Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest nieruchomość lokalowa ?

Co to jest nieruchomość lokalowa ?

Według przepisów zawartych art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.) w Polsce oprócz nieruchomości gruntowej i budynkowej występuje także nieruchomość lokalowa.

Zgodnie z przepisami ustawy o lokalach z 24 czerwca 1994 roku nieruchomość lokalowa to samodzielny lokal mieszalny, a także stanowiący odrębna nieruchomość lokal o innym przeznaczeniu, np. lokal użytkowy, który zostałby wydzielony z nieruchomości gruntowej lub budynkowej. Ust 2 precyzuje, że zarówno lokal mieszkalny, jak i lokale przeznaczone na inne cele muszą składać się z wydzielonej ścianami izby (lub izb), mogących wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zapewnić warunki do ciągłego przebywania w nich ludzi.

Dodatkowo ustawa o własności lokali w ust. 4 podkreśla, że do wydzielonej nieruchomości zaliczają się jej części składowe nawet w sytuacji, gdy do niej nie przylegają. Mowa oczywiście o piwnicach, komórkach, garażach, strychach itp. Tak więc najważniejsze jest ich funkcjonalne, a nie fizyczne połączenie. Części składowe muszą jednak znajdować się w obrębie nieruchomości budynkowej lub nieruchomości gruntowej. Ponadto polskie prawo zezwala na ustanowienie odrębnej nieruchomości lokalowej niezależnie od:

1. Powierzchni użytkowej lokalu.
2. Miejsca, w którym znajduje się budynek.

Tak więc wyodrębnienie lokalu jest możliwe niezależnie od jego powierzchni oraz lokalizacji (miasto, wieś), o ile spełnia wcześniej przedstawione wymagania. Warto jednak zapamiętać, że zgodnie z art. 2 ust 1c domy jednorodzinne mogą składać się maksymalnie z dwóch osobnych nieruchomości lokalowych. Przepis ten jednak nie dotyczy domów, które powstały na mocy pozwolenia na budowę wydanego przed 11 lipca 2003 roku.

Wydzielanie nieruchomości lokalowej

Wyodrębnienie lokalu jest możliwe ze względu kodeks cywilny, który w art. 46 § 1 podaje ogólną definicję nieruchomości. Definicja zawarta w kc pozwala na wyodrębnienie lokalu, jeżeli na mocy szczególnych przepisów jest on odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Szczególne przepisy znajdują się w ustawie o własności lokali z 1994 roku, które także reguluje proces wyodrębniania nieruchomości. Tak więc kiedy powstaje nieruchomość lokalowa? W zależności od sytuacji proces wyodrębniania może przebiec w 3 trybach:

– poprzez jednostronną czynności prawną właściciela,
– w drodze umowy.
– poprzez orzeczenie sądu znoszące współwłasność,

W pierwszym i drugim przypadku właściciel nieruchomości, która spełnia określone wcześniej wymagania, musi złożyć wniosek do starosty o zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Następnym krokiem jest ujawnienie nieruchomości lokalowej w ewidencji budynków. Aby tak się stało, właściciel po uzyskaniu zaświadczenia powinien złożyć wniosek o stworzenie dla lokalu kartoteki. Uzyskanie wpisu jest konieczne do aktu notarialnego, który posłuży do wydzielenia lokalu. Ostatnim krokiem jest wpis do księgi wieczystej. Właśnie księga wieczysta i będący w niej wpis oznacza, że nieruchomość lokalowa została wydzielona, a podpisana umowa sprzedaży nabiera mocy.

 

Kredyt deweloperski co to jest ?

Kredyt deweloperski jest produktem skierowanym stricte dla branży budowlanej. Pod wieloma względami przypomina dobrze znany na rynku kredyt hipoteczny, choć opiewa...

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820