Blog \ warto wiedzieć \ Projekt budowlany a projekt architektoniczno budowlany – różnice i nowelizacja

Projekt budowlany a projekt architektoniczno budowlany – różnice i nowelizacja

5 grudnia 2020 2 minuty czytania

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego. W założeniu ma ona uprościć i przyspieszyć procesy inwestycyjno-budowlane. Jedną z istotnych zmian jest nowy projekt budowlany, który modyfikuje również zakres projektu architektoniczno-budowlanego.

Projekt budowlany po nowelizacji Prawa budowlanego

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła nową definicję projektu budowlanego. Został on podzielony na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.

Ponadto zmniejszyła się liczba dokumentów, które potrzebne są do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych. Inwestor przekazuje do organu administracyjnego jedynie projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Nie musi dołączać projektu technicznego – przedkładany jest on dopiero przy składaniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uzupełnieniem znowelizowanego Prawa budowlanego jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporządzenie definiuje na nowo wymagania dotyczące projektu budowlanego. Określa ono między innymi: informacje na karcie tytułowej, zawartość projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawartość projektu architektoniczno-budowlanego, zawartość projektu technicznego, załączniki do projektu budowlanego.

projekt budowlany

Zakres projektu budowlanego – stare i nowe przepisy

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, a także projekt architektoniczno-budowlany w dalszym ciągu zaliczają się do nowego projektu budowlanego. Przepisy, które weszły w życie 19 września 2020 r., zmieniły jednak jego dotychczasowy zakres.

W myśl nowych przepisów do projektu zagospodarowania działki lub terenu musi być dodatkowo dołączona informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Z kolei projekt architektoniczno-budowlany ma inną zawartość.

Nowością jest wprowadzenie projektu technicznego. Włącza on między innymi: rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, budowlane, techniczne, instalacyjne, charakterystykę energetyczną budynku, a także rzuty poziomów obiektu budowlanego.

Projekt budowlany – co musi zawierać?

Informacje o warunkach, jakie musi spełniać projekt budowlany, określa art. 34 Prawa budowlanego. Zakres i treść projektu powinny być dopasowane do specyfiki i charakteru obiektu, a także do skomplikowania robót budowlanych.

Według nowych przepisów projekt budowlany musi zawierać: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, oświadczenie zarządcy drogi o możliwości wykonania połączenia działki z drogą – dotyczy drogi krajowej lub wojewódzkiej, pozwolenia, opinie, uzgodnienia i pozostałe dokumenty, które muszą zostać dołączone na podstawie odrębnych ustaw

projekt budowlany

Czym różni się projekt budowlany od architektoniczno-budowlanego?

Projekt architektoniczno-budowlany jest jednym z elementów projektu budowlanego. Główną różnicą pomiędzy nimi jest ich zawartość. Projekt budowlany to całość dokumentacji, w skład której wchodzą plany architektoniczno-budowlane.

Jaki jest zakres projektu architektoniczno-budowlanego?

Według nowych przepisów projekt architektoniczno-budowlany składa się z części opisowej oraz rysunkowej. Projekt architektoniczny musi być zgodny z projektem technicznym.

Wśród informacji wymaganych w projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się:

  • rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
  • sposób użytkowania obiektu
  • forma architektoniczna i układ przestrzenny obiektu
  • parametry obiektu: kubatura, powierzchnia, wymiary, liczba kondygnacji
  • opinia geotechniczna wraz z informacją o sposobie posadowienia obiektu
  • parametry charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty
  • wyposażenie budowlano-instalacyjne
  • warunki ochrony przeciwpożarowej
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych

Podsumowanie

Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła znaczne zmiany w dotychczasowych przepisach. Jedną z nich stała się nowa definicja projektu budowlanego, który zawiera trzy odrębne części. Wśród nich znajduje się projekt architektoniczno-budowlany.

Obowiązuje także okres przejściowy – do 19 września 2021 roku można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z projektem budowlanym przygotowanym według zasad obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji.

>> Crowdinvesting nieruchomości komercyjnych – platforma Social.Estate

>> Czym jest crowdfunding nieruchomości komercyjnych?

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt