Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Sharing economy - co to jest?

Sharing economy – co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu się swoimi zasobami i usługami. Może się to odbywać za darmo lub za opłatą. Bez wątpienia ekonomia dzielenia posiada wiele zalet i jest jednym z elementów, które pozwalają na osiągnięcie  zysków.

Ekonomia współdzielenia – innowacyjny trend

Ekonomia współdzielenia to bardzo popularny model biznesowy. Dzięki niemu może poprawić się prosperowanie nie jednej firmy, tak więc korzystanie z niej ma naprawdę ogromny sens. Najważniejszą kwestią w rozwoju sharing economy jest internet. To właśnie dzięki niemu istnieje możliwość dzielenia się z innymi ludźmi. Powoduje to, że nie musimy posiadać konkretnych rzeczy na własność, żebyśmy mogli z nich korzystać. Przykładem może być najpopularniejszy w tych czasach samochód.

Kupno auta wiąże się z wieloma wydatkami, do których można zaliczyć m.in. ubezpieczenie, naprawy czy paliwo. Dla osób, które chciałyby uniknąć tych kosztów najlepszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z powyższego modelu co, umożliwia współdzielenie samochodu, za opłatą. Warto dodać, że koszt ten dotyczy tylko samego korzystania z pojazdu w określonym czasie, a więc odchodzą wydatki takie jak w przypadku posiadania własnego auta.

Warto wspomnieć także, że na rozwój ekonomii współdzielenia mają wpływ również osoby określane millenialsami. W odróżnieniu od ludzi starszych są oni bardziej zainteresowani możliwością dzielenia się z poszczególnymi rzeczami z innym człowiekiem.

Modele Sharing Economy

Nie trzeba posiadać wieloletniej i ugruntowanej na rynku firmy, żeby móc zarabiać świetne pieniądze. Ekonomia podziału daje możliwość zwykłym konsumentom stać się producentem. W tej sytuacji osoba taka określana jest jako prosument.

Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 9000 firm związanych z ekonomią współdzielenia. Biorąc pod uwagę charakter działania tych wszystkich działalności wymienia się następujące modele ich współpracy:

P2P– oznacza to, że obie jednostki nie są przedsiębiorcami (relacja osoba prywatna + osoba prywatna)
B2B– oznacza to transakcję pomiędzy przedsiębiorstwami (relacja firma +firma)
P2B– oznacza współpracę osoby prywatnej z firmą (relacja osoba prywatna + firma)
B2P – oznacza współpracę firmy z osobą prywatną (relacja firma + osoba prywatna).

Współinwestowanie w nieruchomości dla każdego

Ekonomia współinwestowanie to bardzo przyszłościowe rozwiązanie dla wielu inwestorów. W ostatnim czasie popularny stał się crowdfuning. Najprościej można to wytłumaczyć jako finansowanie społecznościowe. Pozyskiwanie funduszy w ten sposób odbywa się zazwyczaj przez internet za pomocą różnych serwisów.

Schemat zbierania pieniędzy jest bardzo prosty. Ludzie wpłacają poszczególne kwoty na róże cele. Taka forma współinwestowania dostępna jest także, jeśli chodzi o nieruchomości. Każdy inwestor, który zainwestuje konkretną sumę w nieruchomość, w momencie, gdy zostanie ona sprzedana lub wynajęta w zamian, otrzymuje zysk, który jest proporcjonalny do zainwestowanego kapitału. Dodatkowo odzyskuje pieniądze włożone w inwestycje.

W tej dziedzinie istotna jest również własność ułamkowa inaczej fractional ownership. Zgodnie z tym określeniem kilka stron może mieć w posiadaniu nieruchomość, co pozwala głównie na osiąganie korzyści finansowych. Jednak drugim powodem jest także podzielenie kosztów utrzymania nieruchomości na kilka osób czego przykładem jest crowdfunding nieruchomości.

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820