Słownik terminów inwestycyjnych

Hipoteka

Hipoteka – co to jest?

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe polegające na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia danej wierzytelności – np. pożyczki zaciągniętej na kupno danej nieruchomości. Co ważne, wierzyciel może dochodzić zaspokajania swojej wierzytelności z mieszkania nawet wtedy, gdy zmienił się jego właściciel. Hipoteka jest po prostu przypisana do nieruchomości, a nie do osoby, która zgodziła się na takie warunki. Hipoteka powstaje w momencie wpisania jej do księgi wieczystej nieruchomości, a wymagalną formą ustanowienia takiej umowy jest akt notarialny.

Ustanowienie hipoteki – jak napisać wniosek?

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820