Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ REIT - co to jest?

REIT – co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej do wynajmu, dzierżawy ma być doskonałym sposobem na przychód pasywny, znacznie przewyższający realne oprocentowanie kont oszczędnościowych. Jest to jak najbardziej prawda! Problem w tym, że większość osób nie stać na samodzielne kupno nieruchomości. Rozwiązaniem są inwestycje pośrednie w nieruchomości.

Co to jest REIT ?

Co to jest REIT ?

Jednym ze sposobów na pośrednie inwestycje w nieruchomości (jeszcze nie w Polsce!) jest REIT (z ang. Real Estate Investment Trust). Jest to termin, z którym styczność miała każda osoba interesująca się inwestycjami w tym sektorze gospodarki. Oznacza on fundusz inwestycyjny lokujący zasoby w nieruchomościach, które przeznaczane są na wynajem. Dzięki pośrednictwu funduszu indywidualny inwestor zyskuje, proporcjonalną do wkładu własnego, część dochodu w postaci dywidendy.

Fundusze REIT występują w formie spółek, które najczęściej inwestują w nieruchomości komercyjne w postaci m.in. powierzchni handlowych, biurowych, czy też hoteli. Stosunkowo niewielką część inwestycji stanową też nieruchomości mieszkaniowe, które także oddawane są na wynajem. Pierwszy REIT powstał w USA w 1960 roku, a pierwszy fundusz tego typu w Europie pojawił się w Holandii w 1969 roku. Obecnie funkcjonują one w ponad 40 krajach na świecie.

REIT w Polsce

Określenie REIT nie występuje w polskim prawie. Nie istnieją także żadne formy działalności gospodarczej funkcjonujące na podobnych zasadach jak REIT-y na świecie. W Polsce rzeczywiście od lat wiele środowisk lobbuje na rzecz stworzenia warunków prawnych, które pozwoliłby na bezpośrednie inwestycje funduszy inwestycyjnych w nieruchomości, ale jak dotychczas nie dało to efektów.

Kilka lat temu wiązano nadzieje z projektem ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości S.R.W.N., który pozwoliłby na powstanie w Polsce spółek typu REIT. Projekt ustawy nigdy nie został przyjęty. Z kolei do 2019 roku mali inwestorzy liczyli na rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (FINN), jednak projekt nie został przyjęty przed zakończeniem XIII kadencji sejmu, a zgodnie z zasadą dyskontynuacji, prace nad projektem nie zostały wznowione.

Mimo to wydaje się, że określenie REIT weszło na stałe do języka i używane jest ono w stosunku do wszystkich pośrednich form inwestowania w nieruchomości w Polsce tj. w stosunku do:

– prężnie rozwijającego się crowdfundingu nieruchomości,
– niedostępnych dla małych inwestorów funduszy inwestycyjnych
zamkniętych (FIZ),
– giełdowych funduszy ETF.

FINN a REIT

Warto podkreślić, że nawet gdyby ustawa o FINN, znana również jak ustawa o REIT weszła w życie, to działające na podstawie tych przepisów spółki bardzo różniłby się od funduszy inwestycyjnych REIT w pozostałych krajach świata. Zgodnie z rządowym projektem spółki FINN miały mieć minimum 80% wartości bilansowej aktywów ulokowanych w nieruchomościach mieszkaniowych. Z kolei REIT-y na świecie lokują w mieszkaniach na wynajem maksymalnie 10-15% dostępnych środków, ponieważ nieruchomości komercyjne gwarantują wyższą stopę zwrotu.

ETF na REITa

Żaden otwarty fundusz inwestycyjny w Polsce nie może bezpośrednio inwestować w nieruchomości. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zainwestować w fundusz, który specjalizuje się w nabywaniu akcji spółek, które zajmują się bezpośrednimi inwestycjami na rynku nieruchomości. Tego rodzaju podmioty są znane jako fundusze notowane na giełdzie (ETF) (ang. exchange traded funds) W ten sposób niewielki inwestor, lokując swoje środku funduszu, może liczyć na pośrednią ekspozycję na rynek nieruchomości.

Jednak w takiej sytuacji nie zyskuje on żadnej kontroli nad tym, jakie zarządzane są jego pieniądze. Alternatywą jest wspomniany wcześniej crowdfunding nieruchomości, który pozwala niewielkim inwestorom na pośrednie inwestycje typu REIT platforma social.estate pozwala na precyzyjny wybór projektu, na który inwestor przekazuje swoje środki. Dzięki można mieć pewność, że powierzone pieniądze zastaną przeznaczone na zakup wybranej przez inwestora nieruchomości.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820