować Cię szybką utratę środków. Lepiej w takiej sytuacji skorzystać z pomocy domu maklerskiego czy zaufanego doradcy inwestycyjnego i wesprzeć podejmowane decyzje biznesowe ich doświadczeniem.

Podobnie jest w sytuacji, gdy cały posiadany kapitał decydujemy się zainwestować w jedną inwestycję. Jeśli okaże się ona nieopłacalna, stracimy wszystko. Brak dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o różne środki – obligacje, lokaty, papiery wartościowe, mieszkania, nieruchomości komercyjne czy złoto, naraża każdego inwestora na spore ryzyko, a tym bardziej początkującego. Gdy nastąpi kryzys w konkretnej branży w wyniku decyzji politycznej czy klęski żywiołowej, a Ty odpowiednio wcześnie podejmiesz racjonalne decyzje inwestorskie, to nie stracisz wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

4.     Spekulacje inwestycyjne

Każda inwestycja musi być poparta dokładną analizą. Powinna ona dotyczyć nie tylko tego, czy wpasowuje się ona w przyjętą przez nas strategię inwestycyjną i czy może zostać zrealizowana przez posiadane przez nas środki. Bardzo ważne jest także oszacowanie ryzyka i zastanowienie się, co będzie „gdy…”. Takie analizy należy poprzeć danymi, a nie opierać ich na intuicji. Trzeba pamiętać, że zbyt późne wyjście ze stratnej pozycji często staje się przyczyną bankructwa.

Przykładowo, jeśli chcemy zainwestować wolne środki finansowe w zakup mieszkania na wynajem, to nie możemy zakładać, że wartość takiej inwestycji będzie zawsze rosła. Takie podejście to spekulacje, a nie forma realnej oceny zwrotu z inwestycji. Jeśli kupujesz nieruchomość i wiesz, jak podnieść jej wartość i poprawić cashflow, to wówczas można powiedzieć, że faktycznie inwestujesz. Podobnie jest w sytuacji, gdy decydujesz się na zainwestowanie wolnych środków poprzez crowdinvesting. Stając się udziałowcem spółki celowej i nabywając wraz z innymi przedsiębiorcami komercyjny obiekt handlowy, który wynajmowany jest następnie dla sieci handlowej o ugruntowanej pozycji, takiej jak Biedronka, Rossmann czy Hebe, to wiesz, skąd będzie pochodzić Twój zysk i jakiej będzie on wysokości.

nieruchomość pod inwestycję

Czego jeszcze należy unikać podczas inwestowania pieniędzy?

Równie ważne w temacie inwestowania pieniędzy jest uwzględnienie zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Wielu niedoświadczonych inwestorów podczas szacowania zwrotu z planowanej inwestycji zapomina o inflacji, wahaniach kursów walut czy zmiennych stopach procentowych. Należy także racjonalnie określać budżet przeznaczony na inwestycje. Zamrożenie wszystkich oszczędności w mniej czy bardziej ryzykownych instrumentach finansowych sprawia, że w sytuacji problemowej, musimy posiłkować się finansowaniem naszych bieżących potrzeb ze źródeł zewnętrznych. Ubiegając także nasuwające się w tej chwili pytanie – pozostawienie sobie „górki” finansowej pochodzącej z własnych źródeł a zainwestowanie cudzych pieniędzy czy tych pochodzących z kredytu lub pożyczki także nie jest dobrym rozwiązaniem. W takim przypadku bardzo szybko możemy stracić płynność finansową. Zamiast cieszyć z pomnażania kapitału, narażamy siebie oraz swoich bliskich na kłopoty. Podczas inwestowania pieniędzy zawsze trzeba pamiętać, że „za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję” – jak powiedział kiedyś Peter Drucker.

Czytaj także:

  1. Poznaj Social Estate – pierwszą polską platformę do crowdinvestingu nieruchomości
  2. Nieruchomości komercyjne w 2020 – w co warto inwestować?
  3. Condohotel
  4. Jak inwestować w nieruchomości online?
  5. Czy opłaca się kupować obligacje skarbowe w 2020 roku?
Autor: Małgorzata Dadok-Grabska

Małgorzata Dadok-Grabska

Od blisko 15 lat zajmuje się kreacją wartościowych treści, ze szczególnym zamiłowaniem do tematów związanych z finansami osobistymi, inwestycjami czy rynkiem nieruchomości. Wierzy, że odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem pozwala na budowanie majątku zabezpieczającego przyszłość. Nigdy nie traci umiejętności elastycznego podejścia oraz chęci do poszukiwania nowych rozwiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży mobile marketingu oraz nowych technologii. Od ponad 4 lat prowadzi własną działalność. Prywatnie miłośniczka dekoracji wnętrz i home stagingu.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt