Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Fractional ownership - co to jest?

Fractional ownership – co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy), opierającą się m.in. na wspólnym nabywaniu, wytwarzaniu czy też korzystaniu z dostępnych zasobów. Jednym z jej przejawów jest fractional ownership.

Czym zatem jest fractional ownership ?

Jest to rozwijająca się współcześnie metoda inwestowania opierająca się na wspólnym nabywaniu dużego majątku rzeczowego przez grupę niezależnych od siebie inwestorów posiadających niewielkie zasoby finansowe lub dążących do minimalizacji kosztów związanych w utrzymaniem majątku.

Fractional ownership współcześnie najczęściej obejmuje współinwestowanie nieruchomości, ale może także dotyczyć m.in. nabywania takich dóbr luksusowych takich jak prywatny samolot, jacht. W polskich warunkach prawnych termin ten odnosi się m.in. do działalności:

– nieruchomościowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– spółek inwestujących w najem nieruchomości (FINN),
crowdfundingu nieruchomościowego.

Co to jest grupowe inwestowanie w nieruchomości?

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820