Słownik terminów inwestycyjnych

Property manager

Kto to jest property manager?

Property manager to osoba lub firma, której powierzono prowadzenie zarządzania nieruchomością za opłatą, gdy właściciel danego obiektu nie jest w stanie osobiście się nim zająć lub też po prostu nie leży to w zakresie jego umiejętności.

zarządca nieruchomości

Cechy dobrego property managera

W praktyce osoba piastująca stanowisko property managera musi więc wykazać się szeregiem umiejętności – funkcyjnych, technicznych i miękkich. Odpowiada bowiem nie tylko za bieżące utrzymanie nieruchomości, kontakt z najemcami, wykonywanie prac remontowanych, zatrudnianie podwykonawców do poszczególnych prac związanych z utrzymaniem i zwiększaniem wartości nieruchomości, ale także reprezentuje właściciela i pomaga mu zwiększać wartość danego obiektu.

Aby móc sprawować tak szeroki zakres obowiązków, property manager musi znać podstawy prawa najmu, prawa budowlanego, mieć również wiedzę na temat rynku nieruchomości czy umieć przygotowywać analizy finansowe.

Cenione cechy osobowościowe property managera to charyzma, dokładność i skrupulatność, łatwość komunikacji i umiejętność strategicznego myślenia. Property manager powinien także odznaczać się wysoką kulturą osobistą, łatwością rozwiązywania problemów oraz odpornością na stres.

Czy warto zatrudniać property managera?

Każdy, kto inwestuje w nieruchomości, doskonale wie, że od sprawnego zarządzania obsługą najmu zależy rentowność całego przedsięwzięcia. Z tego powodu zatrudnianie property managera wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem. Dotyczy to przede wszystkim tych inwestorów, którzy w swoim portfelu nieruchomości posiadają obiekty w różnych lokalizacjach. Także tych, którzy z racji innych obowiązków nie mają czasu na bieżącą obsługę nieruchomości.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820