Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Czy szacowana stopa zwrotu uwzględnia wszystkie koszty funkcjonowania spółki?

Czy szacowana stopa zwrotu uwzględnia wszystkie koszty funkcjonowania spółki?

Szacowana stopa zwrotu uwzględnia niemal wszystkie koszty funkcjonowania spółki celowej tworzonej do obsługi inwestycji. Wśród tych kosztów znajdują się te dotyczące administracji, zarządzania nieruchomością oraz kwestii jej utrzymania. W szacowanych stopach zwrotu, podobnie jak w przypadku banków oraz funduszy inwestycyjnych, nie jest jedynie uwzględniony „podatek Belki”.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820