Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące inwestycji w nieruchomości? Zawsze możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, ale wcześniej możesz sprawdzić, czy przypadkiem nie zamieściliśmy już tutaj satysfakcjonującej Cię odpowiedzi.

Crowdfunding, wykorzystujący potęgę nowych mediów, ma swoje początki w latach 90. w branży muzycznej. Jego prekursorem stała się w 1997 roku brytyjska grupa rockowa Marillion, która udowodniła, że dzięki społeczności wiernych fanów i rozwojowi e-commerce można sfinansować swoje plany.

Crowdfunding w Polsce jest obecny w takich obszarach jak finansowanie startupów. Crowdfunding nieruchomości handlowych jest natomiast nowym zjawiskiem, którego prekursorem w Polsce jest Social.Estate. Ta forma inwestowania jest już jednak sprawdzona i cieszy się uznaniem inwestorów w USA czy Wielkiej Brytanii. Teraz przyszedł więc moment, aby i polscy inwestorzy mogli budować majątek za pomocą nieruchomości komercyjnych – stabilnej klasy aktywów generujących dochód.

To metoda inwestowania przez dużą grupę inwestorów indywidualnych, zazwyczaj za pośrednictwem Internetu, w wybrane na platformie nieruchomości w zamian za udziały w spółce dedykowanej danemu projektowi.

W portfolio Social.Estate znajdują się m.in. inwestycje takie jak: Biedronka, CCC, Rossmann. Nasze wybrane dotychczasowe realizacje możesz zobaczyć w sekcji Zrealizowane inwestycje Social.Estate.

Do tej pory jako spółka Petram House pomogliśmy inwestorom instytucjonalnym i dużym prywatnym graczom w zawarciu transakcji o wartości około 100 000 000 PLN.

Social.Estate to internetowa platforma inwestowania społecznościowego w nieruchomości komercyjne dla małych i średnich inwestorów, którzy dzięki nabyciu udziałów w spółkach celowych będą mogli czerpać korzyści z wynajętych nieruchomości komercyjnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników strony. M.in. korzystamy ze standardowej technologii bezpieczeństwa SSL oraz nie przechowujemy danych osobowych na naszych serwerach.

Po dokonaniu wpłaty w ramach inwestycji w projekt udziałowy należy podpisać umowę przystąpienia do spółki. Aby tego dokonać, trzeba udać się do notariusza celem podpisania pełnomocnictwa do tej czynności, a następnie wysłać takie pełnomocnictwo na wskazany adres. Dokładamy starań, by ułatwić proces transakcji. Wszystko oczywiście w ramach obowiązującego w Polsce prawa.

Nie, Social.Estate nie pobiera żadnych opłat od inwestorów.

Większość projektów ma charakter rentierski, więc zakładamy czas inwestycji to 5-10 lat.

Zyskasz prawo do otrzymywania dywidend, będziesz partycypować we wzroście wartości nieruchomości, a także zostaniesz wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik spółki, w którą zainwestowałeś.

Przy zakładanej stopie np. 7% rocznie zyski prezentują się następująco:

7% x 100 000 = 7000 PLN, tj. kwota do wypłaty przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych

7000 x (1-19%)= 5 670 PLN, tj. wypłata na konto po odjęciu 19% podatku od dochodów kapitałowych

Szacowana stopa zwrotu uwzględnia niemal wszystkie koszty funkcjonowania spółki (administracja, zarządzanie, utrzymanie nieruchomości). W szacowanych stopach (podobnie jak banki i fundusze inwestycyjne) nie uwzględniamy tylko „podatku Belki”.

Wprowadziliśmy szereg rozwiązań chroniących interes naszych inwestorów:
– powoływanie do Rady Nadzorczej członków reprezentujących inwestorów
– konieczność audytowania sprawozdań finansowych przez audytora wybranego przez Radę Nadzorczą
– konieczność zgody Rady Nadzorczej na transakcje z Członkami Zarządu, osobami powiązanymi kapitałowo, osobowo lub spokrewnionymi z właścicielami platformy
– konieczność zgody Rady Nadzorczej na transakcje o wartości przekraczającej 1/3 wysokości kapitału zakładowego
– wymóg zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie darowizn

W panelu inwestora, po zalogowaniu na platformie, publikujemy raz na kwartał informacje finansowe dotyczące ostatnich 3 miesięcy działalności danej spółki.

Dodatkowo wspólnicy są powiadamiani o wszelkich procesach inwestycyjnych, które dotyczą: zakupów, kosztów napraw, rekomercjalizacji, kosztów finansowania obcego, jak i działalności finansowej, operacyjnej i organizacyjnej. Te informacje zostają zebrane w raporcie do pobrania w formacie PDF w panelu inwestora.

Publikujemy także umowy zarządzania, umowy zlecenia dla członka Zarządu danej spółki i jej współpracowników, oraz każdej firmy wykonującej usługi obce.

Wspólnik może zdecydować się na umorzenie swoich udziałów, a spółka ma obowiązek je odkupić. Wspólnik/inwestor może też w dowolnym momencie sprzedać swoje udziały innej osobie – jest to najprostsza i najszybsza metoda wyjścia z inwestycji. Social.Estate pomoże w znalezieniu inwestora, a pierwszeństwo będą mieli aktualni wspólnicy spółki.

Decyzję o wycofaniu kapitału ze spółki można podjąć w dowolnym momencie. W takim przypadku procedura wygląda następująco:

Na 90 dni przed planowanym wyjściem ze spółki wspólnik zgłasza spółce chęć umorzenia udziałów ze wskazaniem ich liczby.

Następnie Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów (wspólnicy zobligowani są do głosowania za podjęciem uchwały pod groźbą kary w wysokości 20% wartości ich udziałów).

W przypadku konieczności umarzania udziałów w pierwszym roku od ich objęcia wynagrodzenie wynosi 80% nominalnej wartości udziałów.

Po upływie roku od objęcia udziałów przez wspólnika przysługuje mu wynagrodzenie, które równe jest wartości bilansowej udziałów zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym lub stworzonym na potrzeby wyceny wartości udziałów do decyzji Zarządu. Zakładamy, że nominalna wartość udziałów będzie odpowiadać ich wartości bilansowej.

Wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów. W przypadku, gdy uzyskanie przez Spółkę środków na wypłatę wiązać się będzie z koniecznością sprzedaży aktywów za cenę znacznie poniżej wartości rynkowej, termin na wypłatę wynagrodzenia może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, ale nie więcej niż dwa razy, do czego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Termin wypłaty od dnia złożenia chęci umorzenia to zatem 7 miesięcy. Warto więc skorzystać z opcji sprzedaży udziałów pozostałym wspólnikom lub z procesu inwestowania społecznościowego na tzw. rynku wtórnym.

Crowdfunding w Polsce – alternatywy inwestowania.

Jak wygląda crowdfunding w Polsce? W czym tkwi siła grupowego inwestowania? Poznaj ciekawe alternatywy inwestowania pieniędzy! Crowdfunding w Polsce  Na dzień pisania tego tekstu największa...

12 października 2019 3 minuty czytania

Ile zarobimy inwestując w nieruchomości ?

Ile można zarobić na inwestycjach w nieruchomości? Inwestowanie w nieruchomości jest słusznie postrzegane jako atrakcyjna lokata kapitału. Taki punkt widzenia dodatkowo upowszechnił...

12 października 2019 8 minut czytania

Inwestowanie w nieruchomości – jak zacząć? 

Jak zacząć inwestowanie w nieruchomości? Coraz więcej osób zadaje sobie to pytanie. Nieruchomości pozwalają na regularny zysk i ochronę pieniędzy przed...

12 października 2019 2 minuty czytania

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt

Telefon

+48 881 460 820