Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Jak można monitorować transparentność kosztów i przychodów dla udziałowców?

Jak można monitorować transparentność kosztów i przychodów dla udziałowców?

Po zalogowaniu na platformie, w panelu inwestora, publikowane są raz na kwartał informacje finansowe dotyczące ostatnich trzech miesięcy działalności spółki, do której inwestor przystąpił. Dodatkowo wspólnicy są powiadamiani o wszelkich procesach inwestycyjnych, które dotyczą zakupów, kosztów napraw, rekomercjalizacji, kosztów finansowania obcego, jak i działalności finansowej, operacyjnej i organizacyjnej danego przedsięwzięcia. Wszystkie te informacje są udostępnianie w raporcie do pobrania w formacie PDF dostępnym w panelu inwestora. Dodatkowo w panelu administracyjnym na platformie crowdfundingowej Social.Estate publikowane są także umowy zarządzania, umowy zlecenia dedykowane dla danego członka zarządu spółki i jej współpracowników oraz każdej firmy wykonującej usługi obce.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820