Blog \ Finanse Osobiste \ Nieruchomość inwestycyjna, a nieruchomość wykorzystywana na potrzeby własne

Nieruchomość inwestycyjna, a nieruchomość wykorzystywana na potrzeby własne

15 czerwca 2019 2 minuty czytania

Nieruchomości inwestycyjne, a wykorzystywane na potrzeby własne – jak odróżnić ?

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej odróżniają od siebie nieruchomości inwestycyjne od nieruchomości, które wykorzystywane są na własne potrzeby. W celu właściwego zrozumienia tej różnicy należy poznać definicje poszczególnych rodzajów nieruchomości oraz cechy, jakimi się charakteryzują. W znacznym stopniu ułatwi to wyszczególnienie danych przychodów w sprawozdaniu finansowym.

Dlaczego należy znać różnicę pomiędzy nieruchomością inwestycyjną a wykorzystywaną na własne potrzeby?
Może wydawać się, że taka wiedza jest zbędna. Jednak tak naprawdę ma ona ogromne znaczenie, zwłaszcza w momencie wykonywania sprawozdań finansowych. Co więcej, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej nieruchomości te powinny być odpowiednio wykazywane oraz rozliczane w sprawozdaniach finansowych. To może zaowocować zupełnie innym wyglądem i zawartością sprawozdania niż dotychczas. Żeby dobrze ująć ten temat w sprawozdaniu finansowym, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, czym jest wspomniana nieruchomość.

Czym jest nieruchomość?

Co można uznać za nieruchomość? Jest to termin, który ma bardzo szerokie znaczenie. Pod nim kryją się takie dobra jak budynki, grunty, lokale, budowle. Warto wiedzieć, że termin ten dotyczy nie tylko gotowych nieruchomości, ale także tych znajdujących się w budowie lub przebudowie. Zgodnie z ustawą nieruchomością są także prawo wieczystego użytkowania gruntu i spółdzielcze prawa do lokali. Ani w ustawie, ani w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nie stawia się warunku zdatności do użytku oraz przewidywanego okresu użytkowania dłuższego niż rok. Jeżeli chodzi o nieruchomości inwestycyjne, wyszczególnia się je tak naprawdę na podstawie sposobu użytkowania nieruchomości, a nie jej rodzaju, kosztu czy też innych cech.

Czym jest nieruchomość inwestycyjna?

Definicja nieruchomości inwestycyjnej zawarta jest w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 40 zatytułowanym „Nieruchomości inwestycyjne”. Zgodnie z tą definicją nieruchomości inwestycyjne to takie, które są dla właściciela źródłem przychodów. Oznacza to, że uzyskuje on przychód np. z czynszu lub przychodu wartości danych nieruchomości. Obok spełnienia tych warunków, konieczne jest także, aby nie była ona zajmowana przez właściciela nieruchomości, to znaczy nie była wykorzystywana przez niego na cele:
– własne,
– produkcji,
– dostaw towarów,
– świadczenia usług,
– administracyjne,
Warto dodać, że nieruchomość nie może być traktowana jako nieruchomość inwestycyjna, jeśli nie przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności danej jednostki.

Różnice między nieruchomością inwestycyjną a wykorzystywaną na własny użytek

Może się wydawać, że odróżnienie nieruchomości inwestycyjnej od zwykłej może być trudne zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców. W końcu często ich zyski wynikają z posiadania nieruchomości, np., hotelu, restauracji, hali produkcyjnej itp. Jest jedna zasadnicza różnica, która pozwala odróżnić nieruchomość zwykłą od inwestycyjnej. Mianowicie nieruchomości inwestycyjne przynoszą zyski niezależnie od nieruchomości należących do środków trwałych. Oznacza to, że zysk pochodzący z posiadania tych nieruchomości jest niezależny od prowadzonej działalności gospodarczej oraz nie ma na nią bezpośredniego wpływu.

Podsumowując, rozróżnienie nieruchomości inwestycyjnych od tych wykorzystywanych na własny użytek jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy. Wynika to z konieczności uwzględnienia poszczególnych rodzajów przychodów w rozliczeniach finansowych. Nieścisłości mogą prowadzić do błędów w sprawozdaniu oraz konieczności ponownego składania zweryfikowanych i poprawionych danych.

Marcin Pabijanek CEO Social Estate

https://social.estate/inwestycja-w-nieruchomosci-komercyjne-supermarkety-nieruchomosci-handlowe-sklepy-biedronka/

Czytaj także:

  1. Fundusz inwestycyjny – to nie jest bezpieczna lokata
  2. Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka
  3. Pożyczki społecznościowe
  4. Pułapki myślenia w które wpadają inwestorzy
  5. Jak (nie) zarabiać na wynajmie mieszkań?
  6. Nieruchomość pod inwestycję – jak dobrze wybrać ?
bezpieczne inwestycje finansowanie nieruchomości nieruchomość do inwestycji nieruchomość inwestycyjna okazja inwestycyjna tania nieruchomość
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt