Słownik terminów inwestycyjnych

Deweloper

Kto to deweloper?

Deweloper to inwestor, który przeznacza środki na realizację inwestycji budowlanych. Może nim zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje środki w budowę nieruchomości budynkowych, jakimi są zarówno nieruchomości mieszkalne, jak również obiekty biurowe, handlowe czy przemysłowe.

kto to jest deweloper

Deweloper – kim jest, jak nim zostać i jakie ma obowiązki?

Zgodnie z treścią ustawy deweloperskiej, deweloper to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Jednak definicja ta nie obejmuje deweloperów realizujących inwestycje komercyjne.

Deweloper prowadzi działalność gospodarczą związaną z nieruchomościami – w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki osobowej lub kapitałowej. Sprawuje on opiekę nad całym procesem inwestycyjnym – od zakupu gruntu, przez zaprojektowanie budynku i uzyskanie pozwoleń, po oddanie nieruchomości do użytkowania.

Uzyskanie statusu dewelopera nie wiąże się z konkretnymi wymaganiami i teoretycznie każdy przedsiębiorca może prowadzić działalność w tym zakresie. Jednak prawo nakłada obowiązek na deweloperów mieszkaniowych, którzy przy zawieraniu umów z nabywcami muszą posługiwać się rachunkiem powierniczym. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej deweloper zobowiązany jest przekazać nabywcy najważniejsze informacje dotyczące budowy, w tym związane z nią koszty, harmonogram prac, plan budynku czy plan zabudowy okolicy, które mają charakter wiążący.

Nabywcy przysługuje prawo, by w terminie odbioru mieszkania, ocenić w obecności fachowca poprawność wykonanych prac. Podobnie weryfikacji należy poddać wywiązanie z umowy. Wszelkie błędy podlegają wpisowi do protokołu. Ile czasu ma deweloper na usunięcie usterki? Po podpisaniu protokołu obowiązuje go termin 14 dni na uznanie wskazanych w nim wad lub ich odrzucenie (z uzasadnieniem). Z kolei na usunięcie uznanych wad obowiązuje termin 30 dni.

 

deweloper

Ile zarabia deweloper i jak sprawdzić jego wiarygodność?

Mieszkania deweloperskie cieszą się sporym zainteresowaniem nabywców – często do sprzedaży dochodzi na długo przed ukończeniem budowy.

Na wysokość zarobku dewelopera na mieszkaniu wpływa cena i powierzchnia sprzedawanej nieruchomości. Średnia wysokość marży wynosi ok. 20% wartości nieruchomości. Po odjęciu kosztów stałych daje to zysk na poziomie 8-15%. Wielu nabywców zastanawia się, ile deweloper może zejść z ceny. Dlatego negocjacyjne rabaty stanowią stały element rynku pierwotnego. Potencjalna obniżka nie przekracza zwykle 1-2% ceny lokalu.

Wielu kupujących obawia się zadłużenia dewelopera. Jego wiarygodność, jeszcze przed podpisaniem umowy, warto sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Znaleźć w nim można wszelkie aktualne informacje dotyczące stanu finansowego firmy, w tym komunikaty o ogłoszeniu upadłości dewelopera.

Kwestie ochrony prawa nabywcy nieruchomości reguluje tzw. ustawa deweloperska. Jej zadanie polega na ochronie zainwestowanych pieniądzy potencjalnego nabywcy przed bankructwem dewelopera. Nabywca odzyskuje pieniądze z rachunku powierniczego, założonego w banku, z jakiego wcześniej pobierane były środki na budowę.

Catchment area – co to jest?

Catchment area – definicja i znaczenie Catchment area, zwany po polsku obszarem oddziaływania, dostarcza ważnych dla sprzedawców detalicznych, jak i większych obiektów...

IKE - co to jest ?

IKE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dzięki któremu możesz oszczędzać pieniądze na prywatną emeryturę....

Rękojmia dewelopera - co to jest ?

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, może wystąpić sytuacja, w której nie zauważymy, że występują pewne wady i usterki. Czy oznacza to,...

Rachunek powierniczy - co to jest ?

Rachunek powierniczy to produkt bankowy o szczególnym znaczeniu i specyfikacji, a jego głównym celem jest ochrona praw oraz pieniędzy osób dokonujących...

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - co to jest ?

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest formą ochrony wierzytelności umowy. Jest ona przeniesieniem własności określonego składnika majątku na wierzyciela. W umowie tej znajduje...

Rękojmia - co to jest ?

Polskie prawo chroni nabywców przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców. Niezależnie od tego, czy sprzedawcą jest firma, czy też osoba prywatna. Jednym z...

Lokal użytkowy - co to jest ?

Kupowanie lokali użytkowych na wynajem przynosi wyższą stopę zwrotu niż inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe. W związku z tym warto dowiedzieć się czym...

Termin wykupu obligacji - co to jest?

Obligacja, czyli papier wartościowy emitowany w serii to rodzaj pożyczki, w której emitent jest pożyczkobiorcą a obligatariusz pożyczkodawcą. To swoiste dłużne...

Działka ewidencyjna - co to jest?

Decydując się na kupno działki, domu, jego budowę lub po prostu na podzielenie posiadanych gruntów, każdy spotka się z pojęciem działki...

Stopa procentowa - co to jest?

Stopa procentowa to pojęcie funkcjonujące w świecie bankowości i finansów, które najczęściej odnosi się do produktów pożyczkowych oraz depozytowych, ale także...

Rynek Forex - co to jest?

Współcześnie domy maklerskie starają się zachęcić niewielkich inwestorów do gry na rynku Forex. Możliwość uzyskania wyjątkowo wysokiego przychodu w krótkim czasie...

Fundusz private equity - co to jest?

Pomimo braku odpowiednich uregulowań prawnych mali inwestorzy zyskują rosnącą ilość okazji do intratnych inwestycji. Jedną z nich są inwestycje w spółki...

REIT - co to jest?

Od lat Polacy zachęcani są do bezpośrednich inwestycji w rynek nieruchomości. Kupno nieruchomości mieszkaniowej, komercyjnej, czy też gruntowej i udostępnianie jej...

Zaliczka - co to jest?

Zaliczka to pewna kwota pieniędzy, która zostaje wniesiona przez jedną ze stron. Najczęściej dotyczy to umowy przedwstępnej, która jest wstępem do...

Zadatek - co to jest?

Zadatek to wpłata pewnej sumy pieniędzy podczas zawarcia umowy w celu zabezpieczenia przed jej zerwaniem. Stanowi on także formę odszkodowania za...

Księga wieczysta - co to jest?

Najprostsza definicja księgi wieczystej to zbiór dokumentów, który pozwala na poznanie stanu prawnego konkretnej nieruchomości. Innymi słowy, zawarte w niej informacje...

Halving - co to jest?

Halving jest to powszechnie stosowany model ekonomiczny w zarządzaniu wieloma kryptowalutami. Polega na tym, że gdy ilość kryptowalut krążących w sieci...

Obligacja kuponowa - co to jest?

Obligacje, które można wykupić po wartości nominalnej nazywane, są obligacjami kuponowymi. Najprościej można to wytłumaczyć, że obligacja kuponowa przynosi inwestorowi dochód...

Platforma crowdfundingu - co to jest?

W celu właściwego zrozumienia czym są platformy do crowdfundingu, warto najpierw skupić się na definicji platformy internetowej. To nic innego jak...

Fractional ownership - co to jest?

Współczesna światowa gospodarka ze względu na zachodzące zmiany społeczne i ekonomiczne stopniowo przekształca się w tzw. gospodarkę/ekonomię współpracy (ang. sharing economy),...

Crowdinvesting - co to jest?

Crowdinvesting (zwany też crowdfundingiem udziałowym)  - system finansowania społecznościowego startup-ów i projektów deweloperskich oraz inwestowania w te przedsięwzięcia na internetowej platformie...

Sharing economy - co to jest?

Sharing economy w języku polskim pojęcie to tłumaczone jest jako ekonomia współdzielenia. To nic innego jak model ekonomiczny polegający na dzieleniu...

Stablecoin - co to jest?

Stablecoin jest kryptowalutą, która nie jest podatna na wahania kursu lub jej zmienność cenowa jest minimalna. Stablecoiny poprawiają bezpieczeństwo inwestowania w...

Stagflacja - co to jest?

Wielu konsumentów, ale też osoby kręgu ekspertów zastanawiają się, czy Polska nie wchodzi w fazę stagflacji. Jest to zjawisko bezpośrednio związane...

Grupowe inwestowanie w nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości jest znaną od dawna formą lokowania pieniędzy. Od kilku lat rosnącą popularnością cieszy się również tak zwany crowdfunding...

Kryptowaluta - co to jest?

Co to jest kryptowaluta? Pod pojęciem "kryptowaluty", kryje się innowacyjna forma "wirtualnej monety" w rozproszonym systemie księgowym, za powstaniem którego stoi zaawansowana...

Fundusz nieruchomości - co to jest?

Inwestowanie w nieruchomości to jeden z najlepszych sposobów na pomnożenie kapitału. Od dawna wiadomo, że w dłuższej perspektywie czasu bardzo dużą...

Obligacje korporacyjne - co to jest?

Rynek obligacji to nie tylko obligacje skarbowe. Te, na których można zarobić znacznie więcej, nazywa się obligacjami korporacyjnymi. Obligacje korporacyjne, inaczej...

ETF - co to jest ?

ETF to skrót od angielskiego pojęcia exchange-traded fund, oznaczającego produkt inwestycyjny zarządzany pasywnie. W Polsce cieszy się rosnącą popularnością. Fundusz indeksowy...

Analiza fundamentalna - co to jest?

Mając do czynienia z rynkiem kapitałowym, czy nawet interesując się sytuacją spółki lub jej wyceną, warto wiedzieć, czym jest analiza fundamentalna. Co...

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram House sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram House, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram House sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820