Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Jak zabezpieczone są płatności podczas procesu inwestowania w nieruchomości na platformie?

Proces przekazywania i przechowywania środków podczas obsługi transakcji odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego podmiotu nadzorowanego przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego), który zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji. Platforma Social.Estate w tym zakresie współpracuje z serwisem Dotpay, który 3 września 2013 roku otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na oferowanie usług płatniczych jako Instytucja Płatnicza w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. System Dotpay do zabezpieczenia przelewów wykorzystuje certyfikat PCI DSS Level 1, certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV (Extended Validation) oraz certyfikat wydany przez Rzetelną Firmę, przez co każdy inwestor może mieć pewność, że wykonywany przez niego przelew zabezpieczony jest przed ingerencją zewnętrzną, a jego dane osobowe pozostają w pełni poufne.

Co trzeba zrobić po dokonaniu inwestycji w projekt na platformie Social.Estate?

Po zaakceptowaniu umowy przedwstępnej nabycia udziałów i dokonaniu wpłaty w ramach wybranego projektu na platformie crowdfundingu należy udać się do notariusza w celu podpisania pełnomocnictwa lub umowy nabycia udziałów (forma zależna jest od danej inwestycji). Następnie inwestor wysyła dokumenty drogą elektroniczną. Niezbędne dane udostępniane są na karcie danej inwestycji na platformie Social.Estate, a także w komunikacji mailowej wysyłanej do inwestorów po założeniu konta na platformie i wybraniu konkretnej inwestycji.

Czy inwestowanie w nieruchomości przez crowdfunding jest legalne?

Tak, crowdfunding jest zgodny z przepisami polskiego prawa. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest papierem wartościowym ani instrumentem finansowym niebędącym papierem wartościowym, wobec czego w myśl prawa nie stanowi instrumentu finansowego. Z uwagi na fakt, iż udziały w spółce celowej nie stanowią papierów wartościowych, to ich oferowanie na platformie crowdfundingu nieruchomości nie narusza aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Jak wygląda procedura wyjścia z inwestycji poprzez umorzenie udziałów?

Decyzję o wycofaniu kapitału ze spółki inwestor może podjąć w dowolnym momencie. Wówczas rozpoczyna się procedura wyjścia z inwestycji, która przebiega zgodnie z następującym harmonogramem: na 90 dni przed planowanym wyjściem ze spółki wspólnik zgłasza spółce chęć umorzenia udziałów ze wskazaniem ich liczby, następnie Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o umorzeniu udziałów (wspólnicy zobligowani są do głosowania za podjęciem uchwały pod groźbą kary w wysokości 20% wartości ich udziałów). W przypadku konieczności umarzania udziałów w pierwszym roku od ich objęcia wynagrodzenie wynosi 80% nominalnej wartości udziałów. Po upływie roku od objęcia udziałów przez wspólnika przysługuje mu wynagrodzenie, które równe jest wartości bilansowej udziałów zgodnie z ostatnim sprawozdaniem finansowym lub stworzonym na potrzeby wyceny wartości udziałów do decyzji Zarządu. Zakłada się, że nominalna wartość udziałów będzie odpowiadać ich wartości bilansowej. Wypłata następuje w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o umorzeniu udziałów. W przypadku, gdy uzyskanie przez Spółkę środków na wypłatę wiązać się będzie z koniecznością sprzedaży aktywów za cenę znacznie poniżej wartości rynkowej, termin na wypłatę wynagrodzenia może zostać wydłużony o kolejne trzy miesiące, ale nie więcej niż dwa razy, do czego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Należy zatem przyjąć, że termin wypłaty środków od dnia złożenia chęci ich umorzenia, wynosi siedem miesięcy. Z tego względu, warto w pierwszej kolejności skorzystać z opcji sprzedaży udziałów pozostałym wspólnikom lub z procesu inwestowania społecznościowego na tzw. rynku wtórnym.

Czy istnieje możliwości wcześniejszego wyjścia z inwestycji?

Tak, wspólnik ma prawo zdecydować się na umorzenie swoich udziałów praktycznie w dowolnym momencie trwania inwestycji. Spółka celowa, do której przystąpił, ma wówczas obowiązek je odkupić. Co ważne, inwestor może również sprzedać swoje udziały innej osobie – jest to najprostsza i najszybsza metoda wyjścia z inwestycji. Każdy z naszych klientów może także liczyć na wsparcie Social.Estate. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce dokonać wcześniejszego wyjścia z inwestycji, zapewniamy pomoc w znalezieniu inwestora. Pierwszeństwo będą mieli aktualni wspólnicy spółki. Dodatkowo istnieje możliwość wystawienia swojej oferty na wewnętrznej giełdzie udziałów.

Jak można monitorować transparentność kosztów i przychodów dla udziałowców?

Po zalogowaniu na platformie, w panelu inwestora, publikowane są raz na kwartał informacje finansowe dotyczące ostatnich trzech miesięcy działalności spółki, do której inwestor przystąpił. Dodatkowo wspólnicy są powiadamiani o wszelkich procesach inwestycyjnych, które dotyczą zakupów, kosztów napraw, rekomercjalizacji, kosztów finansowania obcego, jak i działalności finansowej, operacyjnej i organizacyjnej danego przedsięwzięcia. Wszystkie te informacje są udostępnianie w raporcie do pobrania w formacie PDF dostępnym w panelu inwestora. Dodatkowo w panelu administracyjnym na platformie crowdfundingowej Social.Estate publikowane są także umowy zarządzania, umowy zlecenia dedykowane dla danego członka zarządu spółki i jej współpracowników oraz każdej firmy wykonującej usługi obce.

Jakie mechanizmy chronią udziałowców inwestowania społecznościowego na platformie Social.Estate przed nadużyciami?

W trosce o zadowolenie naszych klientów oraz zapewnienie im najwyższych standardów obsługi wprowadziliśmy na platformie crowdfundingowej szereg rozwiązań chroniących ich interes. Wśród najważniejszych należy wymienić: powoływanie do Rady Nadzorczej członków reprezentujących inwestorów, konieczność audytowania sprawozdań finansowych przez audytora wybranego przez Radę Nadzorczą, konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na sfinalizowanie transakcji z Członkami Zarządu, osobami powiązanymi kapitałowo, personalnie lub spokrewnionymi z właścicielami platformy, konieczność zgody Rady Nadzorczej na transakcje o wartości przekraczającej 1/3 wysokość kapitału zakładowego, wymóg zgody zgromadzenia wspólników na dokonanie darowizn.

Czy szacowana stopa zwrotu uwzględnia wszystkie koszty funkcjonowania spółki?

Szacowana stopa zwrotu uwzględnia niemal wszystkie koszty funkcjonowania spółki celowej tworzonej do obsługi inwestycji. Wśród tych kosztów znajdują się te dotyczące administracji, zarządzania nieruchomością oraz kwestii jej utrzymania. W szacowanych stopach zwrotu, podobnie jak w przypadku banków oraz funduszy inwestycyjnych, nie jest jedynie uwzględniony „podatek Belki”.

Ile mogę zarobić inwestując 100 000 PLN przez crowdfunding nieruchomości?

Każdy, kto posiada wolne środki finansowe i zastanawia się, jak pomnożyć pieniądze oraz jak inwestować, by nie stracić, powinien bliżej przyjrzeć się rynkowym możliwościom i dążyć do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Poza tradycyjnymi lokatami czy obligacjami skarbowymi dużą popularnością cieszy się w ostatnich latach inwestowanie alternatywne, czyli w mieszkania na wynajem, flipy, a także nieruchomości komercyjne – condohotele, aparthotele, prywatne akademiki, lokale wynajmowane dla aptek, parki handlowe, sieci sklepów spożywczych (Biedronka, Żabka) czy drogerie (Rossmann, Hebe). Każdy, kto chce dokonać kalkulacji szacowanych zysków, może skorzystać z kalkulatora inwestycyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej. Przykładowo: Przy zakładanej stopie np. 7% rocznie, zyski z zainwestowanych 100 000 prezentują się następująco: 7% x 100 000 = 7000 PLN (kwota do wypłaty przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych) 7000 - 19% = 5 670 PLN (wypłata na konto po odjęciu 19% podatku od dochodów kapitałowych)

Co można zyskać poprzez inwestowanie na platformie crowdfundingu Social.Estate?

Crowdfunding nieruchomości to rozwiązanie dedykowane dla inwestorów, którzy chcą w bezpieczny sposób pomnażać swój kapitał, choć posiadane przez nich wolne zasoby finansowe nie są wystarczające do samodzielnego zakupu nieruchomości. Bariera dołączenia do grupy inwestorów crowdfundingowych jest stosunkowo niska, co pozwala na rozdzielenie posiadanego kapitału nawet na kilka inwestycji i dzięki temu na lepsze zabezpieczenie całego portfela inwestycyjnego. Co ważne, inwestycje w nieruchomości komercyjne poprzez crowdfunding udziałowy to także oszczędność czasu i gwarancja bezobsługowego wynajmu. W modelu finansowania społecznościowego inwestorzy nie są zobligowani do załatwiania spraw związanych z obsługą nieruchomości – szukania najemców czy nadzorowania prac związanych z ich utrzymaniem. Przystąpienie do projektu związane jest także z minimum formalności – wystarczy założyć konto na platformie crowdfundingowej Social.Estate, wybrać inwestycję i przystąpić do spółki celowej, aby przez kolejne 5-15 lat móc cieszyć się z pasywnego źródła dochodu. Jeśli więc zastanawiasz się, w co inwestować i jak inwestować pieniądze, to z pewnością wybór nieruchomości komercyjnych będzie dobrym rozwiązaniem.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820