Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Analiza techniczna - co to jest?

Analiza techniczna – co to jest?

Każdy inwestor chcący kupić surowce, towary, czy też instrumenty finansowe w postaci m.in. papierów wartościowych opiera swoją decyzję, w zależności od celu inwestycji i okoliczności, na podstawie analizy technicznej lub analizy fundamentalnej. Stanowią one podstawowe narzędzia pozwalające przewidzieć zmiany ceny instrumentów, towarów i surowców.

co to jest analiza techniczna

Czym jest analiza techniczna ?

Analiza techniczna to zbiór technik, które pozwalają inwestorowi na krótkoterminową analizę opłacalności inwestycji. Innymi słowy, celem analizy technicznej jest zwiększenie szansy na trafne przewidzenie zmian w kursie giełdowym. Pozwala to na kupno lub sprzedaż instrumentu, towaru lub surowca w korzystnym momencie.

Założenia analizy technicznej

Do analizy używane są wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej. Według zwolenników mają być one skuteczne, ponieważ:

Rynek dyskontuje wszystko — podstawowa zasada, którą powtarza każdy doświadczony inwestor. Oznacza to, że kurs giełdowy jest odzwierciedleniem wszystkich czynników, jakie na niego wpływają.

Procesy na giełdzie się powtarzają — uważa się, że zachowania inwestorów, którzy decydują o kursie giełdowym poprzez popyt i podaż, są schematyczne i powtarzają się w określonych okolicznościach.

Kurs giełdowy podąża za trendem — do czasu, aż do inwestorów nie dojdą informacje zmieniające sytuację rynkową, cena będzie podążała za stałym trendem (wzrostowym, spadkowym, horyzontalnym).

Rodzaje analizy technicznej

Omawiana analiza opiera się na szerokim zbiorze technik, które w zależności od sytuacji mogą być wykorzystywane niezależnie lub razem. Pomimo różnorodności technik można wymienić kilka podstawowych rodzajów analizy technicznej. Inwestor skorzystać może m.in. z:

– analizy świec japońskich,
– analizy formacji cenowych,
– analizy trendu,
– analizy wskaźnikowej.

Analiza techniczna i fundamentalna

Analiza fundamentalna jest dobrą techniką do przewidywania zmiany kursu waloru w dłużej perspektywie. Jest ona wykorzystywana przez inwestorów, którzy nie chcą gry na giełdzie, opierającej się na szybkim wejściu i wyjściu z rynku w dogodnym momencie, ale pragną zainwestować swój kapitał realnie i długoterminowo.

>>> Czego dowiesz się z książki „Zwiedzeni przez przypadek” o roli przypadku w inwestycjach ?

 

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820