Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacja kuponowa – co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód na, który składają się odsetki za czas, kiedy pieniądze były zainwestowane w obligację. Zysk ten można zaliczać jako comiesięczne wynagrodzenie.

Jakie wyróżniamy rodzaje obligacji kuponowych?

W zależności od tego, jak często są wypłacane odsetki, możemy podzielić je na cztery rodzaje tj.

-roczne,
-półroczne,
-kwartalne,
-miesięczne.

Ważny tutaj, jest fakt, że odsetki zawsze muszą być wypłacane w równych odstępach czasu oczywiście w zależności od tego, z jakim rodzajem obligacji mamy do czynienia.

Oprocentowanie obligacji skarbowych

Oprocentowanie obligacji skarbowych to nic innego jak sposób ustalenia wysokości odsetek. Procent, jaki dana osoba będzie mogła zarobić, zależy przede wszystkim od tego, jaką kwotę zainwestuje.

W przypadku obligacji o oprocentowaniu stałym inwestor może dokładnie wyliczyć konkretną kwotę, jaką zarobi przez cały okres inwestycji. Możliwe jest to dzięki temu, że odsetki będą niezmienne. Nabycie takich obligacji jest dla wielu osób bardzo wygodne z racji tego, że będą oni wiedzieli, jakie otrzymają zyski.

Natomiast jeśli chodzi o obligację o oprocentowaniu zmiennym to tutaj niestety inwestor nie, ma możliwości wyliczenia dokładnego zysku, jaki osiągnie. W tym przypadku istotne jest, że ceny tych obligacji zależą od tego, jakie są obecne rynkowe stopy procentowe. Tu jest dosyć prosta zależność, ponieważ w sytuacji, gdy stopy procentowe spadają to oprocentowanie także, spada natomiast jeśli rosną to oprocentowanie również, idzie w górę.

Kluczowym elementem, jeśli chodzi o obligacje, jest to, że oprocentowanie zmienne obligacji skarbowych może zależeć od stopy inflacji lub od wysokości oprocentowania na polskim rynku międzybankowym zwanym WIBOR. Tu odsetki wypłacane są najczęściej w okresie trzymiesięcznym lub sześciomiesięcznym.

Obligacje rodzinne NBP

Obligacje rodzinne skierowane dla osób pobierających świadczenie z Programu 500+. Taka forma obligacji posiada wiele zalet, a co najważniejsze pieniądze mogą być ulokowane przez 6 lub nawet 12 lat. Jest to idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić dziecku dobry start w dorosłość.

Obligacje rodzinne można wykupić w każdej chwili już za kwotę 100 zł, a więc wybór dotyczący inwestycji jest dosyć szeroki. Ważne jest to, że im więcej zainwestujemy, tym więcej, zarobimy dlatego najlepszym rozwiązaniem, jest przeznaczyć na ten cel większą kwotę np. całe miesięczne świadczenie.

Jeżeli zaś chodzi o oprocentowanie to, zależy ono od wskaźnika inflacji powiększonego o marżę. Jeśli okaże się, że inflacja w pewnym momencie będzie ujemna, to oprocentowanie w tym czasie będzie na poziomie marży, a więc niekorzystna inflacja nie wpłynie negatywnie na oprocentowanie obligacji.

Możliwa jest także wcześniejsza rezygnacja z posiadanych obligacji. Wtedy zgromadzone odsetki zostaną pomniejszone o kwotę, która wynosi 0,70 zł za obligację 6-letnią oraz 2 zł za obligację 12-letnią.

Co to są obligacje skarbowe?

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820