Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacja kuponowa – co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód na, który składają się odsetki za czas, kiedy pieniądze były zainwestowane w obligację. Zysk ten można zaliczać jako comiesięczne wynagrodzenie.

Jakie wyróżniamy rodzaje obligacji kuponowych?

W zależności od tego, jak często są wypłacane odsetki, możemy podzielić je na cztery rodzaje tj.

-roczne,
-półroczne,
-kwartalne,
-miesięczne.

Ważny tutaj, jest fakt, że odsetki zawsze muszą być wypłacane w równych odstępach czasu oczywiście w zależności od tego, z jakim rodzajem obligacji mamy do czynienia.

Oprocentowanie obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji skarbowych to nic innego jak sposób ustalenia wysokości odsetek. Procent, jaki dana osoba będzie mogła zarobić, zależy przede wszystkim od tego, jaką kwotę zainwestuje.

W przypadku obligacji o oprocentowaniu stałym inwestor może dokładnie wyliczyć konkretną kwotę, jaką zarobi przez cały okres inwestycji. Możliwe jest to dzięki temu, że odsetki będą niezmienne. Nabycie takich obligacji jest dla wielu osób bardzo wygodne z racji tego, że będą oni wiedzieli, jakie otrzymają zyski.

Natomiast jeśli chodzi o obligację o oprocentowaniu zmiennym to tutaj niestety inwestor nie, ma możliwości wyliczenia dokładnego zysku, jaki osiągnie. W tym przypadku istotne jest, że ceny tych obligacji zależą od tego, jakie są obecne rynkowe stopy procentowe. Tu jest dosyć prosta zależność, ponieważ w sytuacji, gdy stopy procentowe spadają to oprocentowanie także, spada natomiast jeśli rosną to oprocentowanie również, idzie w górę.

Kluczowym elementem, jeśli chodzi o obligacje, jest to, że oprocentowanie zmienne obligacji skarbowych może zależeć od stopy inflacji lub od wysokości oprocentowania na polskim rynku międzybankowym zwanym WIBOR. Tu odsetki wypłacane są najczęściej w okresie trzymiesięcznym lub sześciomiesięcznym.

Obligacje rodzinne NBP

Obligacje rodzinne skierowane dla osób pobierających świadczenie z Programu 500+. Taka forma obligacji posiada wiele zalet, a co najważniejsze pieniądze mogą być ulokowane przez 6 lub nawet 12 lat. Jest to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku dobry start w dorosłość.

Obligacje rodzinne można wykupić w każdej chwili już za kwotę 100 zł, a więc wybór dotyczący inwestycji jest dosyć szeroki. Ważne jest to, że im więcej zainwestujemy, tym więcej, zarobimy dlatego najlepszym rozwiązaniem, jest przeznaczyć na ten cel większą kwotę np. całe miesięczne świadczenie.

Jeżeli zaś chodzi o oprocentowanie to, zależy ono od wskaźnika inflacji powiększonego o marżę. Jeśli okaże się, że inflacja w pewnym momencie będzie ujemna, to oprocentowanie w tym czasie będzie na poziomie marży, a więc niekorzystna inflacja nie wpłynie negatywnie na oprocentowanie obligacji.

Możliwa jest także wcześniejsza rezygnacja z posiadanych obligacji. Wtedy zgromadzone odsetki zostaną pomniejszone o kwotę, która wynosi 0,70 zł za obligację 6-letnią oraz 2 zł za obligację 12-letnią.

Co to są obligacje skarbowe?

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820