Blog \ Inwestowanie \ Jak inwestować w elektrownie wiatrowe?

Jak inwestować w elektrownie wiatrowe?

29 sierpnia 2020 4 minuty czytania

Lokowanie kapitału w odnawialne źródła energii cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród inwestorów prywatnych. Dzieje się tak nie tylko za sprawą wydawanych przez Unię Europejską dyrektyw wspierających odejście od konwencjonalnych sposobów wytwarzania energii na rzecz źródeł alternatywnych czy rosnącej świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale przede wszystkim ze względu na kwestie finansowe i możliwości czerpania realnych zysków z odnawialnych źródeł energii. Czy także i inwestycje w elektrownie wiatrowe są opłacalne? O tym w dalszej części artykułu.

elektrownie wiatrowe

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce

Zapotrzebowanie naszego kraju na energię elektryczną rośnie z każdym rokiem. Z raportu opracowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że w 2019 roku w produkcji energii elektrycznej wyraźnie widać było spadek udziału węgla na rzecz tańszych dziś technologii ‒ gazu i odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza farm wiatrowych. Z kolei z raportu przygotowanego przez Agencję Rynku Energii dowiadujemy się, że produkcja energii elektrycznej w Polsce netto wzrośnie do 2030 roku do poziomu 193,3 TWh wobec 141,9 TWh w 2010 roku. Oznacza to wzrost aż o 36,3 proc.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie rosło we wszystkich sektorach gospodarki. Najwyraźniej jednak w handlu i usługach (o 60 proc.) oraz w gospodarstwach domowych (o 50 proc.). Należy dodać, że w tym samym czasie zapotrzebowanie wzrośnie z 119,4 TWh do 167,6 TWh. Wśród najbardziej popularnych paliw w bilansie produkcji elektrycznej znajdować się nadal będzie gaz ziemny (wzrost z 3 proc. do 10 proc.). Co ciekawe, prognozuje się bardzo duży wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a w szczególności z elektrowni wiatrowych. W tym przypadku można się spodziewać wzrostu z poziomu 1 do 10 proc. Jest to więc jasny sygnał dla inwestorów, że lokata kapitału w elektrownie wiatrowe to atrakcyjny dochód pasywny.

Jak działają ekologiczne elektrownie wiatrowe

Jak działają ekologiczne elektrownie wiatrowe?

Elektrownie wiatrowe cieszą się popularnością nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wykorzystują one nowoczesne technologie w celu zapewnienia efektywnej i bezawaryjnej pracy. Wśród stosowanych rozwiązań wiele zaczerpniętych jest z przemysłu lotniczego. Dzięki temu bez problemu mogą one pracować w bardzo zróżnicowanym środowisku. Przy zmiennej prędkości czy kierunku wiatru i wytwarzać energię elektryczną przy pomocy turbin napędzanych wiatrem. Pozyskana w ten sposób energia elektryczna jest w pełni ekologiczna, ponieważ do jej wytworzenia nie jest konieczne spalanie żadnego paliwa.

Elektrownie wiatrowe klasyfikowane są na poszczególne typy ze względu na:

 1. zastosowanie – mogą być przydomowe, jak i przemysłowe,
 2. moc ‒ mikro, małe lub duże,
 3. lokalizację – elektrownie wiatrowe lądowe lub morskie.

Pierwszy wiatrak produkujący energię elektryczną postawiono w Polsce w 1991 roku w Żarnowcu. W kolejnych latach następował silny rozwój energetyki wiatrowej. Pod koniec 2015 roku w Polsce znajdowało się 981 elektrowni wiatrowych, których moc wynosiła 4117,4 MW. Sytuacja uległa zmianie w kolejnym roku. W wyniku nadpodaży energii opłacalność tego typu inwestycji zaczęła spadać, a wprowadzone restrykcje lokalizacyjne drastycznie zredukowały ilość otwieranych nowych ekologicznych elektrowni wiatrowych. To jednak nie przeszkodziło, aby w lutym br. polskie farmy wiatrowe wyprodukowały najwięcej energii elektrycznej w historii – ponad 2 TWh. Dostarczyły one odbiorcom energię o wartości blisko 400 mln zł, obniżając jednocześnie ceny prądu na giełdzie do najniższego poziomu notowanego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ministerstwo Energii w strategii rozwoju sektora paliwowo-energetycznego dla Polski do 2040 r. wyraźnie podkreśla, że z racji konieczności dostosowania do dyrektyw unijnych w najbliższych latach udział OZE w produkcji energii elektrycznej w naszym kraju będzie wzrastał. Przede wszystkim dotyczyć to będzie morskich elektrowni wiatrowych. Uruchomienie pierwszej z nich jest zaplanowane na 2025 rok.

elektrownie wiatrowe na morzu

Jak zostać udziałowcem w elektrowni wiatrowej?

Wobec rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność zwiększania udziału OZE w bilansie produkcji elektrycznej jasnym staje się, że inwestowanie w elektrownie i farmy wiatrowe to atrakcyjny dochód pasywny. Z tej formy lokaty kapitału możemy czerpać wiele korzyści. Chodzi zarówno o zyski finansowe, jak i o ochronę środowiska, poprawę jakości powietrza oraz obniżenie cen energii w kraju.

Aby zostać udziałowcem elektrowni wiatrowej, można przystąpić wraz z innymi inwestorami do wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez specjalistyczną firmę. Przeznaczone na dany projekt, zlokalizowany w Polsce czy za granicą, środki finansowe trafiają wówczas na konto elektrowni dedykowane dla utworzonej spółki celowej. Inwestor staje się wówczas jej współwłaścicielem. Cały proces odbywa się podobnie jak w przypadku crowdinvestingu nieruchomości komercyjnych. Zainwestowane w ten sposób środki przeznacza się tylko i wyłącznie na realizację i utrzymanie inwestycji w elektrownię wiatrową. W praktyce środki te nie są najczęściej nigdzie przechowywane, gdyż to właśnie z wpłat dokonywanych przez inwestorów realizowana jest budowa niezbędnej w elektrowniach wiatrowych infrastruktury, w tym zakup projektu, jak i samej turbiny.

Czy warto inwestować w elektronie w wiatrowe?

Inwestycja w elektrownie wiatrowe, jak i każda inna, ma szereg zalet i wad. Wśród kluczowych korzyści wymienić należy przede wszystkim:

 • atrakcyjną formę ulokowania wolnych środków finansowych, która charakteryzuje się stosunkowo krótkim okresem zwrotu,
 • długotrwały okres inwestycji – cykliczne wymiany sprzętu i elementów wiatraków sprawiają, że farmy wiatrowe działają bezproblemowo przez wiele lat,
 • udział w zyskach w postaci dywidendy,
 • stosunkowo niskie koszty prowadzenia biznesu,
 • możliwość dziedziczenia zakupionych udziałów, jak i ich odsprzedaży,
 • brak konieczności obsługi inwestycji przez inwestora,
 • zapewniony odkup wyprodukowanej energii (w przypadku inwestycji zagranicznych),
 • rentowność inwestycji dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną oraz OZE.

 

Wśród wad inwestowania w farmy wiatrowe wymienić należy :

 • niestabilność pozyskiwania energii – jest to czynnik zależny od warunków atmosferycznych, trudny zatem do przewidzenia,
 • unormowania prawne – przykładowo wprowadzone w Polsce regulacje prawne zaostrzyły przepisy dotyczące budowy elektrowni wiatrowych na lądzie, w związku z czym powstał problem lokalizacyjny, a morskie farmy wiatrowe dopiero będą realizowane.

Oczywiście, zanim zdecydujemy się na taką formę ulokowania wolnych środków finansowych, musimy dokładnie zweryfikować naszego partnera biznesowego. Im lepiej poznamy szczegóły inwestycji, tym ryzyko wystąpienia niepowodzenia będzie mniejsze. Należy szczególnie uważnie przyjrzeć się tym ekologicznym elektrowniom wiatrowym, których realizacja planowana jest poza granicami Polski. Wówczas interesy inwestorów zabezpieczane są nie tylko przez rodzime przepisy dotyczące prawa spółek, ale i przepisy międzynarodowe. Warto jednak dokładnie zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie, jak i z zapisami umowy pomiędzy inwestorem a deweloperem.

Reasumując, inwestowanie w wiatraki to w istocie inwestowanie społecznie odpowiedzialne, które rozwiązuje wiele problemów. Zarówno tych związanych z ekologią, jak i zapotrzebowaniem energetycznym. Warto więc przyjrzeć się temu tematowi bliżej i wykorzystać rynkowe możliwości na pozyskanie alternatywnego źródła dochodu, które w najbliższych latach z pewnością dominować będą w Unii Europejskiej.

Czytaj także:

 1. Nieruchomości komercyjne w 2020 – w co warto inwestować?
 2. W co warto zainwestować w 2020 roku?
 3. Jak inwestować w nieruchomości online?
 4. Czy opłaca się kupować obligacje skarbowe w 2020 roku?
 5. Czym jest crowdfunding nieruchomości komercyjnych?
Autor: Małgorzata Dadok-Grabska

Małgorzata Dadok-Grabska

Od blisko 15 lat zajmuje się kreacją wartościowych treści, ze szczególnym zamiłowaniem do tematów związanych z finansami osobistymi, inwestycjami czy rynkiem nieruchomości. Wierzy, że odpowiednie zarządzanie posiadanym kapitałem pozwala na budowanie majątku zabezpieczającego przyszłość. Nigdy nie traci umiejętności elastycznego podejścia oraz chęci do poszukiwania nowych rozwiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w branży mobile marketingu oraz nowych technologii. Od ponad 4 lat prowadzi własną działalność. Prywatnie miłośniczka dekoracji wnętrz i home stagingu.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt