Poznaj Social Estate – pierwszą polską platformę do crowdinvestingu nieruchomości

Dodano 10 miesięcy temu • 5 minut czytania
Poznaj Social Estate - pierwszą polską platformę do crowdinvestingu nieruchomości

Polski rynek nieruchomości pod względem zainteresowania inwestorów zbliża się już do pierwszej dwudziestki na świecie. Wolumen transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 przekroczył 7 mld euro. Wzrosty cen widoczne na rodzimym rynku nieruchomości w połączeniu z niskim oprocentowaniem lokat, na pewno zachęcają do inwestycji w nieruchomości. Wielu Polaków decyduje się na zakup mieszkania w dużych miastach i jego wynajem. Takie osoby niestety mogą odczuć wprowadzone niedawno zmiany dotyczące zasad eksmisji. Warto wiedzieć, że istnieje ciekawa i bezpieczna alternatywa dla inwestycji w nieruchomości mieszkaniowe. Pojawiła się ona wraz z rozpoczęciem działania Social Estate, czyli pierwszej w Polsce platformy do crowdinvestingu nieruchomości. W naszym artykule tłumaczymy najważniejsze zasady tego nowego rozwiązania, o którym pisały już wiodące krajowe media. Najpierw postanowiliśmy jednak krótko wytłumaczyć samą ideę crowdinvestingu.

crowdinvesting social.estate

Skąd się wziął pomysł crowdinvestingu?

Obecnie jesteśmy świadkami wzrostu popularności zjawiska nazywanego ekonomią dzielenia (ang. sharing economy). Rozwój nowoczesnych form komunikacji bardzo ułatwił współużytkowanie różnych dóbr oraz crowdfunding, czyli społecznościowe gromadzenie kapitału na rozmaite cele (poprzez dużą liczbę stosunkowo niewielkich wpłat). Chyba nikomu nie trzeba bliżej przedstawiać platform crowdfundingowych (takich jak np. Pomagam.pl), które pozwalają na zbieranie pieniędzy w różnych celach (często charytatywnych).

Warto wiedzieć, że ekonomia dzielenia może mieć również bardziej inwestycyjne oblicze. Mowa o crowdinvestingu, który jest szczególną formą crowdfundingu. Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym) sprawdził się już jako system finansowania nowych przedsięwzięć biznesowych (startupów) oraz inwestycyjnych zakupów różnych dóbr. Cechą charakterystyczną crowdinvestingu jest to, że jego uczestnik w zamian za wpłatę otrzymuje formalny udział w tworzonym przedsięwzięciu. Alternatywny model wspólnego inwestowania polega na finansowaniu zakupu jakiegoś dobra poprzez nabywane obligacje.

Z punktu widzenia inwestora, system crowdinvestingu ma kilka znaczących zalet. Po pierwsze, umożliwia on uczestnictwo w rentownych przedsięwzięciach (np. inwestycje w nieruchomości komercyjne – np. w stabilne sieci handlowe takie jak Biedronka, Żabka czy Rossman, o których pisaliśmy w tym artykule) poprzez niewielką wpłatę. W ten sposób zostają zlikwidowane bariery wejścia na rynek tych inwestycji, które w tradycyjnym ujęciu wymagają dużych początkowych wydatków. Warto też pamiętać, że crowdinvesting pozwala na łatwą dywersyfikację ryzyka. Poprzez ulokowanie kapitału w wiele różnych przedsięwzięć, inwestor zmniejsza ryzyko strat.

Crowdinvesting nieruchomości na świecie 

Rynek nieruchomości cechuje się wysokim poziomem finansowej bariery wejścia. Właśnie dlatego idea crowdinvestingu/crowdfundingu bardzo dobrze pasuje do wspomnianego rynku. Dostrzegli to założyciele pierwszych platform crowdfundingu nieruchomości, które zaczęły działać w 2010 r. – 2012 r. Kolebką wspólnego inwestowania w nieruchomości okazały się Stany Zjednoczone. Ten system inwestycyjny szybko przyjął się również na innych rozwiniętych rynkach nieruchomości (takich jak np. Wielka Brytania, Francja, Holandia, Szwecja oraz Niemcy). W 2015 r. wartość europejskich przedsięwzięć z zakresu crowdfundingu nieruchomości wynosiła już prawie 27 mln euro.

Obecnie model crowdinvestingu nieruchomości na rynkach zagranicznych jest już od wielu lat wypracowany. Polega on na tym, że projektodawca za pośrednictwem portalu do crowdinwestingu, łączącego deweloperów z inwestorami,  publikuje ofertę inwestycji w daną nieruchomość poprzez udział w nowo utworzonej spółce celowej.

Cele inwestycyji w ramach crowdinvestingu mogą być różne. Najczęstszy wybór to inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe oraz nieruchomości komercyjne. W zależności od celu inwestycji, różnie kształtuje się stopa oczekiwanego zysku. Projekty zapewniają rentowność wynoszącą np. 5,00% – 8,00% w skali roku. Najbardziej śmiali inwestorzy mogą liczyć na znacznie wyższe zyski, które niestety są powiązane z większym ryzykiem.

Crowdinvesting na przykładzie Social Estate 

crowdinvesting

W polskich warunkach nieruchomości komercyjne wydają się atrakcyjnym wyborem dla crowdinvestingu (zwłaszcza ukierunkowanego na dłuższy horyzont inwestycji). Wynika to z faktu, że prywatny najem mieszkań w naszym kraju jest ograniczany przez trudności dotyczące eksmisji oraz ustawodawstwo sprzyjające najemcom.

Właśnie dlatego trudno się dziwić, że pionierski projekt crowdinvestingu w Polsce (Social Estate) skupia się na nieruchomościach komercyjnych. Polski rynek takich nieruchomości od 2013 r. do 2018 r. zwiększył swoją wartość ponad dwukrotnie (zobacz: Raport o stabilności systemu finansowego – grudzień 2018 r., NBP, s. 21 – 22). Dobre perspektywy gospodarcze Polski sugerują, że takie pozytywne trendy będą kontynuowane przez kolejne lata. Niestety wiele wskazuje na to, że osoby prywatne zainteresowane inwestycjami na rynku nieruchomości komercyjnych, zostaną pozbawione możliwości korzystania z polskich REIT-ów – funduszy inwestycji w nieruchomości, umożliwiające inwestycje już od mniejszych kwot. Tego typu spółki inwestujące w nieruchomości, zgodnie z polskim prawodawstwem będą mogły zająć się tylko rynkiem mieszkaniowym. Dość dziwne stanowisko rządu dotyczące REIT-ów, może zwiększyć zainteresowanie crowdfundingiem nieruchomości komercyjnych.

Platforma Social Estate jest odpowiedzią na potrzeby małych i średnich inwestorów planujących ulokowanie środków na rynku nieruchomości komercyjnych. Ta internetowa platforma do inwestowania społecznościowego, została wykonana w bezpiecznej technologii SSL. Jej celem jest bezpłatne dostarczenie informacji o warunkach inwestycji w nieruchomości komercyjne i późniejsze powiadamianie inwestora o sytuacji finansowej spółki, w której posiada udziały.

Warto podkreślić, że inwestycje realizowane za pośrednictwem Social.Estate mają charakter typowego crowdfundingu udziałowego (crowdinvestingu). Po dokonaniu bezpiecznej wpłaty w ramach inwestycji, trzeba podpisać umowę przystąpienia do spółki celowej. Nowy inwestor zostaje uwzględniony w Krajowym Rejestrze Sądowym jako udziałowiec spółki celowej (SPV), w którą zainwestował pieniądze. Liczba udziałów jest oczywiście proporcjonalna do zainwestowanego kapitału. Udziałowiec pokrywający np. 5% wartości nieruchomości komercyjnej, stanie się jej współwłaścicielem w takiej samej proporcji. Oznacza to między innymi prawo do partycypowania w korzyściach związanych ze wzrostem wartości nieruchomości. Status udziałowca zapewnia inwestorowi także prawo otrzymywania dywidend (wynoszących zwykle 6-7,00% rocznie). W tym kontekście warto nadmienić, że jednym z minusów crowdinvestingu jest ograniczony wpływ inwestora na funkcjonowanie spółki.

poznaj social estate platforme crowdinvestingu

Atutem Social Estate na pewno jest fakt, że za tym projektem stoi zarejestrowana w Polsce spółka Petram House, która posiada duże przy usługach dla profesjonalnych inwestorów na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspomniana spółka pomogła w zawarciu nieruchomościowych transakcji opiewających na 100 mln zł. Mowa o transakcjach realizowanych na rzecz inwestorów instytucjonalnych oraz dużych inwestorów prywatnych. Teraz spółka Petram House (właściciel marki Social Estate) poprzez model crowdinvestingu otwiera rynek nieruchomości komercyjnych dla osób, które dysponują stosunkowo niedużym kapitałem (jak na realia tego rynku).

Trzeba nadmienić, że w ramach projektu Social Estate wprowadzono pewne rozwiązania, które zapewniają inwestorom lepszy wgląd w aktualną sytuację spółki celowej i kontrolę nad jej poczynaniami. Wspomnieliśmy już o powoływaniu przedstawicieli inwestorów do rady nadzorczej spółki. Inne procedury zwiększające bezpieczeństwo inwestycji polegają na:

 • konieczności uzyskania zgody rady nadzorczej na transakcje o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego
 • regularnym audycie sprawozdań finansowych (robi to osoba wskazana przez radę nadzorczą)
 • braku możliwości dokonania transakcji z członkami zarządu lub osobami powiązanymi z Social Estate bez zgody rady nadzorczej
 • wymogu uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie darowizn

Warto również dodać, że inwestorzy po zalogowaniu się na platformie Social Estate mogą obejrzeć  sprawozdania finansowe spółek celowych. Dodatkowo udziałowcy są informowani o wszelkich ważnych zdarzeniach dotyczących bieżącej działalności spółek (np. zakupach, umowach zarządzania i nabywanych usługach obcych).

Na bezpieczeństwo inwestycji realizowanej za pośrednictwem platformy Social Estate wpływa także możliwość wyjścia z projektu, gdzie Social.Estate na wewnętrznie animowanym rynku pomaga w znalezienia nabywcy udziałów, ale inwestor może odsprzedać swoje udziały dowolnej osobie poza social.estate tylko należy zawiadomić Zarząd spółki celowej takim zamiarze wcześniej.

 

Portfolio i projekty Social Estate  

crowdinvesting portfolio

Oferta inwestowania za pośrednictwem Social Estate jest dobra dla tych osób, które chcą osiągnąć relatywnie wysoki zysk z kapitału (np. 7,00% rocznie bez uwzględnienia podatku Belki) przy niewielkim ryzyku. W tym kontekście warto przypomnieć, że przeciętne oprocentowanie lokat według danych Narodowego Banku Polskiego oscyluje na poziomie ok. 1,50% rocznie (ok. 1,30% po odjęciu podatku Belki).

Ze względu na swój profil działalności, Social Estate oferuje sprawdzone cele inwestycyjne, które przynoszą stabilny zysk w perspektywie 5 lat – 10 lat. Przykład stanowią nieruchomości handlowe o dobrej lokalizacji. Na stronie Social Estate znajdziemy przykłady zrealizowanych inwestycji dla funduszy nieruchomości i firm rodzinnych :

 • parku handlowym SHOPIN w Płocku (wartość inwestycji: 19,0 mln zł)
 • lokal usługowy wynajęty dla sklepu Biedronka zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Pańskiej (wartość inwestycji: 3,5 mln zł)
 • obiekt handlowy wynajęty CCC oraz Rossmann z Garwolina (wartość inwestycji: 5,4 mln zł)
 • lokal usługowy wynajęty dla sklepu Biedronka zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Wita Stwosza 48 (wartość inwestycji: 15,0 mln zł)

Co ciekawe, osoby odwiedzające platformę Social Estate, mogą zgłosić własną propozycję nieruchomości atrakcyjnej z punktu widzenia crowdinvestingu. Dobrym przykładem są nieruchomości wynajęte sieciom handlowym, które znajdują się w dobrych lokalizacjach. Zainteresowanie takimi nieruchomościami wynika między innymi ze stabilności najmu zapewnianej przez sieci handlowe (np. Żabkę, Biedronkę lub Rossmanna). Spore znaczenie mają także perspektywy rosnącej konsumpcji polskich gospodarstw domowych (wspieranej przez dobrą sytuację rynku pracy i transfery socjalne).

 

platforma crowdinvestingu

Podsumowanie 

Platforma crowdinvestingu Social Estate jest pionierskim rozwiązaniem, które przenosi na polski rynek wypróbowane zasady działania crowdinvestingu. Można przypuszczać, że już niebawem pojawią się propozycje inwestycyjne o podobnym charakterze. Ujemna rentowność przeciętnej lokaty (po uwzględnieniu inflacji) sprawia bowiem, że wiele osób zaczyna szukać lepszej alternatywy dla depozytów bankowych. Co gorsza, perspektywy na następne lata dla posiadaczy lokat nie wyglądają szczególnie dobrze. Na tym tle rynek nieruchomości komercyjnych przedstawia się stabilnie (również w kontekście dalszych perspektyw rozwoju). Problem dotyczący tego rynku, jakim jest brak ustawy regulującej działanie REIT-ów, przynajmniej częściowo może zostać rozwiązany przez crowdinvesting.

Marcin Pabijanek CEO Social Estate

Przeczytaj także:

 1. Od bankowości do crowdfundingu nieruchomości – wywiad z Marcinem Pabijankiem
 2. Crowdinvesting nieruchomości komercyjnych platforma Social.Estate
 3. Czym jest crowdfunding nieruchomości komercyjnych?
 4. Jak wybrać platformę crowdinvestingu nieruchomości ?
 5. Crowdfunding w Polsce – alternatywy inwestowania.

Pozostałe wpisy z kategorii Crowdfunding nieruchomości

Nieruchomości komercyjne w 2020 roku - w co inwestować? 
W co inwestować w 2020 roku ? Nieruchomości komercyjne. Nowy rok to nowe szanse inwestycyjne. Czego się spodziewać? Dalszej ewolucji formatów...
Dodano 3 miesiące temu • 3 minuty czytania
Ranking lokat bankowych do 10 000 zł
Ranking lokat bankowych - grudzień 2019 Od początku 2019 roku na rynku depozytów obserwujemy tendencję spadkową. W listopadzie średnie oprocentowanie lokat bankowych...
Dodano 4 miesiące temu • 3 minuty czytania
Alternatywne formy inwestowania
Nie musisz dysponować milionami euro, wystarczy kila tysięcy złotych, by pomnażać swój kapitał. Zamiast standardowych postaw na alternatywne formy inwestowania. I...
Dodano 4 miesiące temu • 3 minuty czytania
W jakie nieruchomości warto inwestować?
Popyt na nieruchomości był, jest i będzie. Lokowanie kapitału  w ten sektor rynkowy to sprawdzony sposób na pomnażanie majątku. Ale w...
Dodano 5 miesięcy temu • 3 minuty czytania
Jak zacząć inwestować ?
Początkujący nie musi znaczyć stratny. Przestrzeganie kilku prostych zasad może sprawić, że Twoje pierwsze kroki z inwestowaniem nie będą doświadczeniem spędzającym...
Dodano 5 miesięcy temu • 3 minuty czytania
Czym jest wolność finansowa i dlaczego trzeba do niej dążyć?
Wolność finansowa: Twoja pewna przyszłość Czym jest wolność finansowa i dlaczego nie tylko warto, ale trzeba do niej dążyć? Jak sprawić, aby...
Dodano 6 miesięcy temu • 5 minut czytania
Obliczanie zysku z inwestycji w nieruchomość - jak to zrobić?
Obliczanie zysku (rentowności) z inwestycji w nieruchomości - o czym warto pamiętać? Zyskowność jest podstawową cechą każdej inwestycji oraz ważnym kryterium jej...
Dodano 7 miesięcy temu • 5 minut czytania
W co inwestować ?
W co inwestować w obecnej sytuacji, aby pomnażać oszczędności? Aktualnie drożeją mieszkania i metale szlachetne, a w szczególności złoto. Oprocentowanie lokat...
Dodano 7 miesięcy temu • 4 minuty czytania
Ranking lokat bankowych – wrzesień 2019
Lokaty bankowe uchodzą za bezpieczny i pewny sposób lokowania środków. Chcesz założyć lokatę? Przygotowaliśmy dla Ciebie ranking najlepszych lokat. Sprawdź, w którym banku...
Dodano 7 miesięcy temu • 3 minuty czytania
Zarabianie na wynajmie nieruchomości a prawo - co warto wiedzieć?
Zarabianie na wynajmie nieruchomości od około czterech lat wzbudza coraz większe zainteresowanie. Przyczyn tej sytuacji trzeba szukać m.in. w rosnących...
Dodano 7 miesięcy temu • 5 minut czytania
Zbyt wielcy by upaść: historia kryzysu finansowego
Zbyt wielcy by upaść: historia kryzysu finansowego Jak zachowywali się i co mówili w zakulisowych rozmowach politycy i finansiści w przededniu globalnego...
Dodano 7 miesięcy temu • 5 minut czytania
Sposoby inwestowania w nieruchomości
Mało atrakcyjne oprocentowanie lokat bankowych skłania inwestorów do poszukiwania alternatywnych sposobów inwestowania oszczędności. Jednym z nich jest rynek...
Dodano 8 miesięcy temu • 3 minuty czytania
Inwestowanie społecznościowe w nieruchomości.
Inwestowanie społecznościowe w nieruchomości. Dlaczego warto przyjrzeć mu się bliżej Inwestowanie w mieszkania na wynajem  w Polsce jest bardzo popularne, ale nie...
Dodano 8 miesięcy temu • 2 minuty czytania
Metale ziem rzadkich jako inwestycja
Metale ziem rzadkich znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu; mówi się, że są one podstawą współczesnej technologii. Metale ziem...
Dodano 8 miesięcy temu • 2 minuty czytania
Derywaty – wirtualne inwestycje bez pokrycia w realnej wartości
Instrumenty pochodne (derywaty) to grupa instrumentów finansowych cieszących się dużą popularnością wśród inwestorów. Czym są derywaty i jak duży jest rynek...
Dodano 8 miesięcy temu • 2 minuty czytania
Flipy - czyli szybki zakup i sprzedaż mieszkań – ile można na nich zarobić?
Flipy czy mieszkanie na wynajem? Jeśli już podjęliśmy decyzję o samodzielnej inwestycji w nieruchomości, warto zastanowić się, która forma...
Dodano 9 miesięcy temu • 7 minut czytania
Inwestycja w wino i whisky - hobby czy trafiona inwestycja?
Alternatywne metody inwestowania Z roku na rok zauważa się wzrost zainteresowania rynkiem produktów kolekcjonerskich. Wszelkiego rodzaju inwestycje alternatywne pomimo ogromnej popularności nadal...
Dodano 10 miesięcy temu • 1 minuta czytania
Co warto wiedzieć na temat ceny złota ?
Złoto od zawsze wzbudzało pożądanie. Gorączka złota na tak zwanym Dzikim Zachodzie, stulecia temu doprowadziła nie tylko do ogromnego rozwoju,...
Dodano 10 miesięcy temu • 2 minuty czytania
Crowdfunding inwestycyjny nieruchomości komercyjnych już w Polsce
Czy pragniesz zza biurka zainwestować w lokal wynajęty dla sklepu Żabka ? Dziś to, co jeszcze niedawno mogłoby wydawać się...
Dodano 1 rok temu • 3 minuty czytania
Dlaczego bogaci się bogacą?
Dlaczego bogaci się bogacą a klasa średnia biednieje ?  Pieniądz przyciąga pieniądz. 26 ludzi posiada tyle, co połowa najbiedniejszych...
Dodano 1 rok temu • 3 minuty czytania