Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Wskaźnik pustostanów

Wskaźnik pustostanów

Wskaźnik pustostanów to parametr często ujmowany w prognozach zysków i strat danego województwa, miasta czy dzielnicy. Wówczas odejmuje się go od przewidywanego zysku netto. Czym zatem jest wskaźnik pustostanów i jak go się oblicza?

Co to jest wskaźnik pustostanów?

Wskaźnik pustostanów, zgodnie z definicją NBP, jest to stosunek niewynajętej powierzchni do całkowitej podaży powierzchni nieruchomości pod wynajem w wybranej lokalizacji. Wynik może dotyczyć na przykład danego miasta bądź dzielnicy, i jest zmienny w czasie.

Jak zatem obliczyć taki wskaźnik pustostanów? Aby obliczyć wskaźnik pustostanów należy najpierw odjąć dni wynajęcia od wszystkich dni w roku. Następnie ilość dni pustostanu dzieli się przez ilość dni w danym roku (365 lub 366), a otrzymany wynik mnoży przez 100 i dodaje %.

Jak obliczyć wskaźnik pustostanu ?

Przykład: mieszkanie było wynajmowane przez 8 miesięcy w ciągu roku, czyli przez 243 dni.
365-243=122
122/365=0,3342
0,3342×100%=33,42%

Dla tego mieszkania wskaźnik pustostanów wynosi 33% w ciągu roku.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820