Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Opłata notarialna

Opłata notarialna

Każdy zakup i sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością skorzystania z usług notariusza. Jest to osoba niezbędna przy przenoszeniu praw własności oraz praw majątkowych. Oprócz kosztów związanych z zakupem samej nieruchomości, należy ponieść także koszty notarialne. W ich skład wchodzą: podatki, wynagrodzenie notariusza oraz opłaty sądowe. Początkowo może się to wydawać skomplikowane jak niejedna krzyżówka, ale po zapoznaniu się z tematem wszystko staje się jasne.

Czym jest opłata notarialna?

Ile kosztuje notariusz przy zakupie mieszkania od dewelopera?

KOSZTY NOTARIUSZA
TAXA NOTARIALNE

Opłata notarialna, czyli inaczej taksa jest to wynagrodzenie notariusza za wykonanie czynności notarialnych. Może to być przykładowo spisanie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępnej, dzierżawy, pełnomocnictwa czy spisanie testamentu. Jaka jest jej wysokość? W głównej mierze zależy ona od rodzaju wykonywanej procedury. Maksymalna taksa notarialna jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Ile wynosi taksa notarialna?

Opłata może być liczona na podstawie wartości przedmiotu, którego dotyczy dana czynność. Najniższą taksę zapłaci się, gdy wartość ta nie przekroczy 3 000 zł – wówczas może ona wynosić maksymalnie 100 zł. Ile kosztuje akt notarialny w przypadku większych wartości? Gdy wynosi ona między 10 000 a 30 000 zł to maksymalne wynagrodzenie notariusza może wynieść 310 zł + 2% nadwyżki od wartości powyżej 10 000 zł. Bardzo często wykonywane są jednak czynności, w których wartość przedmiotu jest znacznie wyższa. Za darowiznę, wykup mieszkania, kupno działki lub jej przepisanie czy za zakup domu lub mieszkania trzeba liczyć się z większą taksą. Przykładowo, jeśli mienie ma wartość między 30 000 a 60 000 zł, opłata może wynosić maksymalnie 710 zł + 1% nadwyżki od wartości powyżej 30 000 zł. Z kolei, gdy wartość nieruchomości wynosi od 60 000 do 1 000 000 zł, najwyższa możliwa taksa to 1010 zł + 0,4% nadwyżki od wartości powyżej 60 000 zł. Niektóre rodzaje czynności mają ściśle określoną, stałą opłatę notarialną. Przykładowo, za testament wynosi ona 50 zł. Za umowę majątkową małżeńską – 400 zł, a za odrzucenie spadku – 50 zł.

Kiedy należy liczyć się z opłatą notarialną i kto płaci?

Taksę notarialną należy zapłacić w wielu różnych sytuacjach, np. przy zakupie mieszkania, gruntu, działki, lokalu z najemcą Hebe, parku handlowego, aparthotelu czy jakiejkolwiek innej nieruchomości, występuje zawsze w zawarciu umowy przyrzeczonej. W niektórych czynnościach, stworzenie aktu notarialnego jest koniecznością, w innych natomiast może być ono dobrowolnym zabezpieczeniem. Wiele osób decyduje się na pójście do notariusza nawet w sytuacjach, które tego nie wymagają – np. poświadczenie podpisu, najem okazjonalny czy umowa przedwstępna sprzedaży. To oczywiście zależy od indywidualnych przekonań i preferencji. Jeśli chodzi natomiast o to, kto powinien uiścić opłatę notarialną, to nie istnieją żadne przepisy regulujące tę kwestię. Przy tworzeniu testamentu oczywistym jest, że koszty poniesie osoba go tworząca, co jednak w przypadku transakcji między dwoma podmiotami? Koszty notarialne najczęściej ponosi kupujący, lecz w momencie, gdy nabywa on nową nieruchomość od dewelopera, zazwyczaj opłaty te pokrywa właśnie deweloper.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820