Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Lokal użytkowy - co to jest ?

Lokal użytkowy – co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe.

W związku z tym warto dowiedzieć się czym jest tak naprawdę lokal użytkowy, jakie są rodzaje oraz w jaki sposób można  inwestować w wynajęte lokale użytkowe.

Wynajem dla Żabki – ile można zarobić?

 

Co to jest lokal użytkowy ?

Kodeks cywilny w żadnym miejscu nie mówi co to jest lokal użytkowy oraz nie pojawia się w nim jego definicja. Dlatego, aby odpowiedzieć na pytanie czym jest lokal użytkowy należy sięgnąć do ustawy o własności lokali lub do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Łącząc informacje z obydwu aktów prawnych można się dowiedzieć, że lokal użytkowy to wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, czy też stałymi ścianami pomieszczenie lub zespół pomieszczeń (ewentualnie cały budynek), który nie jest mieszkaniem, pomieszczeniem gospodarczym, czy też pomieszczeniem technicznym.

Rodzaje lokali użytkowych

Obowiązująca definicja lokalu użytkowego jest bardzo szeroka, w związku z czym na rynku odnaleźć można dużą ilość pomieszczeń i budynków do niej pasujących. Warto jednak podkreślić, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury określa dokładne warunki techniczne, jakie musi spełnić lokal użytkowy, w zależności od sposobu, w jaki będzie używany. Lokale użytkowe można podzielić na:

– budynki i pomieszczenia biurowe i handlowo-usługowe,
– budynki i pomieszczenia instytucjonalne, kulturalne, sportowe,
– budynki i pomieszczenia krótkiego zakwaterowania.

Samodzielny lokal użytkowy

Tak, jak zostało napisane wcześniej, lokalem użytkowym może być zarówno budynek, jak i jego wydzielona część znana jako samodzielny lokal użytkowy. Inwestowanie w ten rodzaj nieruchomości jest szczególnie polecane inwestorom indywidualnym, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup wynajętego parku handlowego. Ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię oraz rozłożenie kosztów utrzymania budynku na większą ilość właścicieli jest to korzystne finansowo rozwiązanie.

Jak inwestować w nieruchomości handlowe?

Najbardziej poszukiwane są wynajęte lokale usługowe lub obiekty:

Lokale użytkowe z najemcą - gdzie szukać ofert?

Lokale użytkowe z najemcą – gdzie szukać ofert?

Prostym i skutecznym sposobem, aby uzyskać stały przychód z posiadania lokalu, jest jego wynajem. Inwestorzy, którzy nie chcą tracić czasu i pieniędzy z powodu braku najemcy mogą zakupić już wynajęty lokal użytkowy. Lokal z najemcą pozwoli na natychmiastowe korzyści finansowe związane z posiadaniem takiej nieruchomości.

Ofert wynajętych lokali usługowych najlepiej szukać przez brokerów nieruchomości komercyjnych, gdyż dysponują ofertami lokali, których często nie ma na portalach ogłoszeniowych. Innym sposobem na inwestycje w wynajęte dla sieci lokale / budynki jest znalezienie działki lub lokalu i samodzielna komercjalizacja i budowa. Jakie są wymagane nieruchomości dla sieci handlowych przeczytasz tutaj.

Alternatywnym pomysłem na czerpanie korzyści z najmu lokalu użytkowego jest crowdfunding nieruchomości. Dzięki temu rozwiązaniu osoby o bardzo małych zasobach finansowych mogą nabyć prawo do części lokalu użytkowego. Pomagają w tym platformy crowdfundingu, na których można współinwestować z lokale użytkowe z najemcą już od 3000 zł.

Zakup lokalu użytkowego od podstaw

Wiemy już, co znaczy pojęcie lokalu użytkowego. Teraz warto odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące kupna, sprzedaży i wynajmu tego rodzaju nieruchomości. W Polsce lokale użytkowe na sprzedaż znaleźć można w praktycznie każdym mieście, choć lokalizacja w dużej mierze wpływa na dostępność i przeciętne ceny. Zdecydowanie inaczej kształtują się one w dużych ośrodkach miejskich jak Warszawa, Szczecin, Poznań, Wrocław, Kraków, czy Gdańsk, a inaczej w mniejszych miejscowościach. Lokal użytkowy może być sprzedany w stanie pozwalającym na natychmiastowe wykorzystanie albo z najemcą. W takiej sytuacji nowy właściciel przejmuje zobowiązania wynikające z umowy najmu, choć szczegóły zależą oczywiście od warunków umowy kupna-sprzedaży. Wycena lokalu zależna jest od wspomnianych czynników jak lokalizacja, ale również od wielkości, zainteresowania, położenia w mniej, lub bardziej popularnej dzielnicy i wielu innych. Doświadczenie pokazuje, że inwestycje w lokale użytkowe mogą przynieść duży i regularny zysk, aczkolwiek wymagają większych nakładów i wiedzy, niż inwestycje w lokale mieszkaniowe.

Wynajem lokalu użytkowego biedronce

Wynajem lokalu użytkowego – najważniejsze informacje

Wynajem lokalu użytkowego pod prowadzenie działalności gospodarczej to chyba najbardziej popularne i praktyczne rozwiązanie. Dodatkowo pozwala ono uniknąć zbyt dużych inwestycji, zwłaszcza na początku działalności, czy kiedy firma rozszerza swoją ofertę. Oprócz tego lokal wynająć można szybko i bezpośrednio od właściciela, co znacznie powiększa elastyczność prowadzenia przedsiębiorstwa. Dobrze przeprowadzona finansowa ocena inwestycji jest jednym z warunków podjęcia najlepszej decyzji odnośnie wynajmowanego lokalu. Na tego rodzaju rozwiązanie bardzo często decydują się duże sieci handlowe jak Pepco, Rossmann, czy Stokrotka. W praktyce wiele lokali jest od podstaw tworzonych przez inwestorów właśnie pod potrzeby takich, z góry określonych najemców. Dla wielu przedsiębiorców lokal wynajęty Biedronce, czy podpisanie umowy z Żabką jest gwarancją stabilności i ciągłości zysków z wynajmu. Na wynajęte mieszkanie nałożony jest oczywiście nałożony podatek VAT i inne podatki. Warto jednak pamiętać, że w przypadku wynajmu lokali o dużej powierzchni, położonych w atrakcyjnych lokalizacjach, których cena przekracza 200 tys. złotych w skali roku, niemożliwe jest uzyskanie zwolnienia z tego pierwszego. Jak pokazuje raport publikowany największych serwisów z ostatnich lat, rentowność inwestycji w lokale użytkowe w ostatnim czasie spadła, ale wciąż znajduje się znacznie powyżej granicy opłacalności. Ogłoszenia prasowe i dostępne za pomocą innych kanałów oferty wynajmu lokali użytkowych dobrze pokazują, że mimo trudności rynek wynajmu nieruchomości tego typu radzi sobie bardzo dobrze.

Ile można zarobić na wynajmie lokalu Żabce?

Wymogi dotyczące lokali użytkowych

W zależności od rodzaju lokalu wymogi techniczne go dotyczące mogą się znacznie między sobą różnić. Wymogi te określane są przez prawo budowlane, przepisy przeciwpożarowe, przepisy BHP i inne. Podstawowy lokal usługowy, jakim jest na przykład sklep sprzedający produkty spożywcze, prasę, książki, produkty przemysłowe itd. będzie podlegał przede wszystkim tym właśnie działom prawa. W niektórych jednak przypadkach, jeżeli oferowane są w nim specyficzne artykuły, lokal będzie podlegał dodatkowym wymogom. Najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczą lokali usługowych związanych z medycyną, farmacją, edukacją i pracą w trudnych warunkach. Wielu przedsiębiorców może mieć wątpliwości co do tego, która ze stron w przypadku wynajmowanego lokalu – najemca, czy wynajmujący – powinna odpowiadać za jego ewentualne niedostosowanie do obowiązujących w danej branży wymogów. Odpowiedź jest w tym przypadku dość prosta. Faktyczne konsekwencje niedostosowania lokalu poniesie spółka prowadząca w nim działalność, choć odpowiednie zapisy w umowie najmu mogą również regulować tę kwestię.

> Co to jest nieruchomość lokalowa ?

> Jakie jest najlepsze miejsce na sklep dyskontowy?

 

 

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820