Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Co to jest opłata notarialna ?

Co to jest opłata notarialna ?

Każdy zakup i sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością skorzystania z usług notariusza. Jest to osoba niezbędna przy przenoszeniu praw własności oraz praw majątkowych. Oprócz kosztów związanych z zakupem samej nieruchomości, należy ponieść także koszty notarialne, w skład których wchodzą: podatki, wynagrodzenie notariusza oraz opłaty sądowe. Początkowo może się to wydawać skomplikowane jak niejedna krzyżówka, ale po zapoznaniu się z tematem wszystko staje się jasne.

Czym jest opłata notarialna?

Ile kosztuje notariusz przy zakupie mieszkania od dewelopera?

KOSZTY NOTARIUSZA
TAXA NOTARIALNE

Opłata notarialna, czyli inaczej taksa jest to wynagrodzenie notariusza za wykonanie czynności notarialnych (np. spisanie w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępnej, dzierżawy, pełnomocnictwa, spisanie testamentu itd.). Jaka jest jej wysokość? W głównej mierze zależy ona od rodzaju wykonywanej procedury. Maksymalna taksa notarialna jest określona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Ile wynosi taksa notarialna?

Opłata może być liczona na podstawie wartości przedmiotu, którego dotyczy dana czynność. Najniższą taksę zapłaci się, gdy wartość ta nie przekroczy 3 000 zł – wówczas może ona wynosić maksymalnie 100 zł. Ile kosztuje akt notarialny w przypadku większych wartości? Gdy wynosi ona między 10 000 a 30 000 zł to maksymalne wynagrodzenie notariusza może wynieść 310 zł + 2% nadwyżki od wartości powyżej 10 000 zł. Bardzo często wykonywane są jednak czynności, w których wartość przedmiotu jest znacznie wyższa. Za darowiznę, wykup mieszkania, kupno działki lub jej przepisanie czy za zakup domu lub mieszkania trzeba liczyć się z większą taksą. Przykładowo, jeśli mienie jest o wartości między 30 000 a 60 000 zł, opłata może wynosić maksymalnie 710 zł + 1% nadwyżki od wartości powyżej 30 000 zł. Z kolei, gdy wartość nieruchomości wynosi od 60 000 do 1 000 000 zł, najwyższa możliwa taksa to 1010 zł + 0,4% nadwyżki od wartości powyżej 60 000 zł. Niektóre rodzaje czynności mają ściśle określoną, stałą opłatę notarialną. Przykładowo, za testament wynosi ona 50 zł, za umowę majątkową małżeńską – 400 zł, a za odrzucenie spadku – 50 zł.

Kiedy należy liczyć się z opłatą notarialną i kto płaci?

Taksę notarialną należy zapłacić w wielu różnych sytuacjach, np. przy zakupie mieszkania, gruntu, działki, lokalu z najemcą Hebe, parku handlowego, aparthotelu czy jakiejkolwiek innej nieruchomości, występuje zawsze w zawarciu umowy przyrzeczonej. W niektórych czynnościach, stworzenie aktu notarialnego jest koniecznością, w innych natomiast może być ono dobrowolnym zabezpieczeniem. Wiele osób decyduje się na pójście do notariusza nawet w sytuacjach, które tego nie wymagają – np. poświadczenie podpisu, najem okazjonalny czy umowa przedwstępna sprzedaży. To oczywiście zależy od indywidualnych przekonań i preferencji. Jeśli chodzi natomiast o to, kto powinien uiścić opłatę notarialną, to nie istnieją żadne przepisy regulujące tę kwestię. Przy tworzeniu testamentu oczywistym jest, że koszty poniesie osoba go tworząca, co jednak w przypadku transakcji między dwoma podmiotami? Koszty notarialne najczęściej ponosi kupujący, lecz w momencie, gdy nabywa on nową nieruchomość od dewelopera, zazwyczaj opłaty te pokrywa właśnie deweloper.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820