Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest umowa przyrzeczona?

Co to jest umowa przyrzeczona?

Nie zawsze w danym momencie możliwe jest podpisanie umowy właściwej czy to o pracę, czy inny rodzaj kontraktu między zainteresowanymi stronami. Prawo umożliwia jednak zawarcie pisemnego zobowiązania na przyszłość, chociażby w postaci tzw. umowy przyrzeczonej. Czym zatem jest umowa przyrzeczona i kiedy najczęściej się ją zawiera?
Zgodnie z kodeksem cywilnym [KC] możliwe jest zawarcie umowy przedwstępnej, w której zainteresowane strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy o określonej treści. A zatem umowa przyrzeczona zawierana jest jako następstwo podpisania umowy przedwstępnej. Jest ona spisywana w postaci aktu notarialnego i ma charakter gwarancyjny, bowiem zobowiązuje obie strony do określonych czynności w przyszłości, których obecnie – z różnych względów – nie mogą zawrzeć.
Treść umowy przyrzeczonej zawiera założenia umowy definitywnej. W przypadku sporządzania na przykład umowy sprzedaży nieruchomości, powinny w niej znaleźć się dodatkowo takie informacje jak: przedmiot sprzedaży, strony umowy, cena nieruchomości, a także termin sprzedaży.
A zatem w umowie przedwstępnej powinny znaleźć się wszystkie istotne kwestie, które następnie zostaną uregulowane w umowie przyrzeczonej. Jej treść powinna być zbieżna z treścią umowy przyrzeczonej, a do tego powinna wskazywać termin jej zawarcia – choć nie jest to wymóg formalny, to jednak stanowi o sensie zawierania takiej umowy przedwstępnej.

Kiedy zawiera się umowę przyrzeczoną?

Umowę przedwstępną najczęściej zwiera się wtedy, gdy ze względu na tymczasowe przeszkody nie można podpisać umowy właściwej. Przeszkody te mogą mieć na przykład charakter natury prawnej (jedna ze stron nie posiada jeszcze prawa własności do danej nieruchomości) bądź też ekonomicznej (druga ze stron nie posiada obecnie wystarczających środków finansowych na zakup nieruchomości).
Zawarcie takiej umowy przedwstępnej zobowiązuje zainteresowane strony do tego, by dążyły one do podpisania w przyszłości umowy przyrzeczonej. A zatem jedna ze stron, zobowiązana jest do dokonania rzeczywistych starań na przykład w celu nabycia prawa własności do danej nieruchomości, a druga musi starać się pozyskać środki na zakup nieruchomości, chociażby poprzez zaciągniecie kredytu hipotecznego.
Powszechnie znana jest praktyka zawierana przyrzeczonej umowy sprzedaży pomiędzy nabywcą a deweloperem.

Jak powinien wyglądać wzór umowy przyrzeczonej?

Umowa przyrzeczona powinna zawierać następujące elementy:
1. Tytuł – np. Umowa Przyrzeczona Kupna-Sprzedaży nieruchomości przy ulicy…, Umowa Przyrzeczona Zawarcia Umowy o Pracę itp.
2. Datę oraz miejscowość zawarcia umowy.
3. Dane dotyczące stron umowy.
4. Treść zobowiązania.
5. Termin wykonania zobowiązania.
6. Koszty produktu lub usługi (w przypadku kupna bądź sprzedaży), albo kwotę wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę) – zgodnie z prawem pracy.
7. Informacje o tym, która ze stron ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
8. Informacje dotyczące ewentualnych aneksów do umowy.
Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820