Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Jakie mechanizmy chronią udziałowców inwestowania społecznościowego na platformie Social.Estate przed nadużyciami?

Jakie mechanizmy chronią udziałowców inwestowania społecznościowego na platformie Social.Estate przed nadużyciami?

W trosce o zadowolenie naszych klientów oraz zapewnienie im najwyższych standardów obsługi wprowadziliśmy na platformie crowdfundingowej szereg rozwiązań chroniących ich interes. Wśród najważniejszych należy wymienić:

  • powoływanie do Rady Nadzorczej członków reprezentujących inwestorów,
  • konieczność audytowania sprawozdań finansowych przez audytora wybranego przez Radę Nadzorczą,
  • konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na sfinalizowanie transakcji z Członkami Zarządu, osobami powiązanymi kapitałowo, personalnie lub spokrewnionymi z właścicielami platformy,
  • konieczność zgody Rady Nadzorczej na transakcje o wartości przekraczającej 1/3 wysokość kapitału zakładowego,
  • wymóg zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie darowizn.
Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820