Słownik terminów inwestycyjnych

FinTech

Co to jest FinTech?

FinTech, czyli skrót dla Financial Technology, to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki wykorzystujący nowe technologie oraz innowacje w obszarze usług finansowych.

co to jest fintech?

FinTech – definicja

Pojęciem FinTech określa się firmy oferujące innowacyjne rozwiązania dla sektora finansowego, dotyczące instrumentów finansowych oraz związanych z nimi usług. Firmy te wykorzystują najnowsze możliwości techniczne w celu dostarczania nowoczesnych usług finansowych, najczęściej za pośrednictwem internetu. Celem technologii finansowych jest poprawa efektywności i dostępności usług oferowanych na rynku.

Mianem fintechów często błędnie określane są start-upy. Te jednak, zgodnie z definicją, są firmami będącymi w pierwszej fazie rozwoju, na etapie organizacji biznesu, tworzącymi dany produkt lub usługę i zwykle poszukującymi finansowania. W takim rozumieniu nie każdy start-up jest więc fintechem i na odwrót.

Branża FinTech doskonale rozwija się w krajach z przyjaznymi regulacjami prowadzenia innowacyjnych projektów. Do tego grona należą między innymi: Francja, Austria, Malta czy Niemcy. Warto podkreślić, że pod względem innowacyjności, Unia Europejska wyprzedza takie gospodarki, jak chińska czy amerykańska, ustępując miejsca jedynie Japonii oraz Korei Południowej.

Przykłady FinTechów

Charakterystyczną cechą firm fintechowych jest model biznesowy, który koncentruje się na jednej konkretnej usłudze i elastycznym dopasowaniu do potrzeb klienta. Do sektora FinTech zalicza się między innymi:

 • obsługę płatności online – np. PayU, PayPal, BLIK,
 • e-bankowość i bankowość mobilną – np. iPKO,
 • bankowość alternatywną – np. Revolut,
 • pożyczki online – np. Vivus, Wonga,
 • platformy analizy danych – np. BIK,
 • faktoring online – np. SMEO,
 • cyfrowe waluty – np. Bitcoin,
 • pożyczki społecznościowe – np. Kokos, Finansowo,
 • sieci afiliacyjne – np. systempartnerski.pl, aff44,
 • rozwiązania komunikacyjne wykorzystujące płatności – np. Uber, mytaxi,
 • kantory internetowe – np. Cinkciarz, Walutomat,
 • porównywarki internetowe i platformy aukcyjne – np. Ceneo, Allegro,
 • płatności mobilne wykorzystujące HCE – np. Apple Pay, Google Pay.
 • platforma crowdfundingu nieruchomości

 

Branża FinTech w Polsce

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad sto podmiotów sektora innowacji finansowej. Ich działalność koncentruje się w głównej mierze na płatnościach elektronicznych – tu prym wiodą DotPay, Blue Media i BLIK. Na uwagę zasługuje też Czerwona Skarbonka, będąca porównywarką pożyczek online, kredytów gotówkowych, kont osobistych oraz faktoringu.

Coraz więcej instytucji obecnych na rynku finansowym traktuje innowacyjność jako jeden z kluczowych sposobów budowania przewagi nad konkurencją. Powstawaniu fintechów sprzyjają też zmiany wśród konsumentów, którzy chętnie korzystają z innowacyjnych usług finansowych, opartych na zdalnych kanałach elektronicznych, obsługiwanych przez internet i za pośrednictwem urządzeń mobilnych.

W Europejskim Rankingu Innowacyjności przygotowanym w 2019 roku Polska znalazła się w III lidze innowatorów (kraj umiarkowanie innowacyjny). Choć polski sektor FinTech znajduje się w początkowej fazie rozwoju, można z pewnością przyjąć, że w niedalekiej przyszłości będzie kształtować cały rynek usług finansowych. By tak się jednak stało, konieczne jest stworzenie odpowiedniego środowiska stymulującego powstawanie fintechów. Kluczową w tym rolę odegrać mogą zachęty podatkowe na rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej (ulga B+R, IP BOX) i lepsze wsparcie finansowe ze środków unijnych. Nie bez znaczenia będzie też ich właściwa promocja w gronie potencjalnych beneficjentów. Kolejną istotną kwestą są regulacje prawne i procesy dopełniające różnego rodzaju formalności, które powinny ułatwiać rozwój rodzimych fintechów.

Z inicjatywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju powstał zespół ds. rozwoju innowacji finansowych w ramach FinTech. Jego zadaniem , w odpowiedzi na dynamiczne zmiany technologiczne na rynku usług finansowych, jest identyfikacja barier natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju innowacji finansowych oraz przygotowanie propozycji ich likwidacji.

>>> Inwestowanie w nieruchomości za pomocą tokenów

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820