Blog \ Finanse Osobiste \ Czy warto inwestować w fundusze? 

Czy warto inwestować w fundusze? 

25 października 2020 4 minuty czytania

Pomnażanie pieniędzy na rynkach kapitałowych od dawna nie jest już domeną spekulantów i wielkich „rekinów giełdowych”. Dzisiaj inwestorem może zostać każdy, nawet osoby posiadające niewielki kapitał. Wykupując jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, można zarabiać na wzrostach cen akcji i surowców, ponosząc jednocześnie relatywnie niewielkie ryzyko utraty pieniędzy.

Krótka historia funduszy inwestycyjnych

Pierwszy w historii fundusz inwestycyjny założono w 1774 r. w Holandii i działał on z dużymi sukcesami. Do czasów Wielkiego Kryzysu (1929-1933) funkcjonowało na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, kilkaset instytucji tego typu. Zaczęły się one ponownie odradzać w latach 70., z czasem wkraczając coraz bardziej na rozwinięte rynki finansowe Europy Zachodniej i Japonii. W 1992 r. rozpoczął działalność pierwszy fundusz inwestycyjny w Polsce – działający do dzisiaj fundusz powierniczy Pioneer.

Czy warto inwestować w fundusze? 

Czym są fundusze inwestycyjne?

Najkrócej rzecz ujmując, fundusze inwestycyjne są instytucją finansową, wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu i lokowaniu kapitału od tysięcy drobnych inwestorów. Zgromadzone w ten sposób duże sumy są następnie inwestowane na rynkach kapitałowych w akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe. Różne fundusze specjalizują się w inwestycjach w poszczególne branże gospodarki. Za ich pośrednictwem możemy inwestować w papiery wartościowe banków, fabryk samochodów, kopalni, firm z sektora nowoczesnych technologii, medycyny, branży zbrojeniowej i wielu innych.

Zarządzanie i opłaty na rynku funduszy inwestycyjnych

Zarządzaniem zgromadzonymi przez fundusz środkami zajmują się wynajęci profesjonaliści, których zadaniem jest dbanie o efektywność inwestycji i płynność finansową funduszu, a tym samym zyski jego udziałowców. Decydują oni co, kiedy i za ile kupować lub sprzedawać – nam pozostaje jedynie monitorowanie osiąganych wyników. Pokryciu kosztów funkcjonowania funduszu służy tzw. opłata manipulacyjna oraz opłata za zarządzanie. Ich wysokość zazwyczaj waha się w przedziale 0-4% wartości zainwestowanego kapitału.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych pod względem ryzyka

Dostępna na rynku oferta funduszy inwestycyjnych jest bardzo szeroka. Zarówno inwestor mały, jak i duży, znajdzie w niej coś dla siebie. Każdy rodzaj funduszu ma oczywiście swoje zalety i wady. Najważniejszym podziałem, jaki można przeprowadzić, będzie rozróżnienie funduszy ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego. Generalna zasada jest taka, że im większe ryzyko, tym większy potencjalny zysk inwestora. 

Za najbezpieczniejsze uznawane są fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego, lokujące pieniądze w bony skarbowe i lokaty bankowe. Na drugim miejscu plasują się fundusze inwestujące w obligacje skarbu państwa. Szansę na największy zysk, okupioną jednak największym ryzykiem, dają fundusze specjalizujące się w akcjach. Istnieją również fundusze „mieszane”, które część pieniędzy inwestują w rynek pieniężny lub obligacje, a część w akcje spółek giełdowych.

Fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte

Fundusz zamknięty różni się od otwartego pod względem konstrukcji i przeznaczony jest raczej dla zamożnych inwestorów Aktywa podzielone są na certyfikaty inwestycyjne, nie jednostki uczestnictwa a ich wyceny publikowane są raz w miesiącu lub kwartalnie. Certyfikaty można nabyć tylko w okresach emisji, natomiast sprzedać tylko w okresach wykupu. Oznacza to zdecydowanie mniejszą płynność i dłuższy horyzont inwestycyjny niż w przypadku funduszy otwartych. Fundusze zamknięte mogą być notowane na giełdzie, co zwiększa elastyczność w budowie portfela i zapewnia szersze możliwości inwestycyjne – kosztem zwiększonego ryzyka. Kolejną różnicą jest również próg wejścia do funduszu zamkniętego, przekraczający zazwyczaj 100 tys. zł (w przypadku funduszy otwartych może być to nawet 100 zł).  

Błędne decyzje przy inwestowaniu w fundusze

Inwestowanie w fundusze, mimo że mniej ryzykowne od bezpośredniej gry na giełdzie, także może przysporzyć nam sporo stresu. Dlatego też warto podejmować świadome decyzje.

Po pierwsze, określić cel inwestycji (np. zarobienie na samochód, odkładanie na emeryturę) i jej horyzont czasowy, co pomoże dobrać najwłaściwszą strategię. Dla inwestycji krótkoterminowych lepiej sprawdzą się fundusze o mniejszym stopniu ryzyka. Inwestując długoterminowo, może podjąć większe ryzyko.

Po drugie, nie warto nadmiernie przejmować się informacjami medialnymi. Popularne wśród graczy giełdowych powiedzenie głosi, że jeżeli prasa o czymś pisze, to wycena instrumentów finansowych już uwzględnia skutki tych wydarzeń. Nie należy również przekładać bieżącej sytuacji na dłuższą perspektywę czasową.

Po trzecie, poważnym błędem jest także brak dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i lokowanie pieniędzy w jeden fundusz, który historycznie notował atrakcyjne stopy zwrotu, co nie oznacza osiągnięcia tego wyniku w przyszłości.

Mądre inwestowanie pieniędzy to działanie odwrotne, czyli kierowanie się zasadą „Kup tanio, sprzedaj drogo”, ale . Rynek porusza się zgodnie z cyklami koniunkturalnymi.

 

Fundusze inwestycyjne – czy są bezpiecznie ?

 

 

Fundusze inwestycyjne – czy są bezpiecznie ?

Inwestycja w otwarte fundusze, w przeciwieństwie do np. lokat bankowych, nie zamraża naszego kapitału i w razie potrzeby pieniądze wrócą na nasze konto w ciągu kilku dni, a rynek oferuje obecnie bogatą ofertę funduszy inwestycyjnych. Pomimo tego, że fundusze są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, a zarządzaniem powierzonymi środkami zajmują się licencjonowani doradcy. To jak pisze Nassim Nicholas Taleb  w książce “Zwiedzeni przez przypadek”, Spekulacyjna gra na giełdzie to czysta zabawa z losowością. Większość tak zwanych „wybitnych doradców w tej dziedzinie to albo ludzie, którym po prostu wiele razy dopisywało szczęście (aż sami uwierzyli w swój geniusz), albo hochsztaplerzy i cynicy, którzy świetnie wiedzą, że sprzedają marzenia, gdyż na dłuższą metę ich klienci z równą skutecznością mogliby rzucać monetą, aby lepiej planować swoje inwestycje.  

Historia pokazuje, że fundusze mogą stracić powierzone im środki i tak była na przykładzie Funduszu Idea Premium. Fundusz Idea Premium który był reklamowany jako bezpieczny fundusz pieniężny, a utracił płynność finansową, co oznacza brak możliwości odzyskania zainwestowanych w jego jego jednostki środków. Jak czytamy w portalu natemat :

“Ryzykiem były obligacje kupowane przez fundusz. W dobrych czasach, wszystko udawało się łatwo spłacić. Później przyszedł gorszy okres, szczególnie dla sektora budowlanego, który był znaczącą częścią tych obligacji.Wtedy okazało się, że część z nich jest zdecydowanie mniej warta, niż się wszystkim wydawało.”

Fundusze inwestujące w nieruchomości 

Fundusze inwestujące w nieruchomości 

W Polsce wiele funduszy, które inwestowało w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe zostało zlikwidowanych :

 • Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ,
 • BPH FIZ Sektora Nieruchomości,
 • Ipopema Rynku Mieszkaniowego FIZAN,
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości,
 • Altus Real Estate,
 • PAI Properties – Mieszkaniowy FIZ,
 • PZU FIZ RE Income
 • Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ

Pomimo, że rynek nieruchomości cechuje znacznie większa stabilność i regularny zysk z najmu to zarządzający przepłacali z nieruchomości i nadmiernie je refinansowali długiem bankowym. To w mojej ocenie było jedną z głównych przyczyn braku wyników i doprowadziło do ich likwidacji. Zatem warto zwracać uwagę jak fundusz podejmuje decyzję o inwestowaniu i zapoznać się z jego strategią inwestowania.

Jak pisze Nassim Taleb: Sukces w inwestowaniu pieniędzy osiągnie ten, kto porzuci złudzenia i uprzedzenia – a będzie podejmował decyzje w oparciu o chłodne kalkulacje.

Czytaj także :

 1. Fundusz inwestycyjny to nie jest lokata bankowa.
 2. 7 Nawyków bogatych ludzi z książki „Nawyki bogatych i biednych”
 3. „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” recenzja książki Daniela Kahneman
 4. Portfel inwestycyjny: 4 skuteczne zasady budowy
 5. Czym są REIT-y?

 

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt