Blog \ Finanse Osobiste \ Testament - kiedy i dlaczego warto go sporządzić ?

Testament – kiedy i dlaczego warto go sporządzić ?

25 czerwca 2019 3 minuty czytania

Sporządzenie testamentu jest przez wiele osób starej daty brane za objaw pogodzenia się ze śmiercią i przybliżenie jej do siebie. Często osoby starsze nie biorą niestety w ogóle pod uwagę spisania jakiejkolwiek swojej woli ze względu na zabobony lub zwyczajny strach przez przyznaniem się samemu przed sobą, że śmierć jest coraz bliżej. Poruszanie tego tematu przez najbliższych jest dosyć trudną sytuacją, bo może zostać odebrane jako czyhanie na spadek i śmierć osoby, która jest proszona o spisanie swojej ostatniej woli.

Zasady spisywania testamentu

Spisywanie swojej ostatniej woli może odbyć się zarówno w obecności osoby prawa, jaką jest notariusz, jak i bez niej. Do wykonania tej czynności potrzebny jest papier i długopis, nic więcej. Zabronione jest pod przestrogą nieważności pisanie testamentu na komputerze bądź maszynie do pisania i opatrywanie go jedynie ręcznie wykonanym podpisem. Jedyny ważny testament to taki, który został spisany odręcznie w obecności notariusza lub bez jakiejkolwiek osoby u swojego boku. Własnoręczny podpis, data wykonania testamentu i opcjonalnie miejsce jego napisania pozwolą stwierdzić po śmierci zainteresowanego, czy testament jest prawdziwy i aktualny.

Istnieje zasada mówiąc o tym, że napisany później testament, który został opatrzony nowszą datą pozostaje aktualny, a ten napisany wcześniej zostaje uznany za nieważny bez względu na to, czy zostało to ujęte w nowym testamencie, czy też nie.

Spisz testament nim będzie za późno

Zabieranie się za spisywanie testamentu w podeszłym wieku nie jest zbyt rozsądnym podejściem chyba, że zachowało się jasny umysł, a wcześniejsze podjęcie się tego typu działania było niemożliwe – w takiej sytuacja sprawdza się powiedzenie, że lepiej późno niż wcale. Często spisanie ostatnich słów odbywa się bez obecności notariusza – jest to oczywiście zgodne z polskim prawem, ale niestety jest też mylące. Wiąże się to z możliwością podważenia testamentu ze względu na domniemany fałszywy podpis lub inny charakter pisma lub ze względu na podejrzenie, że nie jest to faktycznie aktualny testament.

Każdy testament można podważyć, a jeżeli został spisany przez osobę majętną w podeszłym wieku, posiadającą wielu spadkobierców to jest to o tyle prostsze, że można powołać się na niejasny umysł osoby umierającej lub będącej pod wpływem leków lub choroby przyćmiewającej jasne myślenie. Wiele jest sytuacji, w których faktycznie podważenie testamentu dochodzi do pozytywnego skutku i ostatnia wola zmarłego nie jest już niestety brana pod uwagę, a pieczę nad majątkiem i jego podziałem przejmuje Państwo, które dzieli je na spadkobierców zgodnie z odgórnymi, wiążącymi wszystkich zasadami.

Kiedy i dlaczego warto sporządzić testament?

Swój pierwszy testament warto spisać w momencie, kiedy wchodzi się w posiadanie majątku o dużej wartości. Mowa tu o zakupie działki, domu, nieruchomości komercyjnej, samochodu, czy czegokolwiek innego stanowiącego wartość samą w sobie. W takiej sytuacji warto udać się do notariusz i w jego obecności zamieścić w dokumencie o swojej ostatniej woli wszelkie informacje, na którym właścicielowi testamentu zależy.

Spisanie ostatniej woli można swobodnie aktualizować, ale jeśli już istnieje to jest to ogromne ułatwienie dla dzieci i partnerów właściciela testamentu.

Ulga w formalnościach

Przy śmierci ukochanej osoby często to emocje biorą górę i ciężko jest skupić się na rzeczach materialnych. Po pogrzebie i przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z pochówkiem i ostatnią droga zmarłego przychodzi szary, normalny dzień, który każe zmierzyć się z tym, co pozostawił po sobie zmarły.

Jeżeli zmarły jeszcze za swojego życia zajął się wszystkim i spisał swój testament to formalności będą ukrócone do minimum. Jeśli jednak po zmarłym nie została żadna ostatnia wola to sytuacja może wymagać od najbliższych mocniejszego zaangażowania się.

Nagminne są sytuacje, w których okazuje się, że według prawa spadek po zmarłym ma dostać osoba faktycznie nie uczestnicząca w jego życiu ze względu na sytuacje życiowe, a osoby będące przy zmarłym cały czas nie otrzymają ze względu na brak formalnych więzi. Dla Państwa więzi emocjonalne to niewiele i nie mogą być one podstawą do podważenia zasad związanych z dziedziczeniem. Jeżeli zmarły nie zostawił swojej ostatniej woli to wszystko musi być przekazane zgodnie z działającym prawem nawet, jeśli będzie się to wiązało z wyprowadzką z wieloletniego miejsca zamieszkania na rzecz osób uprawnionych do podjęcia spadku, ale faktycznie do tej pory mieszkających zupełnie gdzie indziej.

Testament, czy zrzeczenie się własności?

Drugą opcją zaraz po spisaniu testamentu jest przepisanie własności na spadkobierców za swojego życia. Wiąże się to z ryzykiem utraty wszelkich swoich dóbr na rzecz nieuczciwych krewnych, ale można się przed tym zabezpieczyć – oddając na piśmie swój dom można zaznaczyć notarialnie, ze do ostatnich chwil swojego życia dawny właściciel ma prawo bez ograniczeń korzystać ze swojego domu bez względu na to, czy spadkobiercy będą tego chcieli, czy też nie.

Marcin Pabijanek CEO Social Estate

Czytaj także:

  1. Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku
  2. Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka jaki podatek?
testament
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt