Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Czy istnieje możliwości wcześniejszego wyjścia z inwestycji?

Czy istnieje możliwości wcześniejszego wyjścia z inwestycji?

Tak, wspólnik ma prawo zdecydować się na umorzenie swoich udziałów praktycznie w dowolnym momencie trwania inwestycji. Spółka celowa, do której przystąpił, ma wówczas obowiązek je odkupić. Co ważne, inwestor może również sprzedać swoje udziały innej osobie – jest to najprostsza i najszybsza metoda wyjścia z inwestycji. Każdy z naszych klientów może także liczyć na wsparcie Social.Estate. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce dokonać wcześniejszego wyjścia z inwestycji, zapewniamy pomoc w znalezieniu inwestora. Pierwszeństwo będą mieli aktualni wspólnicy spółki. Dodatkowo istnieje możliwość wystawienia swojej oferty na wewnętrznej giełdzie udziałów.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820