Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest nieruchomość gruntowa?

Co to jest nieruchomość gruntowa?

Inwestycja w nieruchomości staje się coraz częściej wybieraną formą lokowania kapitału. Jest to zdanie wielu specjalistów, którzy swoje opinie opierają na doświadczeniu. Nieruchomości są potrzebne ludziom do codziennego życia, więc sprzedaż czy wynajem wydaje się być bardzo racjonalnym rozwiązaniem. Przed rozpoczęciem inwestycji warto poszerzyć swoje kompetencje, aby wiedzieć co to jest nieruchomość gruntowa czy lokalowa.

Definicja nieruchomości gruntowej

Definicja nieruchomości gruntowej

Ogólnie rzecz biorąc jest to część powierzchni ziemi, która stanowi czyjąś własność. Grunt jest uważany za nieruchomość oraz rzecz zgodnie z Kodeksem cywilnym. Wszelkie budynki oraz ich części, urządzenia związane z gruntem czy uprawiane rośliny, stanowią część składową gruntu, o ile nie są stosowane wobec nich przepisy o nieruchomościach budynkowych, bądź ich własność nie jest odrębna.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, nieruchomość gruntową można podzielić na:

1. Grunty rolne, czyli wszelkie ziemie wykorzystywane przez rolników do prowadzenia działalności rolnej oraz hodowlanej.

2. Grunty nierolnicze, czyli ziemie inne niż grunty rolne np. grunty z możliwością zabudowy usługowo-handlowej

Zgodnie z definicją, nieruchomość gruntowa to wyodrębniona część powierzchni ziemi stanowiąca całość. Jeżeli dana część ziemi ma być identyfikowana jako nieruchomość, musi zostać wyznaczona jej granica oraz należy założyć księgę wieczystą. Jeżeli informacje zawarte w księdze wieczystej są niejasne, a dwie granice kilku nieruchomości gruntowych nachodzą na siebie, wtedy należy przeprowadzić proces rozgraniczenia.

Granice nieruchomości gruntowej

Mówiąc o granicy trzeba pamiętać, że jest to pojęcie przede wszystkim formalnoprawne. Zgodnie z kc, granice działki muszą zostać opisane w księdze wieczystej. Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że w tym samym miejscu musi stać ogrodzenie fizycznie zaznaczające nieruchomość.

Dla wielu osób dylematem pozostaje to jak podzielić nieruchomość. Można tego dokonać, jednak jest to dość długotrwały proces. Najważniejszym punktem jest posiadanie odpowiednich dokumentów stwierdzających przynależność gruntu do właściciela. Ponadto, wypis z ewidencji gruntów oraz plan zagospodarowania terenu również są konieczne. Dodatkowo, do urzędu należy przynieść chociaż wstępny projekt tego jak działka ma zostać podzielona.

Dalej, podzielony grunt można przekształcić i tak z gruntu rolnego, po odpowiednio przeprowadzonym odrolnieniu, może powstać działka budowlana.

Co dalej po podziale nieruchomości?

Kiedy inwestor dysponuje kilkoma działkami budowlanymi posiada pewne możliwości inwestycyjne. Jeżeli każda działka jest niezabudowana, można od razu szukać kupców na sam grunt. Warto jednak przeliczyć, czy bardziej opłacalne było by wybudowanie średniej wielkości domów na sprzedaż. To rozwiązanie jest zazwyczaj bardziej dochodowe, lecz posiada pewne minusy. Otóż, nabywca w pełni nie decyduje o bryle domu, gdyż dostaje gotowy produkt. Z drugiej strony, oszczędność czasu związana z kupnem wybudowanego domu jest nieoceniona.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest nieruchomość lokalowa. Posiadanie nieruchomości z kilkoma wyodrębnionymi lokalami jest bardzo dobrym pomysłem na wynajem. Każdy lokal generuje pewien dochód pasywny, a zarobione pieniądze można dalej reinwestować lub spłacać ewentualny kredyt.

Istnieje wiele możliwości postępowania z nieruchomością gruntową. Przed jakimikolwiek działaniami związanymi z tego typu nieruchomościami, warto zabezpieczyć komplet potrzebnych dokumentów. Jeżeli chodzi o prawo jest ono raczej surowe, więc nie warto próbować szukać dróg na skróty.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820