Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi \ Czy inwestowanie w nieruchomości przez crowdfunding jest legalne?

Czy inwestowanie w nieruchomości przez crowdfunding jest legalne?

Tak, crowdfunding jest zgodny z przepisami polskiego prawa. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest papierem wartościowym ani instrumentem finansowym niebędącym papierem wartościowym, wobec czego w myśl prawa nie stanowi instrumentu finansowego. Z uwagi na fakt, iż udziały w spółce celowej nie stanowią papierów wartościowych, to ich oferowanie na platformie crowdfundingu nieruchomości nie narusza aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820