Blog \ Crowdfunding nieruchomości \ W jakie nieruchomości inwestować - w czasie recesji ?

W jakie nieruchomości inwestować – w czasie recesji ?

15 czerwca 2020 4 minuty czytania

Branża inwestycji w nieruchomości wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych przedsiębiorców i proponuje im lokowanie kapitału w nieruchomości poprzez crowdfunding. Inwestorzy wybierający tę formę pomnażania pieniędzy coraz chętniej inwestują je w lokale wynajmowane dla Biedronki, która z roku na rok zyskuje na popularności wśród dyskontów działających na terenie Polski. W ten sposób mogą zarobić 6-7% w skali roku chroniąc swoje oszczędności przed rozpędzającą się inflacją.

 

Jak inwestować w nieruchomości wynajmowane dla Biedronki, gdy mamy niski kapitał?

Posiadająca w Polsce ponad 3000 sklepów sieć handlowa Jeronimo Martins, od 2007 roku nieprzerwanie jest liderem rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi pod względem przychodów. Jak prognozuje Haitong Bank, sprzedaż na koniec 2020 roku wyniesie w sieci 20 mld euro, przynosząc 1,16 mld euro zysku operacyjnego.

Rosnący trend przychodów Jeronimo Martins coraz częściej dostrzegany jest przez inwestorów – również tych zajmujących się lokowaniem kapitału w nieruchomościach. Mogą oni współinwestować w lokale wynajęte dla sieci Biedronka i zarabiać na wynajmie 6-7% (liczone przed zapłaceniem podatku od dywidendy). W tym celu wystarczy zakupić udziały w spółce celowej, będącej właścicielem wspomnianych nieruchomości.

Wykonanie takiej transakcji umożliwia platforma crowdfundingu nieruchomości Social.Estate, czyli pierwsza w Polsce internetowa platforma do inwestowania społecznościowego w nieruchomości komercyjne. Została ona stworzona przez ekspertów rynku nieruchomości, którzy przez wiele lat zdobywali doświadczenie inwestycyjne. Projekt powstał także z potrzeby otwarcia rynku dla małych i średnich inwestorów, którzy szukają bezpiecznej i rentownej alternatywy lokaty wolnych środków wobec tradycyjnych lokat bankowych.

Social.Estate to wygodna platforma do inwestowania w nieruchomości, która pośredniczy między deweloperami a inwestorami. Znajdują się na niej jedynie wyselekcjonowane nieruchomości, a każda inwestycja potwierdzona jest aktem notarialnym. Co ważne, Social.Estate nie przechowuje pieniędzy swoich klientów ani nie pobiera od nich żadnych prowizji.

Jak inwestować w nieruchomości wynajmowane dla Biedronki

Jeronimo Martins – Biedronka jako najemca nieruchomości

Inwestowanie zbiorowe, czyli crowdfunding nieruchomości komercyjnych, wynajmowanych przez stabilnych najemców – sieci handlowe, takie jak Biedronka, której właścicielem jest Jeronimo Martins Polska – to sprawdzony w krajach Europy Zachodniej sposób inwestycji, który pozwala na czerpanie wysokiej stopy zwrotu nawet przez osoby fizyczne nieposiadające wysokiego kapitału.

 

Jak przebiega inwestowanie w nieruchomości poprzez crowdfunding?

W jakie nieruchomości inwestować - w czasie recesji ? w przypadku Social.Estate przebiega w prosty i szybki sposób. Za pośrednictwem platformy inwestor kupuje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W ten sposób staje się wspólnikiem spółki celowej, posiadającej daną nieruchomość, która jest realnym aktywem o sprecyzowanej lokalizacji, z wiarygodnym najemcą (m.in. Jeronimo Martins).

Wpłata nie następuje na konto platformy, ale bezpośrednio na konto konkretnej spółki celowej, która jest właścicielem nieruchomości. Po wpłacie inwestor podpisuje elektronicznie przedwstępną umowę przystąpienia do spółki. Następnie udaje się do notariusza i podpisuje pełnomocnictwo do czynności przystąpienia do spółki, które przesyła pod wskazany, przypisany do projektu adres. Pełnomocnik rejestruje inwestora, jako udziałowca w rejestrze sądowym właściwym dla lokalizacji nieruchomości. Na tym formalności się kończą.

Po rejestracji na platformie Social.Estate inwestor ma dostęp do panelu administracyjnego, dzięki któremu może monitorować swoją inwestycję. Otrzymuje też zbiorcze raporty, w których ujęte są wszystkie działania podejmowane przez spółkę, a także na nieruchomości (m.in. te związane z kosztami jej utrzymania). Dodatkowo jako pierwszy ma dostęp do innych, aktualnych ofert nieruchomości oferowanych przez Social.Estate. Jeśli zdecyduje się na wcześniejszą rezygnację z inwestycji, zgłasza chęć sprzedaży nabytych udziałów innemu inwestorowi, czyli sprzedaje je na rynku wtórnym.

 

Bezpieczeństwo inwestowania w nieruchomości handlowe przez crowdfunding

Inwestowanie w nieruchomości handlowe przez crowdfunding udziałowy to obecnie jedna z najbezpieczniejszych opcji inwestycyjnych. Nieruchomości są wybudowane i przekazane pod wynajem wyłącznie wiarygodnym najemcom (m.in. Jeronimo Martins) o stabilnej sytuacji finansowej, z którymi podpisane są długoterminowe umowy najmu na czas określony (5-15 lat). Dodatkowo kwota czynszu w umowach jest indeksowana co roku o inflację, co daje zabezpieczenie przed ewentualnym spadkiem rentowności danej inwestycji.

Ponadto, Social.Estate stosuje dodatkowe mechanizmy prawne, które zwiększają bezpieczeństwo grupowego inwestowania w nieruchomości handlowe. Na czym polegają te zabezpieczenia? Nabyte notarialnie przez inwestora udziały są wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego, który prowadzi rejestr udziałowców spółki celowej. Ta z kolei wpisana jest do rejestru Ksiąg Wieczystych, prowadzonego przez właściwy Sąd Rejonowy.

Jakie są zalety grupowego inwestowania w nieruchomości handlowe?

Jakie są zalety grupowego inwestowania w nieruchomości handlowe?

Inwestowanie grupowe w nieruchomości ma kilka istotnych zalet. Do głównych należy fakt, że z tej formy lokaty kapitału mogą korzystać osoby fizyczne, które nie mają dużego budżetu inwestycyjnego. Próg wejścia wynosi około 10 000 zł.  Wśród pozostałych należy wymienić:

 • inwestycja jest bezobsługowa, co oznacza, że nie wymaga od inwestora działań operacyjnych,
 • przeprocesowane inwestycji odbywa się drogą elektroniczną – z poziomu własnego komputera, bez wychodzenia z domu,
 • cały proces jest bezpieczny,
 • umowa najmu jest zawierana na czas określony, dzięki czemu inwestycja zapewnia stabilny zysk w określonej perspektywie czasu (5-15 lat),
 • kwota czynszu najmu w umowach indeksowana jest każdego roku o inflację, dzięki czemu inwestycja jest zabezpieczona przed spadkiem rentowności,
 • inwestor może w każdym momencie zrezygnować z inwestycji i sprzedać swoje udziały na rynku wtórnym.

Jednym słowem, inwestowanie w nieruchomości handlowe przez crowdfunding to skuteczna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Przede wszystkim zapewnia ona bezpieczeństwo i regularne zyski nawet najmniejszym inwestorom.

Ile można zarobić na inwestowaniu w nieruchomości wynajęte dla Biedronki?

Ile można zarobić na inwestowaniu w nieruchomości wynajęte dla Biedronki?

Inwestowanie w nieruchomości wynajęte dla Biedronki to intratne zajęcie. Czynsz za wynajęcie sieci lokalu pod dyskont waha się w okolicy 25 000 – 90 000 zł miesięcznie. Przy rocznej stopie zwrotu z nieruchomości w wysokości 6-7% bardzo łatwo można policzyć regularny zysk z takiej inwestycji.

Zyski wypłacane są w formie dywidendy kwartalnej lub półrocznej na wskazany i zweryfikowany numer konta bankowego inwestora. Zysk podlega opodatkowaniu. Należy go ująć w rozliczeniu rocznym i rozliczyć w Urzędzie Skarbowym na bazie formularza PIT-36. Podatek od dywidendy (tzw. podatek Belki) wynosi 19%.

Na co trzeba uważać w trakcie inwestowania w nieruchomości handlowe?

Na co trzeba uważać w trakcie inwestowania w nieruchomości handlowe?

Samodzielne inwestowanie w nieruchomości handlowe musi odbywać się z zachowaniem rozsądku. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, takich jak:

 • czas trwania umowy,
 • catchment (zasięg),
 • lokalizacja inwestycji i jej atrakcyjne położenie w mieści, na terenie o znacznym zagęszczeniu ludności,
 • przewidywana stopa zwrotu z inwestycji,
 • możliwość wcześniejszego wyjścia najemcy z inwestycji,
 • ryzyko relokacji najemcy,
 • wysokość czynszu,
 • ilość dostępnych miejsc parkingowych (dla supermarketów powinno być ich nie mniej niż 60, a optymalnie 80),
 • dobry dojazd do inwestycji (najlepiej poprzez lewoskręt),
 • sposób zabezpieczenia płatności czynszu od najemcy.

Inwestowanie w nieruchomości handlowe na zasadach crowdfundingu, czyli inwestowanie społecznościowe, jest bardzo atrakcyjne i pozwala uzyskiwać regularny, stabilny zysk. Jeśli więc posiadasz wolne środki finansowe i zastanawiasz się, jak pomnażać oszczędności, to z pewnością warto bliżej poznać możliwości, jakie oferuje platforma Social. Estate.

 

 Czytaj także:

 1. Inwestycja w lokal wynajęty dla drogerii Hebe
 2. W co inwestować, gdy rośnie inflacja – 3 sposoby
 3. Inwestowanie w nieruchomości – jak zacząć?
 4. Inwestycja w nieruchomości wynajęte dla aptek – dobry pomysł na biznes?
 5. W jakie nieruchomości na wynajem warto inwestować?

 

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt