Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa

Budynek nie zawsze jest częścią nieruchomości gruntowej. Może stanowić on zupełnie odrębną nieruchomość zwaną budynkową. Warto dowiedzieć się, jaka jest jej definicja, co mówi o niej kodeks cywilny, jak wygląda korzystanie z niej i jakie przepisy regulują jej sprzedaż, wynajem i inne czynności.

Nieruchomość budynkowa — co to jest?

Nieruchomością budynkową jest budynek, który na podstawie szczególnych przepisów sam w sobie est przedmiotem własności i nie jest częścią składową nieruchomości gruntowej. Definicja nieruchomości budynkowej została zdefiniowana w Kodeksie cywilnym, natomiast wszystkie najważniejsze przepisy jej dotyczące zawiera Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Wiele osób może zastanawiać się, kiedy powstaje nieruchomość budynkowa. Otóż nieruchomość tego rodzaju może powstać w dwóch sytuacjach:

1. Pierwsza ma miejsce, gdy osoba posiadającą prawo do wieczystego użytkowania wybuduje dom na danej działce objętej wieczystym użytkowaniem.
2. Druga sytuacja ma miejsce, gdy kupi budynek, ale grunt nabędzie w ramach umowy o wieczyste użytkowanie gruntu.

Często usłyszeć można także, że istnieje nieruchomość lokalowa. To lokal wyodrębniony z nieruchomości gruntowej lub budynkowej, który posiada odrębne prawo własności. Przykładem nieruchomości lokalowej są po prostu mieszkania, czy lokale użytkowe wykupione na własność.

Nieruchomość gruntowa a lokalowa — kwestie związane z własnością

W przepisach prawa można spotkać się z dwoma terminami. Pierwszy z nich to nieruchomość budynkowa, a drugi nieruchomość gruntowa zabudowana. Różnica między nimi jest taka, że w nieruchomości gruntowej prawo własności do budynków i gruntów jest rozdzielone — może mieć np. dwóch innych właścicieli. W przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej właściciel gruntu jest też właścicielem budynków. Wszystkie te informacje zawiera księga wieczysta. Warto dodać, że dla nieruchomości budynkowej i dla gruntu prowadzi się jedną księgę wieczystą. Bez obaw można wystawić taką nieruchomość na sprzedaż. Konieczne jest po prostu zawarcie odpowiedniej umowy.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820