Blog \ Finanse Osobiste \ Czy można kupić obligacje z dyskontem?

Czy można kupić obligacje z dyskontem?

27 listopada 2020 2 minuty czytania

Obligacje z dyskontem, zwane również zerokuponowymi, to szczególny rodzaj obligacji, które nie są oprocentowane, a co za tym idzie, obligatariusz nie jest uprawniony do otrzymania odsetek przed terminem wykupu. Obligacje z dyskontem można nabyć. Warto wiedzieć, na jakiej zasadzie one funkcjonują? I jaka jest ich wartość nominalna?

Oprocentowanie obligacji detalicznych

Obligacje detaliczne, zwane również oszczędnościowymi, są oferowane osobom fizycznym przez Ministra Skarbów, a emitowane przez Skarb Państwa. Jest to prosty i bezpieczny sposób lokowania pieniędzy w formie papierów wartościowych, które są podstawowym instrumentem finansowym na całym świecie.

Mogą one być nabyte w drodze kupna przez telefon, internet lub w placówce banku w nominałach 100zł, 100 euro, bądź wielokrotności tej kwoty. Natomiast zbyte na rynku wtórnym na drodze umowy sprzedaży bądź w formie darowizny. Tego rodzaju obligacje mogą mieć oprocentowanie stałe bądź zmienne. Ich wartość zależna jest od stawki WIBOR lub od stopy inflacji. Warto podkreślić, że oprocentowanie obligacji detalicznych Skarbu Państwa jest korzystniejsze niż to oferowane w przypadku lokat bankowych. Czyni je to rozwiązaniem finansowym cieszącym się rosnącą popularnością wśród Polaków. Oprocentowanie różni się w zależności od rodzaju obligacji. Średnio wynosi od 0,5% dla produktu 3-miesięcznego, po 2% dla okresu 12-letniego dla pierwszego rocznego okresu odsetkowego. W następnych latach indeksowane jest inflacją.

Zalety inwestowania pieniędzy  w nieruchomości

Obligacje z dyskontem – czy można takie kupić?

Obligacje detaliczne Skarbu Państwa są jednym z rodzajów obligacji z dyskontem i można je nabyć w drodze zmiany. W przypadku, gdy kupujemy obligacje dyskont po raz pierwszy, za każdą z nich musimy zapłacić 100zł. Po upłynięciu okresu umownego mamy możliwość zakupu dowolnych, nowych obligacji za część, bądź całość pieniędzy pochodzących z wykupionych obligacji. Należy wiedzieć, że tym, co wyróżnia obligacje z dyskontem, jest ich cena, ponieważ jest ona niższa niż cena nominalna. Ponadto tego rodzaju obligacje objęte są 100% gwarancją Skarbu Państwa. Z uwagi na brak odsetek obligacje z dyskontem nie wiążą się z żadnym ryzykiem reinwestycji odsetek. Jak ma to miejsce w przypadku innych rodzajów obligacji.

Jako ryzyko można uznać wzrost inflacji oraz stóp procentowych. Gdyż w takim przypadku następuje dopasowanie obligacji zerokuponowych do nowych warunków rynkowych. Może to powodować zmianę ich cen na rynku wtórnym.

Obligacje z dyskontem można kupić w oddziałach Banku PKO BP lub w punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Istnieje również możliwość ich zakupu telefonicznie lub przez internet.

Czy można kupić obligacje z dyskontem?

Wartość nominalna obligacji z dyskontem – jaka jest?

Ważnym zagadnieniem związanym z obligacjami dyskontowymi jest ich wartość nominalna, która jest jednym z podstawowych parametrów, które charakteryzują obligacje jako papiery wartościowe. To właśnie ta wartość jest istotna w przypadku wykupu obligacji. Wartość nominalna nie jest tym samym co cena obligacji, jaką płaci obligatariusz przy jej zakupie. Obligacje z dyskontem są nabywane po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Cena zakupu skarbowej obligacji z dyskontem wynosi 99,90zł.

Przykład obligacji kupionej z dyskontem

Aby lepiej zrozumieć, na czym polega zysk i rentowność obligacji z dyskontem, warto posłużyć się przykładem. Załóżmy, że kupujemy dwuletnią obligację z dyskontem, której cena zakupu wynosi 100zł. Środki, które uzyskuje się z wykupu starej obligacji wynoszą więc 100zł + 1,63zł (odsetki po opodatkowaniu). Daje nam to 101,63zł, które możemy następnie przeznaczyć na kupno nowej obligacji, której cena w zamianie będzie wynosiła 99,90zł (jej wartość to nadal 100zł). Zysk uzyskany z tej operacji będzie zatem różnicą pomiędzy kwotą 101,63zł stanowiącą środki ze starej obligacji a kwotą 99,90zł będącą kwotą zakupu nowej obligacji i będzie on wynosił 2,03zł, które trafi na nasz rachunek rejestrowy.

Na koniec warto jeszcze pamiętać o istotnej zasadzie podczas zamiany obligacji, która mówi, iż data zakupu starych obligacji jest datą wykupu tych nowych.

>> Jak kupić obligacje skarbowe?

>> Co to są obligacje skarbowe?

>> Obligacja kuponowa – co to jest?

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt