Słownik terminów inwestycyjnych
Słownik terminów inwestycyjnych \ Crowdfunding pożyczkowy

Crowdfunding pożyczkowy

Co to jest crowdfunding pożyczkowy?

Crowdfunding pożyczkowy, określany również crowdlendingiem (ang. crowd – tłum, lending – pożyczanie) to model pożyczek społecznościowych, które pozwalają na pozyskiwanie środków bezpośrednio od innych osób prywatnych, wykluczając przy tym udział instytucji finansowych jako pośrednika. Crowdlending znajduje zastosowanie w finansowaniu rozmaitych projektów, w tym również w branży deweloperskiej.

Jak udzielane są pożyczki społecznościowe?

Proces udzielenia pożyczki społecznościowej odbywa się za pośrednictwem specjalnych platform pożyczkowych online. Zainteresowani pozyskaniem środków zgłaszają w nich swoje zapotrzebowanie, natomiast strona dysponująca kapitałem oddaje go (użycza) na zasadach pożyczki. Podstawę każdej kampanii crowdfundingu pożyczkowego stanowi umowa pożyczki, która zawierana jest pomiędzy inwestorem (pożyczkodawcą) a spółką (pożyczkobiorcą). Umowa ta określa warunki pożyczki w zakresie oprocentowania, okresu spłaty i sposobu wypłacania odsetek.

Zalety crowdfundingu pożyczkowego

Serwisy pożyczkowe łączą pożyczkobiorców bezpośrednio z inwestorami. Kluczową zaletą crowdfundingu pożyczkowego jest zastąpienie tradycyjnej relacji pożyczkobiorca-instytucja relacją pożyczkobiorca-pożyczkodawca, co pozwala na ograniczenie kosztów i formalności związanych z użyczeniem środków. Umowa pożyczki zawierana jest online, bez konieczności wizyty u notariusza.

Crowdfuding pożyczkowy oznacza korzyści dla pożyczkobiorców i pożyczkodawców. W przypadku tych pierwszych pozwala na szybkie i wygodne pozyskanie środków bez udziału pośredników. Osoby prywatne mogą z kolei traktować użyczanie środków jako rodzaj inwestycji długoterminowej o przewidywalnym zysku. Niskie kwoty minimalnej inwestycji sprawiają, że crowdfuding pożyczkowy jest dostępny również dla małych inwestorów indywidualnych, dysponujących ograniczonym kapitałem.

Zadaj pytanie

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez e-mail.

Oświadczam, że dane osobowe wskazane w formularzu podane zostały dobrowolnie po zapoznaniu się z informacjami, których przekazanie jest konieczne na mocy art. 13 RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Petram.app sp. z o.o. i spółek z nią powiązanych, działających w ramach grupy Petram.app, moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Petram.app sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnej. Chcę otrzymać informacje handlowe i marketingowe poprzez telefon.

Szybki kontakt
Telefon

+48 881 460 820