Blog \ Finanse Osobiste \ Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku

Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku

24 czerwca 2019 2 minuty czytania

W 2019 roku w życie weszły zmiany, odnośnie do sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku. Nowe przepisy zmieniły się na korzyść podatników, pod warunkiem, że zostaną dobrze zinterpretowane. Oczywiście istnieje kilka warunków, które spadkobierca musi spełniać. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, z jakimi zasadami mamy od tej pory do czynienia i kiedy nie mamy, co liczyć na zwolnienie od płacenia podatku.

Nowelizacja ustawy – sprzedaz-nieruchomości-otrzymanej-w-spadku

Od 1 stycznia 2019 roku spadkobierca, któremu została przepisana posiadłość, w wielu przypadkach może ją sprzedać od razu, po śmierci spadkodawcy, bez płacenia podatku i odczekiwania 5 lat, tak jak było do tej pory. Jest to związane z nowym prawem, biorącym pod uwagę okres, w którym spadkodawca był właścicielem. Należy podkreślić, że dotyczy to także nieruchomości nabytych przed wejściem ustawy. Jedynym warunkiem jest jej sprzedaż w 2019 roku.
Takie zasady są o wiele bardziej komfortowe, w porównaniu z tymi z poprzednich lat. Pozwalają na ograniczenie kosztów, związanych ze sprzedażą mieszkania, czy domu. Poza tym spadkobierca, nie musi zaprzątać sobie głowy dodatkowymi rozliczeniami. Przypomnijmy, że podatek od spadków i darowizn wynosi od 3 do 20 procent, czyli spora część, jaka została przekazywana, musiała zostać odliczona.

Jakie warunki musi spełniać spadkobiercą?

Wszystkie osoby, które należą do grupy I, wykluczając teściów, zięciów, czy synowe, mogą zostać całkowicie zwolnione od podatku, z tytułu darowizny i spadku. Należy jednak pamiętać, żeby zgłosić darowiznę lub spadek nie później jak 30 dni, od powstania obowiązku podatkowego.
Ten, kto chce zostać zwolnionym z obowiązku częściowo, ponieważ nie należy do grupy I, po pierwsze musi mieć obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, ewentualnie EFTA, bądź mieć stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Osoba ubiegająca się o zwolnienie od podatku, nie może mieć w posiadaniu innego budynku, czy lokalu mieszkalnego, chyba że przekaże je np. dzieciom lub Skarbowi Państwa, w okresie maksymalnie 6 miesięcy, od momentu złożenia zeznania podatkowego.
Ponadto nie może dysponować spółdzielczym i własnościowym prawem do mieszkania, chyba że postąpi jak w przykładzie powyżej. Po trzecie niedopuszczalne jest, aby dana osoba była najemcą lokalu lub budynku, a jeśli taka sytuacja nastąpi po raz kolejny, musi wypowiedzieć umowę, tak jak zostało wspomniane we wcześniejszych przykładach.
Jeśli chodzi o osoby z grupy III, są zobowiązane do sprawowania opieki nad spadkodawcą, przez minimum dwa lata, co zostanie poświadczone na podstawie umowy, z podpisem notariusza.

W jaki sposób spadkobierca może ubiegać się o zwolnienie od płacenia podatku?

Jeśli mowa o darowiźnie, wówczas wszelkie formalności w urzędzie skarbowym załatwia notariusz. Do zadania spadkobiercy należy złożenie zeznania podatkowego, w terminie jednego miesiąca, od daty uprawomocnienia się postanowienia odnośnie do nabycia spadku. Do niego musi być dołączone postanowienie o nabyciu spadku i dokument, który potwierdzi tytuł własności, którym może być np. podpis z księgi wieczystej. Należy także podać rynkową wartość nieruchomości.

Drugą opcją jest zamieszkanie i zameldowanie w nowo nabytym mieszkaniu, czy domu na okres minimum pięciu lat, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zamieszkania i zameldowania, jeśli doszło do tego w ciągu roku od złożenia takowego dokumentu. Oczywiście spadek, musi być na nasz własny użytek, a nie przykładowo przeznaczony pod wynajmem, ponieważ wówczas, nie obejdzie się bez opodatkowania.

Czytaj także: https://social.estate/czy-warto-wynajmowac-mieszkanie/

źródła:
https://www.rp.pl/Podatki/190429749-Kiedy-sprzedaz-lokalu-otrzymanego-w-spadku-bez-podatku-dochodowego—interpretacja-podatkowa.html https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/ulgi/podatek-od-spadkow-i-darowizn/88329,Zwolnienie-z-podatku-darowanego-lub-odziedziczonego-mieszkania.html
nieruchomość w spadku spadek Sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku
Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt