Blog \ Inwestowanie w nieruchomości \ Kalkulator inwestycyjny - dowiedz się, jak z niego poprawnie korzystać

Kalkulator inwestycyjny – dowiedz się, jak z niego poprawnie korzystać

12 czerwca 2020 4 minuty czytania

Czym jest kalkulator inwestycyjny?

Jeżeli planujesz inwestycyjne ulokowanie kapitału, ale nie jesteś pewien, na jakie zyski możesz liczyć, kalkulator inwestycji pomoże Ci w oszacowaniu tych wartości. 

Kalkulator inwestycji od Social.Estate to specjalnie zaprojektowane i na bieżąco aktualizowane narzędzie do przewidywania prawdopodobnego zysku z inwestycji w nieruchomości komercyjne. Tym samym, kalkulator pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Jest to całkowicie bezpłatna aplikacja przygotowana przez specjalistów z rynku inwestycyjnego. Została stworzona na podstawie uzyskiwanych dotychczas danych w zakresie stóp zwrotu w skali rocznej.

Dodatkowo kalkulator inwestycyjny od Social.Estate jest tak przygotowany, aby nawet niedoświadczonemu inwestorowi przybliżyć możliwe do wypracowania zyski. Choć jest to forma inwestowania dostępna na rynku od dłuższego czasu, to nadal mniej popularna niż np. lokaty bankowe, szczególnie wśród prywatnych inwestorów. Stworzony przez nas kalkulator inwestycyjny ma zadanie przedstawić możliwe różnice w zyskach pomiędzy wskazanymi wyżej formami lokowania środków finansowych.

Jak działa kalkulator inwestycyjny?

Kalkulator inwestycyjny to intuicyjne narzędzie. Umożliwia efektywne korzystanie z niego nie tylko doświadczonym inwestorom, ale także początkującym w tej branży przedsiębiorcom. Wartości niezbędne do prawidłowego działania kalkulatora, to natomiast dane podstawowe właściwe dla każdej inwestycji. Znane i dostępne dla inwestorów.

Jakich danych potrzebuje zatem kalkulator inwestycyjny, aby oszacować potencjalny zysk z ulokowania kapitału w nieruchomościach komercyjnych?

Wysokość kapitału początkowego – łączna wartość środków, jakie przeznaczysz lub zamierzasz przeznaczyć na inwestycję. W zależności od wysokości kwoty, którą dysponujesz, możesz ją przeznaczyć na samodzielny zakup nieruchomości komercyjnej lub na partycypowanie w kosztach wraz ze współinwestorami.

Roczna stopa zwrotu – wartość, która domyślnie widnieje w tym polu kalkulatora jest oszacowana na podstawie średniej stopy zwrotu z dotychczas zrealizowanych projektów przez Social.Estate w skali roku.

Czas trwania inwestycji – planowany okres, w którym zamierzasz lokować swoje środki w wybraną inwestycję. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na wartość zwrotu z inwestycji. Niestety niektóre z takich przedsięwzięć przynoszą zadowalający zysk dopiero po wielu miesiącach.

Kalkulator inwestycyjny przygotowany przez Social.Estate działa więc na zasadzie przeliczenia wartości. Brane są pod uwagę wysokości kapitału początkowego, rocznej stopy zwrotu oraz czasu trwania inwestycji wpisanych przez użytkownika.

 

w co inwestować pieniądze

Dlaczego warto korzystać z kalkulatora inwestycyjnego?

Korzystanie z kalkulatora inwestycyjnego przed podjęciem decyzji o ulokowaniu środków w wybraną nieruchomość komercyjną, niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala działać w dobrym interesie przedsiębiorcy. Dlatego do najważniejszych zalet szacowania zwrotu z inwestycji za pomocą kalkulatora należą:

  • Podjęcie bardziej świadomej decyzji dotyczącej tego, czy wartość szacowanego zwrotu z inwestycji jest zbliżona do naszych oczekiwań,
  • Uchronienie przyszłego inwestora przed ulokowaniem środków finansowych w przedsięwzięciu o znikomej szansie powodzenia w kontekście ekonomicznym,
  • Możliwość porównania szacowanego zysku z inwestycji w nieruchomości komercyjne z innymi formami inwestowania branymi pod uwagę przez przedsiębiorcę i wybór najlepszego z dostępnych rozwiązań.

Kalkulator inwestycyjny od Social.Estate to proste, skuteczne i całkowicie darmowe narzędzie wspierające przedsiębiorców w trosce o ich trafne decyzje biznesowe. 

Kalkulator lokat – sprawdź opłacalność inwestycji

Co to jest kalkulator lokat?

Jedną z najbardziej popularnych form lokowania kapitału pieniężnego przez inwestorów prywatnych nadal pozostają lokaty bankowe. Dlaczego? Ponieważ jest to stosunkowo prosty sposób inwestowania, niewymagający od posiadacza kapitału specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Niemniej, warto przed skorzystaniem z oferty banku oszacować możliwy zysk z przedsięwzięcia i tu z pomocą przychodzi kalkulator lokat.

Kalkulator lokat od Social.Estate to niezwykle proste, skuteczne i całkowicie darmowe narzędzie do obliczania możliwego zysku ze środków finansowych zainwestowanych w lokaty bankowe. Ta forma lokowania kapitału jest szczególnie ceniona przez prywatnych konsumentów, gdyż najczęściej nie wymaga posiadania dużej ilości wolnych środków finansowych. Kalkulator lokat od Social.Estate to aplikacja, która pozwala na obliczenie szacowanego zysku z omawianych produktów bankowych. Szacuje ona zyski bez względu na wysokość kapitału, czy oprocentowania lokaty zaproponowanego przez bank.

Kalkulator lokat to także narzędzie zaprojektowane z myślą o udostępnieniu użytkownikom możliwości porównania przewidywanego zysku z ulokowania środków na lokacie bankowej ze zwrotami z innych inwestycji, np. w nieruchomości komercyjne.

Na jakiej zasadzie działa kalkulator lokat?

Zważywszy na to, że funkcjonowanie lokat bankowych nie należy do szczególnie skomplikowanych z punktu widzenia inwestora, specjaliści z Social.Estate zaprojektowali kalkulator lokat tak, aby był intuicyjny w obsłudze dla każdego użytkownika, również takiego, który zamierza po raz pierwszy zainwestować pieniądze.

Jakich danych potrzebuje osoba, która chciałaby efektywnie wykorzystać możliwości kalkulatora lokat? Są to jedynie dwie wartości, które podawane są do wiadomości każdego konsumenta zainteresowanego lokatami bankowymi:

  • Wysokość kapitału początkowego – wartość kwoty, jaką potencjalny inwestor planuje umieścić na lokacie bankowej. Jest to czynnik wyjściowy dla każdej inwestycji, gdyż od niego uzależniony jest przewidywany zysk w kontekście oprocentowania zaproponowanego przez bank.
  • Roczna stopa zwrotu – wartość obliczana na podstawie wskazanej wcześniej wysokości kapitału oraz czasu trwania inwestycji. Domyślnie wskazana wartość to średnia wysokość oprocentowania lokat bankowych zarejestrowana z końcem 2018 roku na podstawie danych z NBP, GUS i RPP.

Narzędziem, z którego warto skorzystać przed obliczaniem szacowanego zysku z inwestycji za pomocą kalkulatora, jest ranking lokat. To aktualizowane na bieżąco zestawienie, które zawiera dane niezbędne do wpisania w pola kalkulatora. Takie połączenie funkcjonalności pozwala na sprawne porównanie ofert.

W czym może Ci pomóc kalkulator lokat?

Kalkulator lokat od Social. Estate powstał z myślą o osobach, które chciałaby porównać opłacalność tych produktów bankowych. Nie jest to jedyna zaleta tego narzędzia, z którego skorzystać może każdy prywatny inwestor lub przedsiębiorca. W jakich sytuacjach warto skorzystać z kalkulatora lokat? Przede wszystkim wówczas, kiedy chcesz:

  • Upewnić się, że wybrałeś ofertę lokaty bankowej z najlepszymi możliwymi parametrami na rynku, gwarantującymi wysoką stopę zwrotu,
  • Zorientować się w następstwie otrzymanego wyniku w innych dostępnych formach inwestycji, które mogą okazać się bardziej zyskowne niż lokaty bankowe,
  • Ustrzec się przed umieszczeniem kapitału na lokacie bankowej, która nie wygeneruje pożądanego przez inwestora zysku.

Wyniki kalkulatora lokat oraz kalkulatora inwestycyjnego zestawione wskutek założeń funkcjonowania tych narzędzi, pozwolą na dokonanie wyboru inwestycji, która może przynieść najwyższe szacowane zyski.

Sposoby obliczania opłacalności inwestycji w wynajęty lokal użytkowy i park handlowy

Inwestycja w mieszkanie – kiedy się zwróci?

Obliczanie zysku z inwestycji w nieruchomość to zrobić?

Ranking lokat bankowych grudzień 2020

Autor: Marcin Pabijanek

Marcin Pabijanek

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności poprzez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość życia w przyszłości. Po latach pracy w branży finansowej zauważył, że nieruchomości komercyjne wynajęte dla sieci handlowych mają wiele więcej zalet niż powszechnie dostępne sposoby inwestowania pieniędzy. Dlatego zbudował aplikację app.social.estate dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł. Otwierając tym samym rynek który w Polsce jest w 90 % zdominowany przez inwestorów zagranicznych.

Pozyskaj kapitał na inwestycję

Uruchom swoją platformę crowdfundingu i pozyskaj inwestorów.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Szybki kontakt