Słownik terminów inwestycyjnych

Dochód pasywny

Co to jest dochód pasywny?

Wielu snuje marzenia o wolności finansowej. Sposobem na jej osiągnięcie jest dochód pasywny, wymagający jednorazowej inwestycji czasu i pieniędzy. Na czym polega i kto może na nim zarobić? Jak zbudować taki rodzaj dochodu w internecie i poza nim? Podpowiadamy!

dochód pasywny

Czym jest dochód pasywny?

Zgodnie z definicją, dochód pasywny jest sposobem osiągania dochodów, który po spełnieniu określonych warunków początkowych, nie wymaga zaangażowania czasu ani pracy. Dzięki temu raz wykonana praca pozwala na czerpanie stałych, często także systematycznie rosnących zysków. Stworzenie takich dochodów, które jednocześnie przewyższają koszty życia jest sposobem na uzyskanie upragnionej niezależności finansowej. Osoba, która osiąga dochód pasywny, nazywana jest rentierem.

Uzyskanie dochodu pasywnego wymaga poniesienia początkowych kosztów bądź wykonania określonych czynności, które mają przynieść określone zyski. W zależności od źródła pasywnego dochodu może chodzić o umieszczenie środków na lokacie bankowej i pobieranie z tego tytułu odsetek czy zakup nieruchomości i czerpanie zysków z jej wynajmu.

 

Pomysły na uzyskanie dochodu pasywnego

Możemy wyróżnić wiele sposobów na osiągnięcie dochodu pasywnego. Metody te różnią się między sobą zarówno branżą, wstępnymi kosztami, które należy ponieść, jak i potencjalnym ryzykiem. Do najpopularniejszych pomysłów na osiąganie dochodu pasywnego, w tym przez internet, należą:

  • dochody z wynajmu posiadanych nieruchomości,
  • dochody z funduszy inwestycyjnych,
  • dywidenda z posiadanych akcji,
  • dochody z praw autorskich, licencji i patentów,
  • odsetki z depozytów bankowych,
  • dochody z reklam kontekstowych na stronie www,
  • zyski z programów partnerskich i afiliacyjnych,
  • dochód ze sprzedaży kursów online lub szkoleń,
  • przychody ze sprzedaży książki lub e-booka.

Dochód pasywny – podsumowanie

Warto jednak zaznaczyć, że trudno jest wygenerować całkowity dochód pasywny. W trakcie jego uzyskiwania należy podejmować dodatkowe działania, zajmujące kilka czy kilkanaście godzin miesięcznie. Dobrym przykładem jest zarabianie na wynajmie mieszkań. Zajęcie to wymaga poszukiwania nowych najemców, pilnowania terminowości opłat czy dokonywania okresowych napraw i remontów. Nie inaczej jest również przy dochodzie pasywnym generowanym za pośrednictwem internetu. Trzeba bowiem pamiętać, że zyski z reklamy na stronie www wymagają nie tylko ponoszenia stałych kosztów domeny czy hostingu, ale przede wszystkim śledzenia bieżących algorytmów i wytycznych światowych liderów branży, takich jak Google. Te czynniki mają z kolei realny wpływ na pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce. Wobec powyższego nie dziwi więc rola, jaką w budowaniu pasywnych dochodów online odgrywa outsourcing obowiązków i automatyzacja zadań przy pomocy dostępnych narzędzi internetowych.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820