Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Jak wygląda procedura wyjścia z inwestycji poprzez umorzenie udziałów?

Jak wygląda procedura wyjścia z inwestycji poprzez umorzenie udziałów?

Decyzję o wycofaniu kapitału ze spółki inwestor może podjąć w dowolnym momencie. Wówczas rozpoczyna się procedura wyjścia z inwestycji, która przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

  • na 90 dni przed planowanym wyjściem ze spółki wspólnik zgłasza spółce chęć umorzenia udziałów ze wskazaniem ich liczby,
  • następnie Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów (wspólnicy zobligowani są do głosowania za podjęciem uchwały pod groźbą kary w wysokości 20% wartości ich udziałów).

W przypadku konieczności umarzania udziałów w pierwszym roku od ich objęcia wynagrodzenie wynosi 80% nominalnej wartości udziałów. Po upływie roku od objęcia udziałów przez wspólnika przysługuje mu wynagrodzenie, które równe jest wartości bilansowej udziałów zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym lub stworzonym na potrzeby wyceny wartości udziałów do decyzji Zarządu. Zakłada się, że nominalna wartość udziałów będzie odpowiadać ich wartości bilansowej.

Wypłata następuje w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów. W przypadku, gdy uzyskanie przez Spółkę środków na wypłatę wiązać się będzie z koniecznością sprzedaży aktywów za cenę znacznie poniżej wartości rynkowej, termin na wypłatę wynagrodzenia może zostać wydłużony o kolejne trzy miesiące, ale nie więcej niż dwa razy, do czego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

Należy zatem przyjąć, że termin wypłaty środków od dnia złożenia chęci ich umorzenia, wynosi siedem miesięcy. Z tego względu, warto w pierwszej kolejności skorzystać z opcji sprzedaży udziałów pozostałym wspólnikom lub z procesu inwestowania społecznościowego na tzw. rynku wtórnym.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820