Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Zarządzanie i obsługa najmu ‒ Warszawa

Zarządzanie i obsługa najmu ‒ Warszawa

24 marca 2022 6 minut czytania

Zakup nieruchomości na wynajem wiąże się z rozmaitymi obowiązkami dotyczącymi obsługi lokalu. Poszukiwanie najemców, prezentowanie mieszkania, sporządzanie i podpisywanie umów, przyjmowanie i rozliczanie płatności czy wykonywanie bieżących przeglądów oraz prac remontowych, to zaledwie część rutynowych, a przy tym czasochłonnych czynności. Dysponujący lokalami inwestorzy prywatni oraz inne podmioty będące w posiadaniu lokali na wynajem, muszą więc liczyć się z koniecznością pełnego zaangażowania w proces, jakim jest zarządzanie najmem. Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk i inne duże miasta, w których najem krótko- i długoterminowy cieszy się największą popularnością, to miejsca, w których posiadacze mieszkań mogą skorzystać z usług firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami na wynajem.

zarządzanie i obsługa najmu Warszawa

System obsługi najmu Warszawa

Warszawa to największe polskie miasto i stolica naszego kraju. Z danych udostępnionych przez GUS wynika, że na koniec 2020 roku zamieszkiwało je 1 790 658 mieszkańców. W tym o 142 tys. więcej kobiet niż mężczyzn. Z analiz wynika również, że w 2050 roku Warszawę może zamieszkiwać nawet 2 225 000 osób. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Warszawy, każdego roku w stolicy rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt, jednak to kobiety żyją dłużej i chętniej osiedlają się w Warszawie.

Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku od 18 do 44 lat – 41,9%. Drugie miejsce zajmują z kolei seniorzy, czyli osoby w wieku od 60 do 65 lat – 22,4%. Kolejne 19,3% to mieszkańcy w wieku od 45 do 64 lat, a dzieci i młodzież stanowią 16,4% populacji miasta Warszawy.

 

Czy rynek nieruchomości w Warszawie jest nasycony?

Jak więc widać na podstawie powyższych danych, najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym, dla których kwestie lokalowe i mieszkalne są niezwykle ważne. Choć wydawać by się mogło, że rynek nieruchomości w Warszawie jest mocno nasycony, to jednak nadal istnieją perspektywy na jego dalszy, stabilny rozwój. Jak wynika bowiem z analiz,                                                                                                             średnia gęstość zaludnienia w Warszawie wynosi tylko 3 800 osób. Wartość ta jest znacznie niższa od średnich dla metropolii Europy Zachodniej. Przykładowo dla Wiednia wartość ta wynosi 4 326 osób/1 m2, dla Berlina 4 490 osób/ 1m2, a dla Kopenhagi 4 400 osób/ 1 m2.

Gdzie mieszkają Warszawiacy?

Co równie ciekawe 88% mieszkańców stolicy mieszka w zabudowie wielorodzinnej, która to z kolei stanowi 47% powierzchni terenów mieszkaniowych. Jak czytamy we wspomnianym raporcie: „Warszawa jest największym lokalnym rynkiem mieszkaniowym w kraju, co pokazuje wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców. W 2018 roku wyniósł on dla stolicy 548,8 i znacznie przewyższał średnią krajową (380,5). Wskaźnik ten systematycznie rośnie, chociaż niejednorodnie w ramach poszczególnych dzielnic. Liczba mieszkań w Warszawie szacowana była w 2018 roku na 974 tys. Na skutek wysokiej aktywności branży deweloperskiej od 2010 roku sukcesywnie rośnie liczba mieszkań własnościowych. Mieszkania własnościowe wykorzystywane są głównie do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (67%). Reszta służy najmowi lub w mniejszym stopniu innym celom (np. prowadzeniu działalności gospodarczej). Z najmu korzystają najczęściej osoby o średnich lub niższych dochodach, nowo osiadłe, studiujące i cudzoziemcy.”

Zarządzanie wynajmem lokali Warszawa

W kontekście przedstawionych danych wnioskować można, że szybko zaludniająca się Warszawa to doskonały rynek wynajmu. Nic więc w tym dziwnego, że inwestorzy szukający okazji do „mądrego” ulokowania wolnych środków finansowych, chętnie nabywają w stolicy mieszkania. Choć jest to intratny sposób na pomnażanie kapitału, to jednak także i czasochłonny – w szczególności, gdy w portfelu posiadamy kilka nieruchomości. Na szczęście zarządzanie wynajmem lokali w Warszawie można powierzyć w ręce specjalistów.

Czym jest zarządzanie wynajmem nieruchomości? Zarządzanie nieruchomościami na wynajem to nic innego, jak kompleksowa usługa, w ramach której posiadacz mieszkania oddaje je pod profesjonalną opiekę firmy realizującej wszelkie zadania zarządcze. Obejmują one między innymi przygotowanie mieszkania pod wynajem, promocję nieruchomości i przedstawienie jej potencjalnym najemcom. Do ich obowiązków należą również:

 • sporządzenie profesjonalnej umowy najmu,
 • pobieranie i rozliczanie płatności za czynsz i media,
 • monitorowanie mieszkania i jego stanu w trakcie całego okresu wynajmu.

Firmy oferujące zarządzenie najmem w Warszawie to spore udogodnienie dla wszystkich posiadaczy mieszkań na krótkoterminowy lub długoterminowy wynajem. Dzięki ich wsparciu właściciel nieruchomości nie musi tracić swojego cennego czasu na realizację rutynowych czynności. Tym samym może skupić się na własnych obowiązkach i czerpać korzyści finansowe z wynajmu.

Obsługa wynajmu Warszawa – jakie koszty?

Koszt usługi zarządzania najmem w Warszawie uzależniony jest od wielu czynników, takich choćby jak usytuowanie, stan techniczny lokalu czy zakres zadań powierzonych firmie przez klienta. Jednak wbrew pozorom obsługa najmu w Warszawie i innych dużych miastach Polski nie jest bardzo droga. Stanowi zaledwie kilka procent miesięcznego przychodu z najmu.

Samodzielne zarządzanie najmem, choć niezbyt wymagające w przypadku pojedynczej nieruchomości, okazuje się być nie lada wyzwaniem dla posiadaczy większej liczby lokali na wynajem. Zwłaszcza wtedy, gdy znajdują się one w różnych lokalizacjach. Wówczas usługa zarządzania najmem nieruchomości może być niezwykle opłacalnym rozwiązaniem.

Zwykle obsługa najmu w Warszawie realizowana jest w dwóch modelach finansowych:

 1. opłaty stałej, pobieranej od właściciela nieruchomości za każdy miesiąc jej najmu,
 2. w formie prowizji za znalezienie najemcy i bieżącą obsługę zarządzania wynajmem.

Co istotne, wszystkie opłaty ponoszone z tytułu obsługi najmu są proporcjonalne do wpływów uzyskiwanych z nieruchomości.

Obsługa wynajmu Warszawa

 

Obsługa najmu Warszawa

Obsługa najmu nieruchomości w Warszawie, czyli administrowanie mieszkaniami, łączy interesy dwóch stron – wynajmującego i najemcy za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. Jak odbywa się to w praktyce? Właściciel nieruchomości podpisuje umowę obsługi najmu z wybraną firmą. W celu możliwości świadczenia przez nią kompleksowych usług zaleca się również dołączenie pełnomocnictwa. Powinno ono uprawniać do zawierania w imieniu właściciela nieruchomości umów najmu. A także realizowania innych czynności zarządczych nakierowanych na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących zapewnienia bieżącego funkcjonowania nieruchomości i czerpania z faktu jej wynajmu korzyści finansowych.

Obsługa najmu krótkoterminowego Warszawa

Popularność wynajmu krótkoterminowego rośnie. Zamiast szukać pokoju w hotelu lub hostelu, coraz więcej osób decyduje się wynająć w wybranym mieście. Także i w Warszawie, mieszkanie na kilka dni lub tygodni. Sukces takiej inwestycji jest ściśle uzależniony od lokalizacji lokalu.

Nieruchomości w Warszawie, dla których realizowana może być usługa obsługi najmu krótkoterminowego, są w stanie konkurować z szeroką gamą obiektów noclegowych. Najem na krótki termin pozwala czerpać właścicielowi atrakcyjne zyski, często wyższe w porównaniu do wynajmu długoterminowego. Kompleksowa obsługa najmu lokali na doby obejmuje:

 • wystawienie oferty,
 • przygotowanie mieszkania,
 • wydawanie i odbieranie lokalu,
 • komunikację z gośćmi,
 • rozliczanie najemców,
 • opiekę nad mieszkaniem w zakresie sprzątania, uzupełniania zapasów czy napraw, które są nieuniknione przy częstej rotacji gości.

W ramach obsługi najmu krótkoterminowego nacisk kładziony jest również na zachowanie wysokiego poziomu obłożenia lokalu poprzez ustalanie odpowiedniej strategii wynajmu.

Obsługa najmu długoterminowego Warszawa

Długoterminowy wynajem nieruchomości, który obejmuje przeważnie okres przekraczający 12 miesięcy, stanowi najpopularniejszą formę najmu. Zwykle firmy oferujące zarządzanie najmem długoterminowym w Warszawie robią to w sposób kompleksowy. Odciążają przez to właścicieli nieruchomości ze wszystkich obowiązków związanych z przygotowaniem i wynajęciem mieszkania na długi termin, a także kontrolą prawidłowego przebiegu umowy najmu.

W szczególności z barków posiadaczy lokali na długoterminowy wynajem ściągana jest konieczność weryfikowania terminów opłat regulowanych przez najemców. Dodatkowo prowadzenie dokumentacji finansowej dla lokali oraz dbanie o utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości. Współpraca z podmiotami obsługującymi najem długoterminowy w Warszawie pozwala właścicielom mieszkań osiągać wysoki zwrot z inwestycji bez nakładu czasu i pracy.

Obsługa najmu lokali

Obsługa najmu lokali użytkowych

Obsługa najmu lokali, inaczej zarządzanie wynajmem lub administrowanie mieszkaniami, to usługa pozwalająca na wyręczenie właściciela nieruchomości we wszelkich czynnościach związanych z lokalem przeznaczonym na długoterminowy lub krótkoterminowy wynajem. W ramach kompleksowej obsługi warszawskich nieruchomości na wynajem, firmy wyspecjalizowanego w tego typu pracach zajmują się poszukiwaniem najemców, zawieraniem umów w imieniu właściciela i przekazywaniem lokalu.

Do ich obowiązków należy również dbanie o kwestie finansowe ‒ obsługa przepływów finansowych pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią i dostawcami usług. Firmy te sprawują również pieczę nad terminowym realizowaniem wszystkich opłat miesięcznych ponoszonych za dany lokal.

Dbają o należyty stan lokalu poprzez nadzór nad przebiegiem umowy najmu oraz dokonują końcowych rozliczeń mediów z najemcami. Co równie ważne, zajmują się też bieżącą obsługą techniczną mieszkania w zakresie organizowania przeglądów, drobnych napraw i konserwacji. Przekazanie obsługi najmu mieszkania w Warszawie profesjonalnej firmie to dla właściciela lokalu oszczędność czasu potrzebnego na realizację wielu rutynowych czynności. Warto więc dokonać kalkulacji i znaleźć na rynku pomoc w formie profesjonalnego zarządzania najmem.

oprogramowanie do zarzadzanie nieruchomościami rezone

Zarządzanie najmem z aplikacją REZONE

Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom właścicieli i zarządców nieruchomości mieszkalnych w Warszawie oraz innych polskich miastach wychodzi również nasza innowacyjna aplikacja mobilna REZONE. Umożliwia ona sprawną obsługę dowolnej liczby aktywów z jednego miejsca. Świetnie sprawdzi się zarówno w przypadku jednego mieszkania, jak i całego portfela nieruchomości oddanych pod wynajem.

REZONE to kompletny program, który automatyzuje kluczowe, a zarazem rutynowe czynności związane z zarządzaniem nieruchomościami na wynajem. Funkcjonalności systemu pozwalają przede wszystkim na obsługę nieruchomości, definiowanie i rozliczanie umów, tworzenie raportów, przechowywanie dokumentów oraz wysyłkę przypomnień. System jest w pełni mobilny i można go obsługiwać na dowolnym urządzeniu wyposażonym w dostęp do internetu.

Dzięki usprawnieniu powtarzalnych procesów REZONE oszczędza czas podmiotów dysponujących lokalami na wynajem. Poprawiając efektywność kosztową przedsięwzięcia, zwiększa też rentowność inwestycji w lokal mieszkalny. Elastyczny system idealnie dopasowuje się do każdego rodzaju nieruchomości. Zastosowane w nim moduły mogą być swobodnie modyfikowane pod kątem danego klienta. Aplikacja oparta na nowoczesnej technologii jest przy tym w pełni bezpieczna. Zapewnia to maksymalny komfort właścicielom i zarządcom nieruchomości.

Dzięki REZONE zarządzanie najmem w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i innych miastach zapewni wysoki zwrot z inwestycji bez nakładu czasu i pracy. Zapraszamy do bezpłatnego przetestowania aplikacji REZONE!

 1. Zarządzanie i obsługa najmu – Wrocław
 2. Zarządzanie i obsługa najmu – Kraków
 3. Aplikacja do zarządzania nieruchomościami
Autor: Redakcja Social.Estate

Redakcja Social.Estate

Zespół redakcyjny Social.Estate, który przygotowuje dla Ciebie najciekawsze newsy ze świata gospodarki, finansów osobistych i nieruchomości.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt