Słownik terminów inwestycyjnych

Deweloper

Kto to deweloper?

Deweloper to inwestor, który przeznacza środki na realizację inwestycji budowlanych. Może nim zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje środki w budowę nieruchomości budynkowych, jakimi są zarówno nieruchomości mieszkalne, jak również obiekty biurowe, handlowe czy przemysłowe.

kto to jest deweloper

Deweloper – kim jest, jak nim zostać i jakie ma obowiązki?

Zgodnie z treścią ustawy deweloperskiej, deweloper to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Jednak definicja ta nie obejmuje deweloperów realizujących inwestycje komercyjne.

Deweloper prowadzi działalność gospodarczą związaną z nieruchomościami – w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki osobowej lub kapitałowej. Sprawuje on opiekę nad całym procesem inwestycyjnym – od zakupu gruntu, przez zaprojektowanie budynku i uzyskanie pozwoleń, po oddanie nieruchomości do użytkowania.

Uzyskanie statusu dewelopera nie wiąże się z konkretnymi wymaganiami i teoretycznie każdy przedsiębiorca może prowadzić działalność w tym zakresie. Jednak prawo nakłada obowiązek na deweloperów mieszkaniowych, którzy przy zawieraniu umów z nabywcami muszą posługiwać się rachunkiem powierniczym. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej deweloper zobowiązany jest przekazać nabywcy najważniejsze informacje dotyczące budowy, w tym związane z nią koszty, harmonogram prac, plan budynku czy plan zabudowy okolicy, które mają charakter wiążący.

Nabywcy przysługuje prawo, by w terminie odbioru mieszkania, ocenić w obecności fachowca poprawność wykonanych prac. Podobnie weryfikacji należy poddać wywiązanie z umowy. Wszelkie błędy podlegają wpisowi do protokołu. Ile czasu ma deweloper na usunięcie usterki? Po podpisaniu protokołu obowiązuje go termin 14 dni na uznanie wskazanych w nim wad lub ich odrzucenie (z uzasadnieniem). Z kolei na usunięcie uznanych wad obowiązuje termin 30 dni.

 

deweloper

Ile zarabia deweloper i jak sprawdzić jego wiarygodność?

Mieszkania deweloperskie cieszą się sporym zainteresowaniem nabywców – często do sprzedaży dochodzi na długo przed ukończeniem budowy.

Na wysokość zarobku dewelopera na mieszkaniu wpływa cena i powierzchnia sprzedawanej nieruchomości. Średnia wysokość marży wynosi ok. 20% wartości nieruchomości. Po odjęciu kosztów stałych daje to zysk na poziomie 8-15%. Wielu nabywców zastanawia się, ile deweloper może zejść z ceny. Dlatego negocjacyjne rabaty stanowią stały element rynku pierwotnego. Potencjalna obniżka nie przekracza zwykle 1-2% ceny lokalu.

Wielu kupujących obawia się zadłużenia dewelopera. Jego wiarygodność, jeszcze przed podpisaniem umowy, warto sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znaleźć w nim można wszelkie aktualne informacje dotyczące stanu finansowego firmy, w tym komunikaty o ogłoszeniu upadłości dewelopera.

Kwestie ochrony prawa nabywcy nieruchomości reguluje tzw. ustawa deweloperska. Jej zadanie polega na ochronie zainwestowanych pieniądzy potencjalnego nabywcy przed bankructwem dewelopera. Nabywca odzyskuje pieniądze z rachunku powierniczego, założonego w banku, z jakiego wcześniej pobierane były środki na budowę.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820