Blog \ Finanse Osobiste \ W co inwestować, gdy topnieje wartość oszczędności?

W co inwestować, gdy topnieje wartość oszczędności?

19 czerwca 2020 5 minut czytania

Czy niskie stopy procentowe i widmo rozpędzającej się inflacji zachęcają do inwestowania w nieruchomości?

 

W co inwestować, gdy topnieje wartość oszczędności?

Trwające od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze wywołane ogłoszeniem pandemii wpłynęło bezpośrednio na wiele aspektów naszego codziennego życia. Wprowadzone obostrzenia i restrykcje przyczyniły się nie tylko do zmian    na rynku pracy, ale także negatywnie wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorstw i nastroje społeczne. W konsekwencji coraz więcej osób zaczęło baczniej przyglądać się swoim finansom, w tym i inwestycjom. Czy wobec rosnącej inflacji i niskich stóp procentowych zmieniły się priorytety naszych rodaków oraz schemat lokowania wolnych środków finansowych? 

W co inwestować, gdy inflacja pochłania siłę nabywczą oszczędności kilka razy szybciej niż możliwe do uzyskania odsetki na lokatach bankowych?

 

Niskie stopy procentowe oraz wysoka inflacja – jak czynniki te wpływają na rentowność inwestycji?

Rekordowo niskie stopy procentowe stają się motywacją dla osób, które dysponują wolnymi środkami finansowymi, do wycofywania oszczędności z lokat bankowych i poszukiwaniem nowych form inwestowania. Wśród obiektów zainteresowań inwestorów dużym powodzeniem cieszą się wynajęte nieruchomości komercyjne. Skąd taki trend? Przyczyna jest prosta. Epidemia koronawirusa przyniosła bardzo duże zawirowania na ogólnoświatowych rynkach finansowych. Z danych opublikowanych przez NBP jasno wynika, że średnie oprocentowanie lokat bankowych zakładanych w kwietniu 2020 roku po raz pierwszy w historii spadło poniżej 1% i wyniosło 0,93%. Co więcej, z szacunków przedstawionych przez firmę Expander wynika, że zainwestowanie 10 000 zł na rocznej lokacie daje przeciętnie 75 zł zysku (spadek z poziomu 126 zł). Kolejne miesiące nie napawają większym optymizmem.

Pierwsza od lat tak duża obniżka stóp procentowych weszła w życie z końcem marca. Niewiele później, bo 8 kwietnia 2020 roku NBP i przewodniczący RPP ogłosili dalsze cięcia – o kolejne pół punktu procentowego. Koniec maja przyniósł kolejne zmiany.

Wysokość podstawowych stóp procentowych NBP :

  • stopa referencyjna NBP wynosi 0,10 proc.,
  • stopa lombardowa – 0,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 0,00 (została utrzymana na tym samym poziomie),
  • stopa redyskontowa weksli – 0,11 proc.,
  • stopa dyskontowa weksli – 0,12 proc. w skali rocznej

Wobec zaistniałej sytuacji bankom nie zachęcają, aby ich klienci wpłacali pieniądze na lokaty. Wręcz przeciwnie, preferują trzymanie ich na nieoprocentowanych rachunkach. Jak można się domyślić, kolejne obniżki odsetek od lokat bankowych tylko przyspieszają proces relokacji pieniędzy na konta. Z danych NBP wynika, że w niespełna trzydzieści dni gospodarstwa domowe wycofały z lokat bankowych aż 11 mld zł, co było rekordowym wynikiem w historii. 

W ostatnim czasie zauważalny jest także inny trend na rynku finansowym. Polacy w obawie przed kryzysem, rosnącą inflacją oraz w połączeniu z bardzo niskim oprocentowaniem lokat bankowych w marcu i kwietniu 2020 roku wypłacali z banków masowo gotówkę. W ciągu wspomnianych dwóch miesięcy wartość pieniędzy w obiegu wzrosła aż o 46 mld zł, czyli o 20%. 

Sytuacja finansowa Polaków a inwestycje na rynku nieruchomości

Wobec zachodzących zmian gospodarczych i ryzyka utraty zbieranych przez lata środków finansowych Polacy zaczęli baczniej analizować możliwości inwestycyjne. Wiemy już, że zarówno lokaty, jak i trzymanie oszczędności w bankach nie cieszyły się w ostatnich miesiącach zainteresowaniem naszych rodaków. Coraz chętniej natomiast dywersyfikują oni swoje portfele inwestycyjne o zakup nieruchomości. Wpływ na tę sytuację mają rekordowo niskie stopy kredytowe oraz pozytywne opinie płynące z długoterminowych badań. Wskazują one, że wartość nieruchomości powinna rosnąć w szybszym tempie niż inflacja. 

Inwestorzy lokujący wolne środki finansowe w nieruchomościach mogą więc w perspektywie najbliższych lat liczyć, że ich wartość będzie rosła średnio o 1-2 pkt. proc ponad inflację. Co to oznacza w praktyce? Jeśli założymy, że poziom inflacji będzie oscylował w granicy 2,5 proc. rocznie, to właściciel mieszkania na wynajem zyskiwałby 1,5% rocznie ponad inflację. Po upływie 50 lat realna wartość takiej inwestycji wzrosłaby o ponad 100%, a w przypadku wynajmu takiej nieruchomości, mieszkanie powinno się co najmniej dwa razy „spłacić” zyskami z wynajmu.

Jak więc widać, zwrot z inwestycji w nieruchomości znacząco przewyższa zwrot z lokat bankowych. Co więcej, jest to też o wiele bardziej bezpieczna forma lokowania kapitału w porównaniu do funduszy inwestycyjnych czy inwestowaniu na giełdzie.

W co inwestować oszczędności ?  Nieruchomości komercyjne

W co inwestować by chronić wartość oszczędności ?  Nieruchomości komercyjne

Jak wynika z raportu „Outlook 2020. Identyfing opportunities in a late cycle” opublikowanego przez Savills Investment Management, nieruchomości komercyjne w Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko lokalnych inwestorów, ale i zagranicznych. Okazje inwestycyjne dotyczą zarówno sektora biurowego, handlowego, jak i logistycznego. W celu podniesienia rentowności planowanej inwestycji trzeba jednak pamiętać o znaczeniu lokalizacji aktywów i inwestowaniu w sprawdzone nieruchomości. Z tego względu dobrym rozwiązaniem może okazać inwestowanie zbiorowe, czyli crowdfunding nieruchomości komercyjnych, wynajmowanych przez stabilnych partnerów biznesowych – sieci handlowe czy firmy zgłaszające rosnące zapotrzebowanie na nieruchomości magazynowo-przemysłowe z racji silnego rozwoju sektora e-commerce. 

W chwili obecnej najbardziej niepewna sytuacja dotyczy rynku biurowego oraz nieruchomości wynajmowanych na krótki okres czasu – aparthoteli i condohoteli. Nadzieją napawa jednak fakt, że niektóre z firm, w których praca w trybie zdalnym nie sprawdziła się, już planują powrót do biur. Z kolei stopniowe luzowanie obostrzeń, otwieranie granic, hoteli i restauracji przyniesie także i większy popyt na krótkoterminowy najem nieruchomości. Bezpieczne wydają się również zyskujące na popularności gotowce inwestycyjne z wydzielonymi w ramach lokalu pokojami na wynajem. Takie nieruchomości, nastawione na maksymalizację zysków, mogą być szczególnie rentowne w sytuacji prawdopodobnych spadków cen na rynku wtórnym. 

Inwestowanie grupowe w nieruchomości na platformie Social.Estate

Inwestowanie grupowe w nieruchomości

Lokowanie nadwyżek finansowych w nieruchomościach od lat cieszy się wśród Polaków dużym zainteresowaniem.

Szacowane na wysokim poziomie stopy zwrotu z inwestycji przyciągają zamożnych przedsiębiorców. Jednym z najpopularniejszych sposobów zewnętrznego finansowania zakupu nieruchomości są kredyty hipoteczne, cechujące się zmiennym oprocentowaniem. Obecna sytuacja rynkowa sprawia, że kredyty złotówkowe znacznie tanieją i tym samym zachęcają inwestorów do ich zaciągania. Trzeba jednak pamiętać, że niskie stopy procentowe nie zawsze będą się utrzymywać na tym samym poziomie. Ich wzrost w dłuższej perspektywie czasu spowoduje podwyższeniem rat kredytu. Z tego względu przy rozpatrywaniu nabycia nieruchomości poprzez finansowanie zewnętrzne warto przeprowadzić symulację rat kredytowych przy wzroście oprocentowania. Wówczas możemy oszacować naszą realną zdolność kredytową i faktycznie oszacować rentowność inwestycji.

Jeśli uznamy, że przedsięwzięcie to jest ryzykowne, warto zastanowić jakie mamy możliwe sposoby zarabiania na nieruchomościach. Osoby, które chcą pomnażać swój kapitał, choć na start mogą zainwestować zdecydowanie mniejsze kwoty niż te potrzebne na samodzielny zakup nieruchomości, mogą przystąpić do inwestowania społecznościowego w nieruchomości komercyjne – biura, lokale użytkowe, magazyny. Jest to możliwe dzięki internetowym platformom do inwestowania społecznościowego w nieruchomości komercyjne, dedykowanym dla małych i średnich inwestorów, takim jak Social.Estate. Za ich pośrednictwem przedsiębiorcy otrzymują dostęp do wyselekcjonowanej bazy ofert, co wspiera mądrzejsze inwestowanie i gwarantuje zyski na satysfakcjonującym poziomie. Poprzez nabycie udziałów w spółkach celowych inwestorzy czerpią korzyści finansowe w postaci dywidend z wynajmu nabytych nieruchomości. Wszystkie rodzaje nieruchomości komercyjnych oferowane na platformie Social.Estate chronią oszczędności inwestorów i budują ich majątki. Są więc bezpieczną formą lokaty kapitału, nawet dla tych osób, które chcą na start zainwestować 10 000 zł.

Trzeba także zauważyć, że bariera dołączenia do grupy inwestorów crowdfundingowych jest relatywnie niska.

Pozwala to na podział posiadanego kapitału na kilka mniejszych inwestycji i tym samym na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia inwestycji i jeszcze lepszego zabezpieczenia portfela inwestycyjnego. Co ważne, inwestowanie w nieruchomości komercyjne poprzez inwestowanie społecznościowe oznacza również oszczędność czasu i gwarancję bezobsługowego wynajmu. W tym modelu  finansowania zakupu nieruchomości inwestorzy nie są bowiem zobligowani do załatwiania spraw formalnych związanych z obsługą nieruchomości – szukania najemców czy wykonywania bieżących napraw. Przystąpienie do wybranego projektu związane jest także z dopełnieniem minimum formalności. Wystarczy, że inwestor założy konto na platformie crowdfundingowej Social.Estate, wybierze inwestycję i przystąpi do spółki celowej, a przez kolejne 5-15 lat będzie mógł cieszyć się z pasywnego źródła dochodu. Jeśli więc zastanawiasz się, w co inwestować pieniądze, gdy rośnie inflacja, a NBP stale obniża stopy procentowe, to z całą pewnością wybór nieruchomości komercyjnych będzie optymalnym rozwiązaniem.

akcje czy nieruchomosci

Czytaj także:

  1. ABC. Jak inwestować w nieruchomości – KEN MCELROY – recenzja cz.1
  2. W jakie nieruchomości na wynajem warto inwestować ?
  3. Jak inwestować w mieszkania w Warszawie?
  4. Czy obniżenie stóp procentowych wpływa na rentowność inwestowania w nieruchomości?
  5. W co inwestować, gdy rośnie inflacja – 3 sposoby ?
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt