Blog \ Finanse Osobiste \ Jak i po co kupować akcje?

Jak i po co kupować akcje?

20 stycznia 2020 3 minuty czytania

Jak i po co kupować akcje?

W jakim celu i jak kupić akcje ? Popularne twierdzenie, iż “pieniądz robi pieniądz” w praktycznym przekładzie nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Chcąc zarabiać i pomnażać swoje oszczędności, konieczna jest wiedza i poświęcenie. Jednym ze sposobów inwestowania i pomnażania pieniędzy jest gra na Giełdzie Papierów Wartościowych, czyli kupowanie akcji i obligacji. Na czym cały ten proces polega i czy każdy może sobie na niego pozwolić?

Czym jest akcja

Czym jest akcja?

Cała procedura inwestycji na giełdzie opiera się na akcjach, które są papierami wartościowymi, reprezentującymi udział w kapitale danej spółki. Można by zatem określić, że osoba, która decyduje się na zakup akcji, staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa i jest uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oraz otrzymywania dywidendy. Oprócz tak znaczących przywilejów akcjonariusz posiada także obowiązki. Do najważniejszych należą: obowiązek pokrycia objętych akcji nowej emisji, czy obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Po co chcesz kupić akcje?

Zanim zostaną poczynione pierwsze kroki w kierunku inwestycji na Giełdzie Papierów Wartościowych, należy zadać sobie pytanie, dlaczego warto to robić i jak kupić akcje?

Odpowiedź na to pytanie podsuwa samo życie, a przede wszystkim ludzie, którzy osiągnęli wysoki status społeczny, dzięki inwestycjom oraz wiedzy o tym jak kupić akcje i stali się inspiracją do działania. Każdy chce mieć bowiem więcej pieniędzy, od których zależy wygodny poziom życia, bezpieczeństwo finansowe i poczucie wolności.

Inwestycja w akcje jest jedną z form, które mogą służyć powiększaniu majątku, uzależniona oczywiście, od włożonego kapitału własnego. Nie ma jednak konieczności rezygnowania z dotychczasowych zajęć, ponieważ grając na giełdzie, pieniądze same pracują na siebie, chociaż rolą inwestora jest analiza i podejmowanie decyzji w sprawie ich lokowania.

Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych jest prawnie uregulowaną formą pomnażania pieniędzy, ponieważ jest to rynek zorganizowany, który podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, dzięki czemu wszystkie procesy i czynności są usystematyzowane, zapewniając standardy pewność obrotu.

Same spółki, które uczestniczą w Giełdzie, jako reprezentanci są obwarowane wieloma obowiązkami, które muszą spełnić, zanim jeszcze pojawią się w rankingach i wolumenach, a niewywiązywanie się z procedur jest karane prawem administracyjnym lub cywilnoprawnym.

Wszystkie elementy, składające się na grę na Giełdzie sprawiają, że jest to rynek, który do niedawna charakteryzuje się stabilnością finansową, mimo samego ryzyka inwestycji poszczególnych jednostek. W ostatnim czasie obserwujemy mniejsze zainteresowanie inwestowaniem w akcje an GPW, szczególnie duży odpływa kapitału z GPW spowodowany został likwidacją OFE.

Jak kupić akcje?

Aby zacząć zarabiać, potrzebna jest chociaż minimalna wiedza o tym jak kupić akcje, która oczywiście nie pojawia się od razu. Warto zatem przed przystąpieniem do inwestycji, poczytać kilka książek lub artykułów, które rozjaśnią znajomość podstawowych pojęć, oraz zasad działania.

Praktyczna strona pierwszego zakupu akcji wiąże się z otwarciem rachunku maklerskiego w podmiotach, które prowadzą takie usługi, przede wszystkim są to domy maklerskie. Uprzedzając ostateczną decyzję o założeniu konta, warto przeanalizować warunki różnych ofert, aby wybrać tą, która jest najbliższa stawianym sobie wymaganiom, zwracając szczególną uwagę na opłaty za otwarcie rachunku i jego prowadzenie, opłaty za przelewy wewnętrzne i zewnętrzne, prowizje od zleceń, dostęp do notowań online, w szerszej perspektywie na dostęp do rynków zagranicznych, a na sam koniec na dodatkowe zalety rachunku np. możliwość oprocentowania środków na rachunku pieniężnym.

Czy akceptujesz ponadprzeciętne ryzyko

Czy akceptujesz ponadprzeciętne ryzyko finansowe?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Ograniczone zaufanie społeczeństwa objawia się raczej w zachowawczej strategii pomnażania pieniędzy, choć są i tacy, którzy szukając wysokich wrażeń, inwestują sporą część własnych oszczędności, a wtedy już wiele zależy od szczęścia.

Chcąc jednak przystąpić do gry na Giełdzie Papierów Wartościowych, samodzielnie należy określić poziom akceptowalności ryzyka, z jakim wiąże się inwestycja, tak podzielić własny kapitał i wiedzieć jak kupić akcje, aby ulokowane oszczędności przynosiły jak największy zysk, ale nie były zbyt dużym obciążeniem dla domowych finansów.

Powołując się na słowa Petera Lynch’a – jednego z największych inwestorów wszech czasów “kluczowym organem, jeśli chodzi o spekulacje, jest żołądek, nie mózg” co oznacza, że tolerancja wahań giełdowych oraz akceptacji ryzyka jest inna dla każdej jednostki. Jeżeli założone plany kwotowe budzą strach i niepokój, nie warto stawiać na szali wszystkich oszczędności. Zdrowy i nieunikniony natomiast jest dreszczyk emocji, wynikający z samego uczestnictwa i śledzenia giełdowych poczynań, które są wpisane w ryzyko inwestorów. Doświadczenie buduje wiedzę i strategię jak kupić akcje, żeby wygrywać, a to z kolei napędza do kolejnych przedsięwzięć na rynku giełdowym.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na rolę przypadku w inwestowaniu w akcje o czym przeczytasz “Zwiedzeni przez przypadek” Nassima Taleba.

 

Zwiedzeni-przez-przypadek-nassim talleb

 

Co dalej?

Po aktywacji konta maklerskiego oraz inwestycji w akcje konkretnych spółek zaczyna się cała “zabawa”, która wymaga jednak poświęcenia i pogłębiania wiedzy, a już na pewno stałego śledzenia rynku. Monitorowanie prasy branżowej, informacji telewizyjnych, blogów tematycznych lub korzystanie z mobilnych aplikacji udostępnianych przez domy maklerskie jest absolutnym minimum zaangażowania w decyzyjność pomnażania własnych pieniędzy, ale by skutecznie inwestować należy zdobyć wiedzę z zakresu analizy raportów finansowych spółek, danych makro, cyklów koniunkturalnych i analizy technicznej wykresów cenowych akcji.

 

Czytaj także:

  1. Jak inwestować na GPW?
  2. Jak kupić obligacje skarbowe?
  3. Jak pomnożyć pieniądze bez nadmiernego ryzyka?
  4. Forex – inwestycja warta ryzyka?
  5. Jak pomnażać oszczędności?
  6. Jak inwestować na GPW?
  7. Ruletka zwana Forex. Kto zarabia? Kto traci?
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt